persoonlijke gegevens van Jolle Jelles Meinesz landbouwer te Oudega
Jolle Jelles Meinesz, geboren op 27 mei 1799 te Balk, gedoopt op 9 juni 1799 te Balk (Hervormd) als zoon van Jelle Meinesz, schoolmeester te Balk, en Finne/Fenne Jolles. Overleden op 27 april 1851, Hemelumer Oldeferd, 52 jaar oud.
Op 12 juli 1821 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Dieuwke Douwes Feenstra, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op 15 mei 1851, Hemelumer Oldeferd, 51 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle, geboren op 1 oktober 1821, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 28 september 1823, Hemelumer Oldeferd, 2 jaar oud.
2. Douwe, geboren op 12 januari 1823, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 3 december 1827, Hemelumer Oldeferd, 4 jaar oud.
3. Finne, geboren op 2 november 1824, Hemelumer Oldeferd. Op 9 mei 1844 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Hendrik Foekes van der Wal.
4. Sjoerdje, geboren op 1 februari 1827, Hemelumer Oldeferd. Op 13 mei 1847 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Hendrik Foekes van der Wal.
5. Jelle, geboren op 27 oktober 1829, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 12 december 1829, Hemelumer Oldeferd, 7 weken oud.
6. Catharina, geboren op 23 juli 1831, Hemelumer Oldeferd.
7. Maria, geboren op 14 juli 1833, Hemelumer Oldeferd.
8. Jelle, geboren op 8 maart 1835, Hemelumer Oldeferd.
9. Sjoerd, geboren op 26 februari 1837, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 16 december 1837, Hemelumer Oldeferd, 9 maanden oud.
10. Sjoerd, geboren op 9 oktober 1838, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 2 oktober 1839, Hemelumer Oldeferd, 1 jaar oud.

11. Hinke, geboren op 3 juni 1840 te Oudega. Op 21 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wouter Geerts Cath geboren te Joure.

 
eigendommen van Jolle Jelles Meinesz
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
145
00 02 20
huis en erf
A 5
Sintjohannesga
C
360
00 31 00
hooiland
C 2
Koudum
C
123
00 16 30
huis en erf
C 1
 
Sintjohannesga
C
1423
00 39 30
hooiland
C 6
Koudum
C
124
00 08 90
rietland
C 1
 
Sintjohannesga
C
1493
01 98 90
hooiland
C 6
Koudum
D
329
00 14 10
weiland
D 3
 
Sintjohannesga
C
1504
00 73 90
hooiland
C 6
Koudum
D
330
00 03 60
huis en erf
D 3
 
Sintjohannesga
C
1505
00 29 20
hooiland
C 6
             
Sintjohannesga
C
1509
00 36 50
hooiland
C 6
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 174 Jolle Meines en Cons., landbouwer te Oudega
bron: www.hisgis.nl; legger Koudum 287 Jolle Meines, landbouwer te Oudega
bron: www.hisgis.nl; legger Sintjohannesga 284 Jolle Meines en mede eigenaren, landbouwer te Oudega
 
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
223
 
scheiding
962,50
29 dec 1848
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1010, folio 5, nummer 97

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 18-10-2020