Anne Meinesz register hypotheken 69: 109 / 11
Anne Meinesz, geboren op 16 februari 1867 te Heerenveen, als zoon van als zoon van Meine Annes Meinesz, fabrikant te Harich, en Trijntje Tuymelaar. Overleden op 6 januari 1936 te Vlaardingen, 68 jaar oud.
koopman / fabrikant te Balk 1897 - 1914, handelsagent te Leeuwarden 1914-1920
Op 7 juni 1900 getrouwd in de gemeente Rotterdam met:
Jacoba Hazina Hoos, geboren op 23 maart 1876 te Rotterdam als dochter van N.J. Hoos, touwslager te Rotterdam, en Willemijntje de Rooy. Overleden op 23 januari 1930 te Huis ter Heide, 53 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 24 september 1901 te Balk.
Ane Meinesz en Jacoba Hoos
bron: Leeuwarder Courant van 27 september 1901
2. Meine, geboren op 6 december 1903 te Balk. Overleden op 3 maart 1984 te Emmerich (Duitsland) Op 29 augustus 1942 getrouwd te Emmerich met Ingeborg Gertrud Bertha Brockhausen, 24 jaar oud, geboren te Muhlheim (Duitsland).
Meine Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1903
3. Nicolaas Jacobus, geboren op 6 januari 1908 te Balk. Overleden op 9 februari 1989 te Rotterdam, 81 jaar oud. Op 29 november 1957 getrouwd in de gemeente Rotterdam met M.C.E. Vellekoop.

 

 
 
Ane Meinesz en Jacoba Hoos
bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1900
 
Jacoba Hoos Jacoba Hoos
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 augustus 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 mei 1913
 
Anne Meinesz
bron: Nieuwe Vlaardingsche Courant van 8 januari 1936
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Meine Annes Meinesz 1842-1928 Anne Meinesz 1867-1936  
  Simon Meinesz 1874-1929  
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
     
1897 - 1900 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 336; huisnummer Balk 238
1900 - 1910 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 238 / 364
1911 - 1914 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 198; huisnummer Balk 365 / 399
1914 - 191? Leeuwarden bevolkingsregister 1904 - 1922 Leeuwarden blad 346
191? - 1920 Leeuwarden bevolkingsregister 1904 - 1922 Leeuwarden blad 347
1920 - 1920 Meppel  
1920 - 1920 Groningen  
1920 - 1920 Leeuwarden bevolkingsregister 1904 - 1922 kostgangers Leeuwarden blad 714
1920 - Groningen  
<1929 - 1936 Vlaardingen  
eigendommen van Anne Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
656
 
1/2 koopacte
20000,-
(geheel)
5 juni 1906
       
Balk
A
750
         
Balk
A
751
         
Balk
A
752
         
Balk
A
753
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 652
eigendommen van de Naamloze Vennootschap Gasfabriek te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
564
 
koopacte
2600,-
29 april 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 11
notariële acten
 
1902 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Naamloze vennootschap
- Anne Meinesz te Balk, oprichter
- Johann Hermann von Santen te Purmerend, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 46 d.d. 22 maart 1902
 
1902 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met veestalling ect te Balk, koopsom fl. 2600
- Meye Freerks Smink te Harich, verkoper
- N.V. Gasfabriek te Balk, koper
- Anne Meinesz te Balk, acceptant
- Johann Hermann von Santen te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 66 d.d. 19 april 1902
 
1907 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie
- Luitjen Kramer wonende te Harich, schuldenaar
- Berber Tuimelaar wonende te Harich, schuldeiser
- Anne Meinesz wonende te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 aktenr. 46 Repertoirenr.: 007093,  d.d. 26 april 1907
 
1911 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Stichting
- Brant Hylkes van der Goot wonende te Harich, oprichter
- Brant Martens van der Goot wonende te Sondel, oprichter
- Anne Meinesz wonende te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 aktenr. 11 Repertoirenr.: 007093,  d.d. 8 februari 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-02-2020