Douwe van der Meer register hypotheken 69: 109 / 117
Douwe van der Meer, geboren op 13 september 1865 te Molkwerum, als zoon van Tjemme Douwes van der Meer, timmerman te Molkwerum (1865, 1897), en Jaai Kornelis de Roos. Overleden op 27 mei 1934 te Balk, 68 jaar oud.
bouwkundige te Balk (1896), gemeenteopzichter te Balk (1900-192?), particulier opzichter te Balk (1900 - 1930), architect te Balk (1931-1934)
Op 5 juni 1897 getrouwd in de gemeente Nieuweschans met:
Catharina Scholtens, geboren op 15 februari 1865 te Wildervank, als dochter van Christiaan Scholtens, schipper te Wildervank (1865), logementhouder te Nieuweschans (1897), en Engelina Lever. Overleden op 11 oktober 1923 te Balk, 58 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jaai, geboren op 25 februari 1898 te Balk. Op 14 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Roelof Dijkstra, hoofd ener school te Nijega, oud 24 jaar, geboren te Harich als zoon van Jeen Dijkstra, werkman te Nijemirdum (1919), en Jantje Visser.
Jaai van der Meer Roelof en Jaai Dijkstra
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1898
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 september 1944 >>
1910 - 1914 onderwijzersopleiding te Leeuwarden  
1915 benoeming tot onderwijzer te Wanneperveen  
1916 benoeming tot onderwijzer te Bergumerheide  
1917 benoeming tot hoofdonderwijzer te Nijega (HON)  
1921 benoeming tot hoofdonderwijzer te De Veenhoop zoon Jeen is geboren op 23 mei 1924 te Boornbergum
1926 benoeming tot hoofdonderwijzer te Herbaijum  
2. Engelina, geboren op 25 februari 1898 te Balk. Op 19 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit Dijkstra, boekhouder te Amsterdam, oud 23 jaar, geboren te Balk als zoon van Bonne Dijkstra, schoenmaker te Balk, en Neeltje Pelsma.
Engelina van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1898
3. Levenloos kind, geboren op 4 mei 1904 te Balk.
 
 
 
Douwe groeit op als het op één na oudste kind in het gezin met 11 kinderen van timmerman Tjemme Douwes van der Meer (1841-1908) en Jaai Cornelis de Roos (1844-1908) te Molkwerum. Ze trouwden in 1863.
 
Kornelis (1864-1932), de oudste van het gezin is onderwijzer te Bakhuizen, Zuiderwoude en Zeist. In 1927 schrijft hij een serie artikelen in de Leeuwarder Courant over Âld Molkwar.
Jacob (1868-1908), is smid in Molkwerum
Aag (1869-1933), trouwt in 1903 te Wormerveer met chocolademaker Jan Groot.
Anne (1872-1933) neemt het timmerbedrijf in Molkwerum van zijn vader over. Hij is één van de aannemers die in 1912 de eerste woningen van de Woningstichting Gaasterland mag bouwen.
Antje (1874-1928), blijft ongehuwd, overlijdt in Nijmegen
Lieuwe, (1875-1930), trouwt in 1905 te Leeuwarden met Gepke Veenstra, is timmerknecht van beroep, verdrinkt bij de Wellebrug in de buurt van Woudsend
Jaapje (1877-1898), is ongehwud
Sibbel (1879-1945), trouwt 1905 met Ruurd van den Berg treinsmid? te Zwolle
Bauk, (1881-1940), trouwt 1904 met Jan Pries koetsier te Warns
Zwaantje (1884-1906) trouwt 1906 met Wiebe Buwalda timmerknecht te Molkwerum
bron: www.tjoelker.org
 
PAGINA NOG IN BEWERKING
 
Op 15 februari 1897 solliciteert de 31 jarige Douwe van der Meer naar de vacante betrekking van gemeente-opzichter bij de gemeente Gaasterland. De sollicitatiebrief is te lezen op deze link. Mede sollicitanten waren Tiede Tijsses Tijsma, 23 jaar, timmerman te Balk en Pieter Eelkes Dijkstra, 31 jaar, timmerman te Sloten.
Douwe van der Meer bleef in deze functie actief tot 1926.
 
Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1897
 
Douwe van der Meer en Catharina Scholtens
bron: Nieuwe Veendammer Courant van 9 juni 1897
 
 
Douwe van der Meer Douwe van Meer
bron: Leeuwarder Courant van 26 december 1898 van Swinderenstraat 12 te Balk
 
Douwe van der Meer

Waar staat of stond deze boerderij in Hemelum?

Eigenaar van de boerderij is mr. J. baron d.d. Feltz te Twello. Huurder is waarschijnlijk Minne Cornelis Bouwstra (*1851)

bron: Leeuwarder Courant van 7 augustus 1899  
 
Douwe van der Meer  
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1900 Dubbelstraat 21-23 te Balk
 
Douwe van der Meer Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1900 van Swinderenstraat 69 te Balk
 
Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1901 Jachtlustweg 24 te Wijckel
 
Douwe van der Meer Eigen Haard
bron: Leeuwarder Courant van 29 augustus 1901 Gaaikemastraat 52-61 te Balk
   
Douwe van der Meer Skar Heidenskip
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1905 Skar 3 't Heidenskip, in 1936 door brand verwoest
 
  Douwe van der Meer
1908 verbouwing woonhuis familie van der Meer Raadhuisstraat 7
 
Douwe van der Meer Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1912 Wilheminastraat 2-40, gesloopt circa 1980
 
Douwe van der Meer Douwe van der Meer Meerweg 8
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1912 Meerweg 8 te Balk
 
   
   
 
Douwe van der Meer Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1914 Wilheminastraat 2-40, gesloopt circa 1980
 
Douwe van der Meer Rooms Katholieke begraafplaats
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 januari 1916 Raadhuisstraat 44
 
 
Douwe van der Meer  
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1919 Wilheminastraat 2-40
 
Douwe van der Meer

Waar staat of stond deze boerderij in Kolderwolde?

In 1921 betrekt Hendrik Pelsma (*1875) vanuit Sondel deze boerderij in Kolderwolde. Na een groot boerenboelgoed in 1928 vertrekt Pelsma weer.

Hooibroei is de oorzaak van de brand. Jhr. Bas Backer te Bloemendaal is eigenaar van de boerderij die verzekerd is bij Woudsend Verzekeringen. In de krantenberichten over de brand wordt als locatie Oudega HO genoemd.

bron: Leeuwarder Courant van 24 augustus 1926  
   
   
 
pagina nog in bewerking
1902: Pypsterstikke 5, 1906: Jachtlustweg woning dr Hattink, 1906: boerderij Hemelum,
1906: Dubbelstraat 27; 1907: boerderij Trophorne
1908: Gaaikemastraat 13, 1909: van Swinderenstraat 4, 1910: lklaslokaal Bakhuizen
1911: van Swinderenstraat 60, 1912; boerderij te Harich, 1913: boerderij Bakhuizen, 1915: vijf woningen te Hemelum
1916: Rooms Katholiek kerkhof te Balk, 1916: verbouwing zuivelfabriek te Hemelum
1921: Gaaikemastraat 43, 1926: verbowuing boerderij te Harich, 1926: boerderij te Kolderwolde
1931: Trophornsterwei 3 te Harich
 
commisie kroningsdag 1898 ; bestuur Groene Kruis,
 
Catharina Scholtens
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 3 november 1923
 
  Douwe van der Meer Douwe van der Meer
  bron: Leeuwarder Courant van 30 mei 1934 bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1934
 
Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1934
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Douwe van der Meer 1865-1934  
     
woonadressen Douwe van der Meer
periode adres bron
  Molkwerum  
1896 - 1897 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307; huisnummer Balk 214
     
woonadressen familie van der Meer
periode adres bron
1897 - 1900 Dubbelstraat 15,17 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 320; huisnummer Balk222a
1901 - 1902 Dubbestraat 15,17 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 317; huisnummer Balk 222a / 345
1902 - 1910 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 289; huisnummer Balk 199 / 315
1911 - 1920 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 186; huisnummer Balk 315 / 341
1921 - 1930 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 325; huisnummer Balk 364
1931 - 1934 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 298; huisnummer Balk 351
     
eigendommen van Douwe van der Meer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
334 ged
 
koopacte
1500,-
15 juli 1902
       
Balk
A
335 ged
         
Balk
B
1598
 
toewijzing
739,-
4 dec 1902
       
Balk
G
550
 
1/2 toewijzing
2343,20
20 dec 1906
       
Balk
A
795
 
toewijzing
377,-
12 jan 1909
       
Balk
A
798ged
         
Balk
D
781
 
1/2 toewijzing
6159,30
15 nov 1910
       
Balk
D
762
         
Balk
H
361
  1/2 toewijzing
4996,10
16 dec 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 117
notariële acten
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 1500
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Johannes Klaas van Hout te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 134 d.d. 7 juli 1902
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Wijckel, koopsom fl. 1844
- Jan Albert Tjaard van Heloma te Bennekom, verkoper
- Jan Hermannus Steinhorst te Bloemendaal, koper
- Christoffel Hendrik Meyer te Wijckel, koper
- Popke Stegenga te Amsterdam, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
- Watze Hepkema te Wijckel, koper
- Wiebren Jans de Boer te Wijckel, koper
- Herre Bokkes de Boer te Harich, koper
- Rintje Joukes Sloterdijk te Ruigahuizen, koper
- Wiebren Hanzes Boersma te Balk, koper
- Tjeerd Hofman te Sloten, koper
- Sietze Adolfs Swarts te Oosterbeek, koper
- Johannes Meyer te Wijckel, koper
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 163 en 172 d.d. 9 oktober 1902
 
1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis te Balk, koopsom  fl. 1176
- Trijntje Boes te Balk, weduwe van Harmen Thees Hoogterp,  verkoper
- Roelof Groenewoud te Balk, koper
- Douwe van der Meer te Balk, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 131 en 135 d.d. 8 december 1908
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 september 2008 laatste wijziging: 16-09-2019