persoonlijke gegevens van Bauke Arends Mandemaker, schipper te Balk
Bauke Mandemaker, geboren op 19 juni 1872 te Arum, als zoon van Arend Mandemaker, schipper, en Aaltje Jaspers. Overleden op 10 mei 1954 te Balk, 81 jaar oud. Schipper te Joure (1900), koopman in ijzerwaren te Balk (1905), fabrieksarbeider te Balk (1923)
Op 6 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukjen Tuinier, geboren op 16 juni 1877 te Harich, als dochter van Pieter Annes Tuinier en Jetske Fekkes Pietersma. Overleden op 14 april 1976 te Sint Nicolaasga, 98 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Arend, geboren op 23 augustus 1900 te Mirns en Bakhuizen. Brugwachter te Sneek. Overleden op 21 mei 1969 te Langweer , 68 jaar oud. Op 16 mei 1929 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Uilkje Huitema. als dochter van Foppe Huitema, brugwachter te Follega, en Pietje Sytsema.

bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 december 1928

Walter Roskam, 14 jaar oud, zoon van Wouter Roskam, vishandelaar te Zwartsluis, en Jantje Nijmeijer, is op 10 december 1928 overleden aan zijn verwondingen in het Sint Antoniusziekenhuis te Sneek.

bron: Algemeen Handelsblad van 6 december 1928
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 december 1928
 
bron: Nieuwsblad van het Noorden 13 december 1928
Drie kranteberichten over hetzelfde ongeval bij de trambrug te Follega. In 1929 trouwde Arend Mandemaker met dochter Uilkje van de brugwachter Foppe Huitema en Pietje Sytsema.
 
2, Pieter, geboren op 17 juli 1904 te Tjerkgaast. Overleden op 7 februari 1905 te Balk, 6 maanden oud.
3. Pieter, geboren op 18 juli 1907 te Kuinre. Op 6 oktober 1937 getrouwd in de gemeente Den Haag met Janke Huitema, 23 jaar oud, geboren te Tjerkgaast, als dochter van Jan Huitema, verver te Follega, en Sjoukje Dekker
4. Jochem, geboren op 3 januari 1914 te Mirns en Bakhuizen. Machinist op de veerboot tussen Staveren en Enkhuizen. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Grietje Schotanus.
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1974
Op de foto v.l.n.r. Boukje Klinken-Mandemaker met dochter Angelita op schoot, Gieze Klinken, Grietsje Mandemaker-Schotanus en Jochem Mandemaker.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Arend Mandemaker 1836-1899 Bauke Arends Mandemaker 1872-1954  
     
woonadressen familie Mandemaker
periode adres bron
1900 - 1910 aan boord bevolkingsregister Balk 1900 - 1910 blad 352
1910 - 1916 aan boord  
1916 - 1920 Westein register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 203 / 237
1921 - 1922 Westein bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 236; huisnummer Balk 266
1922 - 1923 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 289; huisnummer Balk 325
1923 - 1929 Gaaikemastraat (molen) bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 192; huisnummer Balk 212
1929 - 1930 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 167; huisnummer Balk 181
1930 - 1930 Raadhuisstraat 80 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 247; huisnummer Balk 277
1931 - 1932 Raadhuisstraat 80 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 234; huisnummer Balk 276
1932 - 1935 Westein 18 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 212; huisnummer Balk 254
1935 - 1939 Westein 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 232; huisnummer Balk 274
1939 - 1939 Raadhuisstraat 80 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 234; huisnummer Balk 276
1939 - 19?? ??  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 april 2017 laatste wijziging: 14-11-2020