persoonlijke gegevens van Petrus Paulus van der Maesen
Petrus Paulus (Paulus Antonius) van der Maesen, geboren op 10 april 1760 te Lummen (België), als zoon van Petrus van der Maesen en Anna Elisabeth Haerdt, logementhouders te Lummen. Overleden op 7 april 1825 op nummer 117 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 april 1825 blad 9, getuigen:
Brant Hendriks van der Goot landbouwer 78 jaar wonende te Balk op nummer 116
Harmen Jans Breemer boeredienstknecht 41 jaar wonende te Balk op nummer 115
 
In 1802 komt de 7e pastoor naar de St. Ludgerusparochie in Balk de kapucijnerpater Petrus van der Maessen. Tijdens zijn pastoraat werd Sloten in 1819 weer van de statie Balk los gekoppeld en ging men aldaar zelfstandig als statie verder. Tot pastoor te Sloten werd benoemd Johannes ten Brake.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk.
 
pastoor te ?
 
 
 
pastoor te Balk
 
Petrus van der Maesen
bron: 104 reeelkohieren Gaasterland 1802 O-103 blad 170 Balk 107-113
Volgnummer 111 is de pastorie van de Roomse Gemeente aan de Wijckelerzijde in Balk. Pastoor Petrus Paulus van Maesen staat genoteerd als "De priester H. van Maarsen".
 
Petrus van der Maesen
bron: Naamlijst der Roomsch Catholyke pastoren en zendelingen 1818, digitized by Google
titelblad en legenda
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Petrus Paulus van der Maesen 1760-1825  
     
woonadressen pastoor van der Maesen
periode adres bron
17?? - 1802    
1802 - 1825 Raadhuisstraat 42  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 februari 2016 laatste wijziging: 14-11-2020