Bauke Hisses Lyklema inschrijving register hypotheken 69: 111 / 54
Bauke Hisses Lyklema, geboren op19 november 1872 te Balk, als zoon van Hisse Baukes Lyklema, schipper te Oosthem, en Grietje Boakes de Boer. Overleden op 3 maart 1953 te Balk, 80 jaar oud. Ongehuwd?
beroep: schipper
aangifte geboorte op 20 november 1872 aktenummer 139 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Oosthem, getuigen:
Johannes Gosses Haga arbeider 31 jaar wonende te Ruigahuizen
Johannes Ykes van der Goot schipper 32 jaar wonende te Balk
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Hisse Baokes Lyklema 1844 -1911 Bauke Hisses Lyklema 1872-1953  
  broers / zusters / zwagers  
  Boake Hisses Lyklema 1871-1967  
  Kerst Hendriks Huisman 1869-1941  
woonadressen Bauke Hisses Lyklema
periode huidig adres bron
1913 - 1920 bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 24
1920 - 1930 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 19; huisnummer Balk 22
1930 - 1939 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 21; huisnummer Balk 24
1939 - 1953 Pypsterstikke (5-11) 1  
eigendommen van Bauke Hisses Lyklema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
511
 
koopacte
1325,-
28 apr 1905
       
Balk
A
512
         
Balk
H
876
 
1/2 koopacte
750,-
4 dec 1906
       
Balk
H
877
         
Balk
H
878
         
Balk
H
879
         
Balk
H
876
 
scheiding
2280,-
15 jan 1909
       
Balk
H
877
         
Balk
H
878
         
Balk
H
879
         
Balk
A
577
 
1/2 toewijzing
435,-
1 feb 1910
       
Balk
A
578
         
Balk
B
1241ged
 
1/2 toewijzing
1513,20
6 nov 1911
       
Balk
A
709
 
1/4 scheiding
800,-
7 mrt 1912
       
Balk
A
709
 
redres
10 apr 1912
       
Balk
B
828ged
 
toewijzing
426,-
11 apr 1913
       
Balk
A
709
 
scheiding
990,-
21 apr 1914
       
Balk
H
1398ged
 
koopacte
537,9
3 jun 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 54
notariële acten
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en een scheepstimmerwerf te Harich, koopsom fl. 1500
- Theodorus Schutte te Enkhuizen, gehuwd met Jans Sjoerds van den Berg, verkoper
Betreft de koop van een huis en een scheepstimmerwerf, koopsom fl. 1500
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
Betreft de koop van een huis en een scheepstimmerwerf, koopsom fl. 1500
- Harmen Bosma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 170 d.d. 16 november 1906
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 14 huizen met erf te Balk, koopsom fl. 4298
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Sybolt van Hout te Zutphen, verkoper
- Cornelis Poppe de Jong te Lemmer, gehuwd met Jacoba van Hout, verkoper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, gehuwd met Antje van Hout, verkoper
- Klaas Leeuwkes de Tromp te Bolsward, gehuwd met Geertje van Hout, verkoper
- Jurjen Wiegers Draayer te Nijemirdum, gehuwd met Froukje van Hout, verkoper
- Jan Willem Peter Charisius te Leeuwarden, gehuwd met Idskje van Hout, verkoper
- Jacob Dijkstra te Balk, koper
- Wybren Klijnsma te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Otte Schilstra te Balk, koper
- Harmen Boomsma te Balk, koper
- Jelle Jaitjes Dijkstra te Wijckel, koper
- Hendrikus Haarsma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 95 en 103 d.d. 13 december 1909
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerenhuizinge te Wijckel, koopsom fl. 753
- Meike Oppedijk te South Holland, U.S.A, weduwe van Klaas Botes Aukema,  verkoper
- Pietje Aukema te Chicago, gehuwd met Herman van Deelen, verkoper
- Frederika Aukema te South Holland, U.S.A, verkoper
- Bate Klazes Aukema, boerenbedrijf te Tjerkwerd, verkoper
- Hendrik de Wilde te Sondel, verkoper
- Jan de Wilde te Wolsum, verkoper
- Anne Smit te Wijckel, gehuwd met Trijntje de Wilde, verkoper
- Rein Reinsma te Rijs, gehuwd met Rinske de Wilde, verkoper
- Willem van der Meer te Wijckel, gehuwd met Stijntje de Wilde, verkoper
- Machiel de Winter te Wijckel, koper
- Anne Bokma te Harich, koper
- Thijs Smit te Wijckel, koper
- Petrus Klijnsma te Ruigahuizen, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Kerst Huisman te Balk, koper
- Hidde Korenstra te Wijckel, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
- Tjebbe van der Molen te Balk, koper
- Wybren Jans de Boer te IJlst, koper
- Diaconie N.H. Gemeente te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 90 en 93 d.d. 30 augustus 1911
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, erf en groenland te Wijckel, koopsom fl. 426
- Jacob Breimer te Balk, gehuwd met Hiltje Tuinier, verkoper
- Grietje Jacobs Hofstra te Wijckel, weduwe van Pieter Tuinier, verkoper
- Rienk Ages Visser te Elahuizen, gehuwd met Jacobje Tuinier, verkoper
- Bauke Lyklama te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 20 en 25 d.d. 6 maart 1913
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van weiland te Wijckel, koopsom fl. 1729
- Bauke Hisses Lyklema te Balk, verkoper
- Kerst Huisman te Balk, verkoper
- Grietje Mink te Wijckel, weduwe van Hendrik Strampel, koper, tevens als  moeder van en voogd over Trijntje en Geesbert Strampel
- Albert Strampel te Wijckel, koper
- Wieger Strampel te Wijckel, koper
- Folkert Strampel te Legemeer, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 33 d.d. 31 maart 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 mei 2011 laatste wijziging: 12-11-2023