Johannes Lukas register hypotheken 69: 108/609
Johannes Lukas, geboren op 19 november 1855 te Leens als zoon van Geert Lukas, boekverkoper te Leens, en Brechtje Romkema. Overleden op 22 september 1918 te Balk, 62 jaar.
zadelmakersknecht, zadelmaker te Balk
1. ) Op 24 september 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukjen Bets, geboren op 26 maart 1863 te Balk als dochter van Kasper Hendriks Bets en Anje Jans Wolthuis. Overleden op 4 oktober 1912, Gaasterland, 49 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

1. Anna, geboren op 10 oktober 1892 te Balk. Op 23 november 1916 in de gemeente Gaasterland getrouwd met Jean Joseph Armand Recolet geboren te Tongeren als zoon van Gerard Recolet en Elisabeth Valiseau? Jean Joseph Armand Recolet was coiffeur van beroep te Amay in de provincie Luik, België. Als Belgisch militair geinterneerd te Oudemirdum gedurende de 1e Wereldoorlog..

 
2. ) Op 29 mei 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjoukje Betzema, geboren op 20 april 1860 te Balk als dochter van Teunis Klazes Betzema en Grietje Popkes Schram. Overleden op 29 mei 1929 te Balk, 69 jaar oud.
 
 
 
briefkaart
briefkaart: collectie Johan Groenewoud
Briefkaart verstuurd op 24 maart 1914 naar Keverling en Co te Joure waarbij 100 wg hoofdstelgespen werden besteld. Keverling is een familie van koperbewerkers eeuwenlang verbonden met Joure. Het fabrieksgebouw, gebouwd in 1911, maakt nu onderdeel uit van het museum Joure. Meer informatie over Metaalwarenfabriek Keverling & Co is te vinden in het boek "Op de vleugelen des tijds" geschreven door Hanneke Staal en Hilly ten Wolde.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Lukas 1855-1918  
     
woonadressen familie Lukas
periode adres bron
18?? - 1884 Kollum  
1884 - 1890 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kad. gemeente Balk sectie A nummer 251
1890 - 189? Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 264; huisnummer Balk 186
189? - 1900 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 275; huisnummer Balk 186a
1900 - 1910 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 269; huisnummer Balk 186 / 291
1911 - Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 158; huisnummer Balk 291 / 325
  Raadhuisstraat 18 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 158; huisnummer Balk 331a
  Raadhuisstraat 18 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 94; huisnummer Balk 331a
1920 - 1920 van Swinderenstraat 40 register van huisnummers 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 76a
1921 - 1922 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 72; huisnummer Balk 75a
1922 - 1929 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 97; huisnummer Balk 101
     
eigendommen van Johannes Lukas
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
152
 
koopacte
2800,-
24 dec 1901
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1113, folio 108, nummer 609
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 2800,-
- Rein Bets te Balk, verkoper
- Johannes Lucas te Balk, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076  Repertoirenr.: 114 d.d. 20 november 1901

 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1800
- Johannes Lukas te Balk, debiteur
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 97 d.d. 10 mei 1902
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boelgoed
- Jean Joseph Armand Recolet te Amay in België
- Sjoukje Betzema te Balk, weduwe van Johannes Lukas
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 60 d.d. 10 maart 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
- Sjoukje Betzema te Sloten, weduwe van Johannes Lukas
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 182 d.d. 25 juli 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 mei 2019 laatste wijziging: 17-10-2020