persoonlijke gegevens van Pieter Jentjes Larooy
Pieter Jentjes Larooy, geboren op 7 april 1835 te Rauwerd, zoon van Jentje Douwes Larooy, timmerman te Rauwerd (1835) en Margaretha Jentjes Larooy. Overleden op 9 september 1910 te Balk, 75 jaar oud.
beroep: grofsmid te Irnsum (1867-1873), grofsmid te Balk (1874-1910)
aangifte geboorte op 8 april 1835 aktenummer 15, getuigen:
Meindert Kreger kleermaker 64 jaar wonende te Rauwerd
Sybren Sjoerds Mensonides bakker 36 jaar wonende te Rauwerd
aangifte overlijden op 9 september 1910 aktenummer 42, grofsmid, getuigen:
Halbe Doele timmerman 60 jaar wonende te Balk
Durk Groenhof koperslager 50 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Ybeltje Abes Verbeek, geboren op 23 juli 1838 te Lemmer, dochter van Abe Folkerts Verbeek, huisschildersknecht te Lemmer (1838), en Trijntje Willems Molenmaker. Overleden op 6 oktober 1876 te Balk, 38 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 juli 1838 blad 50, getuigen:
Broer Lubberts van Asma tapper 52 jaar wonende te Lemmer
Tjitse Jans Duit sjouwer 48 jaar wonende te Lemmer
aangifte overlijden op 7 oktober 1876 aktenummer 85, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 52 jaar wonende te Balk
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Jentje, geboren op 23 juli 1868 te Irnsum.
2. Trijntje, geboren op 8 augustus 1871 te Irnsum. Overleden op ? juni 1898 te Pernis, 26 jaar oud.

Ds Daniël Ozinga was van 1890-1897 predikant aan de Hervormde Kerk te Wijckel. Hij in 1897 beroepen te Pernis in Zuid-Holland. Trijntje was daar dienstbode

bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1898
 
3. Margaretha, geboren op 29 augustus 1873 te Irnsum. Op 6 augustus 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Hellinga, oud 24 jaar, geboren te Cornwerd, zoon van Wytze Hellinga en Sytske de Boer.
4. Levenloos kind, geboren op 27 september 1876 te Balk.
aangifte overlijden op 27 september 1876 aktenummer 082, grofsmid, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 52 jaar wonende te Balk
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 6 januari 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ybeltje de Jong, geboren op 17 oktober 1845 te Sloten, dochter van Roelof Eelkes de Jong, schipper te Sloten, en Sjirkjen Tjeerds Hofman. Overleden op 26 januari 1915 te Sloten, 69 jaar oud.
beroep: grofsmid te Irnsum (1867-1873), grofsmid te Balk (1874-1910)
aangifte geboorte op 17 oktober 1845 aktenummer 17, getuigen:
Johannes Foekes Landman slijter in wijn 61 jaar wonende te Sloten
Jacob Martens Visser meester slager 50 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 28 januari 1915 aktenummer 3, grofsmid, getuigen:
Ype Kampen zonder beroep 75 jaar wonende te Sloten
Henricus Stroband schipper 61 jaar wonende te Sloten
Kinderen:
5. Sjirkje, geboren op 4 augustus 1878 te Balk. Overleden op 25 augustus 1878 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 27 september 1876 aktenummer 82, grofsmid, getuigen:
Johannes Tjeerds Wagenaar koopman 60 jaar wonende te Balk
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 augustus 1876 aktenummer 65, grofsmid, getuigen:
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 40 jaar wonende te Balk
Johannes Tjeerds Wagenaar koopman 60 jaar wonende te Balk
6. Sjirkje, geboren op 20 september 1879 te Balk. Overleden op 12 februari 1963 te Leeuwarden, 83 jaar oud. Op 28 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob de Hoop, koperslager te Akkrum, oud 24 jaar, geboren te Nijega, zoon van Meine Hendriks de Hoop, arbeider te Nijega (HON), en Corneliske Jacobs Groenhof.
aangifte geboorte op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman winkelier 55 jaar wonende te Balk
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 41 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1876 bron: Nieuwsblad van Friesland 17 september 1910
 
Pieter Jentjes Larooij
bron: Leeuwarder Courant van 11 oktober 1910
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1873
 
Pieter Jentjes Larooij
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1874
In maart 1874 vestigt grofsmid Pieter Jentjes Larooy uit Irnsum zich aan de Wijckelerzijde in Balk. Het gezin gaat wonen in de kosterswoning annex smederij naast de Doopsgezinde Kerk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Pieter Jentjes Larooij 1835-1910 Jentje Pieters Larooij 1868-1931
  broers / zusters / zwagers  
     
 
periode adres bron
  Joure  
1867 - 1874 Irnsum 37 bevolkingsregister Rauwerderhem 1862-1885 blad 141, huisnummer 37
1874 - 1879 Raadhuisstraat 29 woningregister 1869 - 1879 blad 16; kad. gem. Balk sectie A 157, volgnr. 46 / 33
1879 - 1890 Raadhuisstraat 29 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 16; kad. gem. Balk sectie A nummer 157
1890 - 1896 Raadhuisstraat 29 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 258; huisnummer Balk 182
1896 - 1900 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 322; huisnummer Balk 224
1900 - 1910 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 319; huisnummer 224 / 347
1910 - 1915 Dubbelstraat 13 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer 348 / 383
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 juni 2018 laatste wijziging: 5-01-2024