persoonlijke gegevens van Douwe Jans Lam, winkelier te Balk
Douwe Jans Lam, geboren op 12 april 1826  te Harich als zoon van Jan Nolles Lam en Hantje Johannes Luinenburg. Overleden op 9 september 1901, Gaasterland, 75 jaar oud.
Op 12 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Mulder, geboren op 19 augustus 1830  te Balk, als dochter van Eeltze Annes Mulder en Pietertje Hendriks Smidt. Overleden op 5 januari 1887, Gaasterland, 56 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 12 augustus 1853  te Balk. Op 20 januari 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yda Dijkstra, oud 29 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Anne Jilderts Dijkstra en Ank Wolkes Jongstra.
2. Eeltje, geboren op 3 juli 1856, Gaasterland. Overleden op 13 november 1866, Gaasterland, 10 jaar oud.
3. Johannes, geboren op 28 januari 1859  te Balk. Op 5 mei 1888 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Kok, oud 24 jaar, geboren te Harich als dochter van Pier Gosses Kok en Hendrikje Piers Mulder.
4. Levenloos kind, geboren op 9 januari 1870, Gaasterland.
5. Pietertje, geboren op 12 december 1871 te Balk. Overleden op 9 augustus 1951 te Franeker, 79 jaar oud. Op 1 juni 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne van der Wey, oud 29 jaar, geboren te Tzum als zoon van Fokke Feddes van der Wey en Tietje Johannes Hannema.

eigendommen van Douwe Jans Lam
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
223
 
koopbrief
1250,-
27 jun 1876
f 800,-
27 jun 1876
8 dec 1891
geheel
             
f 600,-
24 sep 1877
8 dec 1891
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1089, folio 84, nummer 273
notariële acten
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 1250
- Hendrik Bernardus Gijsen te Oudemirdum, verkoper
- Douwe Jans Lam te Balk, koper en debiteur
- Johannes Klazes van Hout te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 52 d.d. 2 april 1876
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 600
- Douwe Jans Lam te Balk, debiteur
- Bauke Johannes Betzema te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 81 d.d. 22 september 1877
 
1891 Lemmer, notaris F. Schaafsma  Royement, akte niet aanwezig
- Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
- Amerentia Gijsen te Balk, weduwe van Bauke Johannes  Betzema als moeder van en voogd over Johannes Betzema
- Douwe Jans Lam
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97082 Repertoirenr.: 172 d.d. 2 december 1891
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 16-10-2020