persoonlijke gegevens van Tjebbe Jans Kuperus
Tjebbe Jans Kuperus, geboren op 27 januari 1817 te Idskenhuizen, als zoon van Jan Cornelis Cuperus, meester kuiper te Idskenhuizen (1817), en Geertje Jelles Bosman. Overleden op 23 mei 1857 op nummer 88 te Balk, 40 jaar oud.
boerenknecht te Legemeer (1838), arbeider te Idskenhuizen (1839, 1844,1849), arbeider te Sint Nicolaasga (1841), werkman te Balk (1853, 1857), werkman te Ruigahuizen (1855)
aangifte overlijden op 23 mei 1857 blad 15, getuigen:
Anne Eizes Rozenberg arbeider 43 jaar wonende te Balk
Sible Sijtzes Ahrends werkman 24 jaar wonende te Balk
Op 29 december 1838 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Jantje Gosses Pekema, geboren op 25 april 1816 te Idskenhuizen, als dochter van Gosse Rimmers Pekema, schoenmaker te Idskenhuizen (1816), en Femmigjen Jans Woudstra. Overleden op 4 augustus 1898 te Balk, 81 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 augustus 1898 aktenummer 62, getuigen:
Geert Bos veldwachter 39 jaar wonende te Balk
Yke Pietersma arbeider 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 1 april 1839 op nummer ? tig te Idskenhuizen. Op 10 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikjen de Koe, 25 jaar oud, geboren te Sondel als dochter van Thomas Lammerts de Koe en Clara Christiaans Weerman.
2. Gosse, geboren op 2 november 1841 op nummer 60 te Sint Nicolaasga. Bosarbeider te Balk (1922). Overleden op 18 februari 1922 te Balk, 80 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 18 februari 1922 aktenummer 15, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 41 jaar wonende te Balk
3. Geert, geboren op 29 februari 1844 op nummer 16 te Idskenhuizen.
4. Fim, geboren op 20 juni 1849 te Idskenhuizen. Overleden op 1 februari 1927 te Koudum, 77 jaar oud. Op 4 mei 1877 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jille Wolthuizen, 35 jaar oud, geboren te Nijega als zoon van Huite Ennes Wolthuizen en Trijntje Klazes Jansma.
aangifte overlijden op 2 februari 1927 aktenummer 11, getuigen:
Hessel de Jong armvader 52 jaar wonende te Koudum
Siemen van Asperen armmeester 45 jaar wonende te Koudum
5. Geeske, geboren op 7 mei 1853 te Balk. Overleden op 16 april 1935 te Sint Nicolaasga, 81 jaar oud. Op 5 september 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Wierda, 22 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Sytze Wiebes Wierda en Ieskjen Ages Haringsma.
aangifte geboorte op 7 mei 1853 blad 27, getuigen:
Pieter Jans Reekers timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 44 jaar wonende te Balk
6. Rimmer, geboren op 12 januari 1856 te Ruigahuizen. Overleden op 8 maart 1858 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 januari 1856 blad 4, getuigen:
Haitje Tjeerds Haitjema visser 56 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 maart 1858 blad 7, getuigen:
Sibbele Sijtzes Arends arbeider 25 jaar wonende te Balk
Durk Teunis Sloot werkman 46 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjebbe Jans Kuperus 1817-1857 Geert Tjebbes Kuperus 1844-1916
     
woonadressen familie Kuperus
periode adres bron
185? - 1853 Westein 10-13 woningregister 1849 - 1859 blad 178; huisnummer Balk 97 / 138
1853 - 185? Lutswâl 9 bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 850; huisnummer Ruigahuizen 7b
185? - 1859 Gaaikemastraat 8 woningregister 1849 - 1859 blad 129; huisnummer Balk 88 / 103
1859 - 1869 Gaaikemastraat 8 woningregister 1859 - 1869 blad 44; kad. gem. Balk sectie A 401, huisnummer Balk 107
1869 - 1879 Gaaikemastraat 8 woningregister 1869 - 1879 blad 39; kad. gem. Balk sectie A 402, volgnummer 155
1880 - 1890 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 125; kad. gemeente Balk sectie A nummer 494
1890 - 1893 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 101; huisnummer Balk 92a
1893 - 1898 Gaaiekmastraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 125; huisnummer Balk 106
notariële acten
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandtra Schuldbekentenis en volmacht Bedrag: kapitaal fl. 145,-
-  Tjibbe Jans Cuperus wonende te Ruigahuizen, debiteur
-  Frederik Gijsen wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025, aktenummer 31 Repertoirenr.: 7036 d.d. 5 april 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 oktober 2019 laatste wijziging: 27-10-2019