persoonlijke gegevens van Nanne Reinders Kuperus
Nanne Kuperus, geboren op 19 september 1867 te Roordahuizum, als zoon van Reinder Nannes Kuperus en Hieke Tjisses Koldijk. Overleden op 23 juni 1934 te Utrecht, 66 jaar oud.
directeur stoomzuivelfabriek "Harich" te Balk (1897-1919)
Op 10 augustus 1893 getrouwd in de gemeente Idaarderadeel met:
Trijntje Kooistra, geboren op 27 juli 1868 te Grouw, als dochter van Franke Johannes Kooistra en Korneliske Eesges Terpstra. Overleden op 21 april 1965 te Utrecht , 96 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Reinder, geboren op 28 mei 1894 te Wommels. Koopman (1922). Overleden op 3 september 1977 te Heerenveen, 83 jaar oud. 1. ) Op 3 mei 1922 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Rixtje Vuist, 22 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Dirk Vuist en Stientje Dikkescheij. 2. ) Op 27 mei 1974 te Heerenveen met Gerardina Mohrman
2. Corneliske, geboren op 9 augustus 1896 te Wommels. Overleden op 11 december 1931 te Leeuwarden wonende te Hallum, 35 jaar oud. Op 1 juni 1922 getrouwd in de gemeente ? met Jan Dijkstra.
3. Franke Johannes, geboren op 8 februari 1899 te Harich. Overleden op 10 november 1901 te Harich, 2 jaar oud.
4. Cornelis, geboren op 26 juni 1901 te Harich. Overleden op 18 december 1981 te Utrecht, 80 jaar oud.
5. Jan, geboren op 16 mei 1904 te Harich. Overleden op 23 juli 1976 te Nijmegen, 72 jaar oud. Op 5 april 1928 in de gemeente Utrecht met Henrica Adolphina Agneta Both
6. Franke Johannes, geboren op 20 februari 1908 te Harich. Overleden op 19 april 1994 te Rotterdam, 86 jaar oud.
 
 
 
Nanne Kuperus en Trijntje Kooistra
foto 313-001 beschikbaar gesteld door Jan Kuperus
Trijntje Kooistra en Nanne Kuperus
 
gezin Kuperus
foto 313-002 beschikbaar gesteld door Jan Kuperus
Het gezin Kuperus rond rond 1915.
 
gezin Kuperus
foto 313-003 beschikbaar gesteld door Jan Kuperus
Het gezin Kuperus rond 1920.
 
meer informatie over de familie Kuperus is te vinden op www.genealogieonline.nl
 
ziekenfonds
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1918
 
Nanne Kuperus Trijntje Kooistra
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1934
 
Nanne Kuperus
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1934 bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1965
 
 
 
Nanne Kuperus groeide op als derde kind uit een gezin van zes kinderen op de boerderij van zijn ouders in Roordahuizum.
Zijn vader Reinder Nannes (1840-1927) deed erg veel aan verbetering van vee en heeft met zijn stamboekvee veel medailles gewonnen. Hij was zeer vooruitstrevend van aard, maar niet echt zakelijk. Dit werd opgevangen door zijn broer Kornelis Nannes (1844-1917) uit Marsum, waardoor er een hechte zakelijke band ontstond tussen die twee. Samen met zijn broer en de familie Schaap waren zij de eersten die stamboekvee exporteerden naar het buitenland ( Polen en Rusland).
 
Kornelis Nannes Kupurus & Zn.
 
KN Kuperus en Zonen KN Kuperus en Zonen
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1912
 
KN Kuperus en Zonen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 november 1912 bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1914
 
KN Kuperus en Zonen
bron: Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1931
Vee over zee. Een collectie Friesch stamboekvee, drie stieren en twintig koeien van het veefokkersbedrijf K.N. Kuperus & Zonen te Leeuwarden aan boord van de "Preussen" te Rotterdam. Dit Friesche vee is bestemd voor een Chineesche firma te Hongkong.
 
 
Nanne had veel interesse in de ontwikkeling van Friesland op het gebied van veehouderij en zuivel. Hij had dan ook zitting in de commissie voor Landbouw Coöperatie en de Bond voor Coöperatieve Zuivelfabrieken. Hij was zeer sociaal voelend en daardoor goed bevriend met Pieter Jelles Troelstra. Als gevolg van ziekte moest hij het werk als directeur in Balk opgeven. Er kwam een opvolger en Nanne kreeg een vertegenwoordiging van de Frico (groothandel in kaas en melk) in Utrecht aangeboden. Het gezin verhuisde mee. Daar werd hij lid van de Doopsgezinde kerkeraad. In 1929 trok hij zich terug uit de groothandel, die door zijn zoon Cornelis werd voortgezet. Nanne overleed in 1934 als gevolg van een hartaanval.
bron: Jan Kuperus www.genealogieonline.nl
 
Nanne Kuperus
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 19 mei 1893
 
Nanne Kuperus
bron: Leeuwarder Courant van 9 april 1897
 
personeel zuivelfabriek Harich
foto 204-001 beschikbaar gesteld door Ann Kuperus
De man rechts in het nette pak is directeur Nanne Kuperus. Op de achtergrond de zuivelfabriek Harich bij Balk. De foto is genomen in de periode 1897 -1919 toen Nanne Kuperus hier directeur was.
 
Botervervalsching
ingezonden stuk van Jan Truyen van de Zuid Nederlandse Zuivelbond in het Venloosch Weekblad antwoord van Nanne Kuperus directeur van de zuivelfabriek "Harich"
bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 1898 bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1898
 
Vergadering Bond van Friese Zuivelfabrieken in Leeuwarden
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1900
 
Eigen Haard
gevelsteen Eigen haard
 
Oprichting bureau voor Landbouw Coöperatie
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1901
 
woonadressen familie Kuperus
periode adres bron
18?? - 1893 Tolbert  
1893 - 1897 Wommels  
1897 - 1900 Gaaikemastraat 48 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 129; huisnummer Harich 108a
1900 - 1910 Gaaikemastraat 48 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 128; huisnummer Harich 108a / 147
1910 - 191? Gaaikemastraat 48 huisnummerregister 1911 - 1920 huisnummer Harich 147
191? - 1920 Gaaikemastraat 48 huisnummerregister 1911 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 180
1920 - 1965 Utrecht  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 augustus 2015 laatste wijziging: 13-11-2020