persoonlijke gegevens van Geert Tjebbes Kuperus
Geert Tjebbes Kuperus, geboren op 29 februari 1844 te Idskenhuizen, als zoon van Tjebbe Jans Kuperus, arbeider te Idskenhuizen (1844), en Jantje Gosses Pekema, zonder beroep te Balk (1868. Overleden op 16 november 1916 te Rosmalen, 72 jaar oud.
arbeider te Balk (1868 - 1887), schipper te Balk (1892 - 1916), schipper te Ruigahuizen ( 1906)
 
Op 28 juni 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Albertje van der Wal, geboren op 22 april 1849 te Oudega (HON), als dochter van Johannes Johannes van der Wal, arbeider te Oudega, en Geeske Martens Hospes. Overleden op 7 augustus 1911 te ?, 62 jaar oud.
aangifte overlijden op 7 augustus 1911 aktenummer 55, getuigen:
Theunis Pietersma arbeider 53 jaar wonende te Balk
Anne Wassenaar straatreiniger 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tjebbe, geboren op 25 november 1868 te Balk.
aangifte geboorte op 26 november 1868 aktenummer 148, getuigen:
Gerrit Kleizes de Lang arbeider 33 jaar wonende te Balk
Pieter de Jong werkman 23 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 4 oktober 1871 te Balk.
aangifte geboorte op 4 oktober 1871 aktenummer 124, getuigen:
Wabe Innes Betzema bakker 25 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 12 december 1874 te Harich. Overleden op 30 januari 1957 te Amsterdam, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 december 1874 aktenummer 155, getuigen:
Pier Klazes Koopmans arbeider 40 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga kramer 62 jaar wonende te Balk
4. Durk, geboren op 11 januari 1877 te Balk. Houtkoopman te Harich (1943(. Overleden op 30 maart 1943 te Sneek, 66 jaar oud. Op 9 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje Doorenspleet, 23 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Hendrik Stoffels Doorenspleet, houtkoopman te Balk (1908), en Ieke de Haan.
aangifte geboorte op 11 januari 1877 aktenummer 6, getuigen:
Pier Gosses Kok arbeider 56 jaar wonende te Balk
Dooitje Jurjens Schram arbeider 62 jaar wonende te Balk
5. Geeske, geboren op 13 april 1879 te Balk. Overleden op 15 juni 1896 te Ruigahuizen, 17 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 15 april 1879 aktenummer 70, getuigen:
Harmen Wiebes de Jong arbeider 26 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 juni 1896 aktenummer 47, getuigen:
Pier Bonte arbeider 32 jaar wonende te Ruigahuizen
Folkert Grouwstra arbeider 27 jaar wonende te Ruigahuizen
6. Gosse (Cuperus), geboren op 24 mei 1882 te Balk. Overleden op 9 maart 1902 te Balk, 19 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 24 mei 1882 aktenummer 70, getuigen:
Foeke Visser arbeider 25 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 maart 1902 aktenummer 17, getuigen:
Sjirk Haga schipper 63 jaar wonende te Balk
Teunis Pietersma arbeider 45 jaar wonende te Balk
7. Marten, geboren op 30 september 1884 te Balk. Arbeider te Ruigahuizen (1907). Overleden op 30 april 1907 te Ruigahuizen, 22 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 1 oktober 1884 aktenummer 125, getuigen:
Philippus Hartogs Noordwal kleermaker 26 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 42 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 mei 1907 aktenummer 55, getuigen:
Harmen Asma gemeenteveldwachter 47 jaar wonende te Ruigahuizen
Koenraad Louwsma arbeider 36 wonende te Ruigahuizen
Marten Kuperus
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 mei 1907
 
8. Jantje, geboren op 24 april 1887 te Balk. Overleden op 9 september 1899 te Ruigahuizen, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 april 1887 aktenummer 51 , getuigen:
Teunis Pietersma arbeider 30 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 september 1899 aktenummer 52, getuigen:
Pier Bonte koopman 36 jaar wonende te Ruigahuizen
Hendrik Visser arbeider 23 jaar wonende te Ruigahuizen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjebbe Jans Kuperus 1817-1857 Geert Tjebbes Kuperus 1844-1916 Johannes Geerts Kuperus 1871-1932
    Jan Geerts Kuperus 1874-19??
woonadressen familie Kuperus
periode adres bron
1868 - 1869 Gaaikemastraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 38: kad. gem. Balk sectie A nr. 347, huisnr. Balk 93
1869 - 1879 Gaaikemastraat 7 woningregister 1869 - 1879 blad 42; kad. gem. Balk sectie A nr. 348, volgnr. 184 / 171
1880 - 1890 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 91, kad. gem. Balk sectie A 400
1890 - 1892 Gaaikemastraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 115; huisnummer Balk 98
1892 - 1893 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 110; huisnummer Balk 93g
1893 - 1900 Jan Jurjenssingel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 227; huisnummer Ruigahuizen 13
1900 - 190? Jan Jurjenssingel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 228; huisnummer Ruigahuizen 13 / 18
190? - 190? Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Balk 96 / 132
190? - 190? Jan Jurjenssingel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 228; huisnummer Ruigahuizen 13 / 18
190? - 1910 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 369; huisnummer Balk 96a / 133
1911 - 191? Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 87; huisnummer Balk 133 / 153
191? - 1916 Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 91; huisnummer Balk 132 / 152
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 oktober 2019 laatste wijziging: 27-10-2019