persoonlijke gegevens van Geele Kuperus
Geele Kuperus, geboren op 16 februari 1888 te Idskenhuizen, als zoon van Klaas Kuperus, visser te Idskenhuizen, en Pietje Buis. Overleden op 9 mei 1974 te Balk, 86 jaar oud. Huisschilder en winkelier.
Op 10 mei 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Klijnsma, geboren op 20 april 1889 te Ruigahuizen als dochter van Fokke Klijnsma, houtkoopman te Ruigahuizen en An Schots. Overleden op 24 september 1978 te Koudum, 89 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geboren op 15 februari 1920 te Sneek.
Klaas Kuperus
foto 334-017
Schoolreisje naar ?. Klaas (met pet) staat aan de linkerkant op de derde rij van boven tussen een man met een hoed en een jongen met bril. Derde van links voorste rij is juffrouw Anna Klazina van der Brug en geheel rechts in meester Meindert Dijkstra. Meester Marten Hiemstra derde van rechts?
 
foto 334-006
Het kenteken B 17751 op de motor is van fotograaf Marten Mandemaker uit Balk, gemeente Gaasterland. Afgegeven op 16 juni 1932. Achter op de motor zit Klaas Kuperus. Wie zijn de andere twee?
 
Klaas ging in 1939 bij de marine. Hij voer op de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer. Hij overleefde de slag in de Javazee.
De Slag in de Javazee (27 februari 1942) was een mislukte poging van een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java tegen te houden. De Combined Striking Force, bestond uit 14 Nederlandse, Amerikaanse, Britse en Australische marineschepen die in de wateren van Nederlands-Indië opereerden, vooral kruisers en torpedobootjagers.
Het was de laatste grote slag die de Japanners in de wateren rond Nederlands-Oost-Indië voerden met de geallieerden bij hun aanval op de Europese koloniën en waarmee zij hun heerschappij over geheel Oost-Azië bezegelden. De slag maakte bovendien een daadwerkelijk einde aan de zelfstandig opererende oppervlaktevloot van de Koninklijke Marine voor de duur van de oorlog. Nederland verloor bij deze slag de kruisers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java en de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer en ruim 900[1] opvarenden, onder wie schout-bij-nacht Karel Doorman. De totale slag kostte 2300 marinemannen het leven.
bron: www.wikipedia.org
 
uit een Australische krant
 
Felix Jans (93) is de laatste overlevende van de slag in de Javazee. Hij voer ook op de Hr. Ms. Kortenaer.
bron: Leeuwarder Courant van 23 februari 2017
 
 
 
Geele Kuperus
foto 334-003
Geele Kuperus, geheel rechts, in militaire dienst.
 
Geele Kuperus
foto 334-003
Geele Kuperus, geheel rechts, in militaire dienst.
 
foto 334-003
Trijntje Klijnsma en Geele Kuperus
 
foto 45-37 beschikbaar gesteld door mevr. E. Boorsma - Haringsma
Geele Kuperus in de deurpost van zijn winkel aan de Dubbelstraat. Wat er verkocht wordt is niet geheel duidelijk. In 1921 koopt hij het naastgelegen pand aan de linkerzijde. Zijn beroep volgens de koopacte is huisschilder.
 
foto 200-59 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De sloop van de panden, waaronder de winkel van "Geele Trien", in de Dubbelstraat rond 1970
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Na de sloop van hun winkel in de Dubbelstraat in Balk verhuisden Geele en Trijntje naar een woning, nummer 12, op de begane grond van de "flat" aan de huidige Jelle Meineszleane te Balk. Toen ver buiten de kom van Balk. Links op de achtergrond zien we de woningen Lapidothstrjitte in aanbouw (1969-1970)
 
foto 334-004 foto 334-005
Geele Kuperus in de "flat" Trijntje Klijnsma
 
schilderijen gemaakt door Geele Kuperus
 
foto 334-009
Geele Kuperus had schilderen als hobby. Hij heeft in Balk en omgeving leuke taferelen vastgelegd die er nu niet meer zijn. Meestal in opdracht. Op veel landschap schilderijen van zijn hand zien we zijn voorliefde voor de berk. Zijn kleinzoon Geale Kuperus is op zoek naar de schilderijen die zijn grootvader gemaakt heeft.
 
     

Gaaikemastraat te Balk

boerderij Wildschut Wijckel

  Raadhuis te Balk  
familie Deden-de Winter (1942) familie van der Wal (1942) familie Wildschut
     
Kippenburg 't Spitael te Harich gezicht op Wijckel
familie van der Heide familie Wildschut (1929) familie Schotanus
     
 
herfstkleuren riviergezicht  
familie Beuckens familie Kuperus  
     
Bakhûster Heech De Luts wilde zwanen
familie Sloterdijk familie Sloterdijk familie Wildschut
     
Sloten Sloten Sloten
de Jong Sloten de Jong Sloten de Jong Sloten
     
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Geele Kuperus 1888-1974  
     

woonadressen familie Kuperus

periode adres bron
1917 - 1920 Meerweg 11 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 117; huisnummer Balk 28
1921 - 1921 Meerweg 11 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 22; huisnummer Balk 26
1921 - 1930 Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 334; huisnummer Balk 376
1931 - 1939 Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 305; huisnummer Balk 362
1939 - 1969 Dubbelstraat 10  
1969 - 1974 Jelle Meineszleane 12 Balk
1974 - 1978 Koudum  
eigendommen van Geele Kuperus
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
128
 
koopacte
3500,-
22 april 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 37

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 feb 2017 laatste wijziging: 5-08-2022