persoonlijke gegevens van Janke Hendriks Kramer
Janke Hendriks Kramer, geboren op 16 november 1853 te Woudsend, als dochter van Hendrik Hendriks Kramer, koopvaardij kapitein te Woudsend, en Janke Gerbens Aukes. Overleden op 11 september 1874 te Balk, 20 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 december 1853 aktenummer 250, koopvaardij kapitein te Woudsend, getuigen:
Willem Abels Pot schipper 24 jaar wonende te Woudsend
Dirk Jans de Jong molenaarsknecht 36 jaar wonende te Sneek
aangifte overlijden op 12 september 1874 aktenummer 072, getuigen:
Johannes van Hout timmerman 46 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
 
Janke Kramer Janke Kramer
bron: Leeuwarder Courant 15 september 1874 bron: Leeuwarder Courant 6 oktober 1874
 
 
  Kalkbrander Herrius Kingma, zoon van de Makkumer reder Hylke Martensz Kingma en Jeltje Herres Rinia, is geboren op 20 oktober 1819 te Makkum. Op 30 augustus 1845 trouwt hij in de gemeente Wymbritseradeel met de uit Woudsend afkomstige Akke Ages Tromp, geboren op 11 april 1820 te Woudsend als dochter van de zouthandelaar Age Hylkes Tromp en Eeltje Wigles Visser. Het echtpaar bleef kinderloos.   Akke Ages Tromp  
   
  Na het overlijden van Janke Gerbens Aukes in 1863 en omdat kapitein Hendrik Hendriks Kramer verre reizen maakte werden de kinderen Hendrik en Janke opgevoed door het echtpaar Herrius Kingma in Makkum.  
   
  Akke Ages Tromp >>>
  bron: Fries Scheepvaartmuseum
 
  Janke Kramer logeerde in de herfst van 1874 bij de zwager en zus van haar pleegouders Poppe Cornelis Poppes en Jeltje Ages Tromp in Balk die woonden op nummer 50 aan de Harichsterzijde.  
     
  Bij het overlijden van Janke Hendriks Kramer in 1874 schenken de erven van Janke een zilveren lepel aan Aaltje van der Schuit, geboren op 28 augustus 1850 te Balk als dochter van timmerman Frederik Harmens van der Schuit en Hermina Arends Leentjes. Op de achterzijde van de lepel staat deze tekst:  
  Aan Aaltje van der Schuit / tot aandenken aan / Janke Kramer van Makkum  
  overleden te Balk / 11 september 1874  
  Aaltje van der Schuit werkte sinds 18 mei 1870 als dienstmeid bij de familie Poppes in Balk.  
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 maart 2010 laatste wijziging: 12-10-2020