persoonlijke gegevens van Hendrik Hendriks Kramer, architect te Leeuwarden
Hendrik Hendriks Kramer, geboren op 10 november 1850 te Woudsend, als zoon van Hendrik Hendriks Kramer, koopvaardij kapitein wonende te Woudsend, en Janke Gerbens Aukes, winkeliersche te Woudsend. Overleden op 13 februari 1934 te Leeuwarden, 83 jaar oud.
Op 24 november 1882 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Bodina Maas, geboren op 13 februari 1855, Wonseradeel, als dochter van Jan Willem Maas en Dieuwke Tjebbes. Overleden op 31 juli 1942 te Leeuwarden, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Herrius, geboren op 21 september 1883 te Leeuwarden.
2. Janke, geboren op 14 juni 1885 te Leeuwarden. Overleden op 1 september 1913 te Leeuwarden, 28 jaar oud.
3. Dieuwke, geboren op 24 december 1886 te Leeuwarden.
4. Catharina, geboren op 7 maart 1889 te Leeuwarden.
5. Anna Cornelia, geboren op 7 oktober 1890 te Leeuwarden.
6. Jan Willem Hendrik, geboren op 9 december 1896 te Leeuwarden.
 
Hendrik Hendriks Kramer
in memoriam Hendrik Hendriks Kramer uit de Leeuwarder Courant van 13 februari 1934
levensloop van Hendrik Hendriks Kramer volgens wikipedia
 
enkele ontwerpen van architect Hendrik Hendriks Kramer
 
aanbesteding kerk te Warstiens kerk te Warstiens in 2007
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1882
kerk te Warstiens >>>
 
woonhuis te Balk
In mei 1899 wordt de bouw van een woonhuis c.a. te Balk voor Mr. Poppe Sikkes Poppes aanbesteed.
 
Wilhelminaoord rond 1935
In 1903/1904 de bouw van herstellingsoord Wilhelminaoord te St. Nicolaasga in opdracht van de gezusters van Eysinga.
 
In 1905 ontwerpt Hendrik Hendriks Kramer de serre aan de zijgevel van de woning van dr. Jan Cornelis Tromp aan de Harichsterzijde in Balk. De woning waar hij hoogstwaarschijnlijk als timmerleerling in 1868 aan heeft gewerkt.
 
tekening vermaning te Makkum
De Vermaning te Makkum  
aanbesteding Doopsgezinde kerk te Makkum
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1909
 
In 1909 de bouw van een kerk en kosterswoning te Makkum in opdracht van de Doopsgezinde gemeente te Makkum
 
Excelsior aanbesteding
bron: beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1910
In 1910 de bouw van een bakkerij en magazijnen in opdracht van de Coöp "Excelsior" te Leeuwarden
 
De feestelijke opening van het gebouw was op 28 mei 1911 aldus de Leeuwarder Courant van 30 mei 1911
De bakkerij stond op de hoek van de Groningerstraat en Oldegalileën. Na de tweede wereldoorlog tot aan de sloop was het gemeentelijk Woningbedrijf hier gehuisvest. De gebouwen zijn afgebroken in 1984 ten behoeve van nieuwbouw. De tegeltableaux uit de gevels zijn gebruikt in een muur rondom een zithoek ("de leugenbank") aan de Dokkummer Ee.
tegeltableau
bron: beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden
oprichting
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1898
Meer over de wijk Oldegalileën is te vinden op de website www.oldegalileen.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 maart 2010 laatste wijziging: 13-11-2020