persoonlijke gegevens van Willem Luitjens Korvinus, timmerman
Willem Luitjen Korvinus (Korwynes), geboren op 6 september 1814 te Gorredijk, als zoon van Luitzen Tjeerds Korwynes en Minke Durks. Overleden op 5 april 1893 te Zwolle, 78 jaar oud (akte nr 170).
Op 26 mei 1843 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Baukje Durks Fokkema, geboren op 2 september 1817 te Hallum, als dochter van Dirk Douwes Fokkema en Akke Jans van Dijk. Overleden op 15 september 1885 in Zwolle (akte nr 511).
Uit dit huwelijk:
1. Akke, geboren op 22 maart 1844 te Gorredijk.Overleden op 21 januari 1911 in Zwolle, 67 jaar oud. (akte nr 36). Ongehuwd.
2. Minke Durks, geboren op 26 oktober 1845 te Gorredijk. Overleden op 3 maart 1913 te Apeldoorn, 67 jaar oud. Op 30 april 1885 getrouwd in de gemeente Zwolle met Herman Peters, 40 jaar oud, deurwaarder, geboren te Tubbergen als zoon van Jan Harmens Peters en Anna Marsman.
3. Grietje, geboren op 12 januari 1848 te Joure. Overleden op 7 mei 1913 te Zwolle, 65 jaar oud. Op 13 mei 1875 getrouwd in de gemeente Zwolle met Jan Hendriks, 26 jaar oud, draaier, als zoon van Jan Hendriks en Hilligjen Koetsier.
aangifte geboorte op 14 januari 1848 blad B4 door Willem Korvinus timmerknecht te Joure, getuigen:
Hyltje van der Zee touwslager 60 jaar wonende te Joure
Reimikus Jurjens Hermanides schippersknecht 37 jaar wonende te Joure
4. Luitzen, geboren op 21 november 1849 te Joure. Overleden op 26 juli 1926 te Zwolle, 76 jaar oud. Op 20 december 1877 getrouwd in de gemeente Dantumadeel met Antje Thijsses Talsma, oud 24 jaar, geboren te Rinsumageest als dochter van Thijs Sikkes Talsma en Tjitske Symens Terpstra. Schutter (1882-1883) in de 4e compagnie van het 2e bataljon rustende schutterij in de provincie Friesland gemeente Ferwerderadeel, wonende te Marrum. Op 21 juli 1883 vertrokken naar Zwolle.
aangifte geboorte op 22 november 1849 blad B78 door Willem Korvinus timmerknecht te Joure, getuigen:
Hyltje Siezes van der Zee touwslager 62 jaar wonende te Joure
Geert Sijtzes Borduin timmerman 23 jaar wonende te Joure
5. Dirk, geboren op 22 januari 1852 te Joure. Overleden op 20 april 1852 te Joure, 3 maanden.
aangifte geboorte op 24 januari 1852 blad B6 door Willem Korvinus timmermansknecht te Joure, getuigen:
Ynze Sijtzes Borduin timmerman 34 jaar wonende te Joure
Gerrit de Vries klerk aan de secretarie 32 jaar wonende te Joure
6. Dirkjen, geboren op 27 mei 1853 te Balk. Overleden op 25 december 1918 te Zwolle, 65 jaar oud (akte nr 675). Op 9 augustus 1877 getrouwd in de gemeente Zwolle met Hendrik Jan Hardon, 26 jaar, geboren in Zwolle als zoon van Willem Hardon en Jansje ter Haar.
aangifte geboorte op 28 mei 1853 blad B29 door Willem Korvinus korfmaker te Balk, getuigen:
Pier Jans Piersma schippersknecht 56 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerknecht 31 jaar wonende te Balk
7. Dirk, geboren op 9 januari 1856 te Balk. Overleden op 30 april 1857 te Avereest, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 januari 1856 blad B4 door Willem Korvinus timmerknecht te Balk, getuigen:
Jan Piers Piersma schippersknecht 32 jaar wonende te Balk
Harmen Piers Piersma schippersknecht 31 jaar wonende te Balk
8. Tjeerdje, geboren op 22 september 1859 te Avereest. Overleden op 16 augustus 1932 te Apeldoorn, 72 jaar oud. Op 23 augustus 1893 in de gemeente Zwolle getrouwd met Hendrik Jan Hardon, 33 jaar oud, bakker, geboren te Zwolle als zoon van Gerrit Hardon en Hendrika Aleida ter Horst.
9. Dirk, geboren op 5 april 1861 te Avereest. Overleden op 1 september 1861 te Avereest, 4 maanden oud.
 
 
 
pastorie Oldeberkoop
Het herenhuis op Willinge Prinsstraat 12 staat in Oldeberkoop bekend als de pastorie. Dat komt omdat het pand lange tijd als pastorie heeft gefungeerd.
Het pand is in 1838 als woonhuis gebouwd door Jan Albert Willinge, destijds grietman van Ooststellingwerf. Hij en zijn vrouw bleven kinderloos. De erfgename was nicht Gezina Willinge, die gehuwd was met de arts Lambertus Petrus Prins. Het nageslacht van dit echtpaar draagt de naam Willinge Prins. Het pand is nu in gebruik als particuliere woning.
Willinge
Een opvallend kenmerk van de pastorie is de ingangspartij in het midden. Daardoor bleef er aan beide kanten voldoende ruimte over voor royale salons. Op het moment van de bouw was het zeker het grootste woonhuis in het dorp, met twee verdiepingen en een tentkap met hoekschoorstenen.
bron: www.oldeberkoop.nl
 
aanbesteding pastorie Oldeberkoop
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1837
De bouw van de pastorie te Oosterwolde is gegund aan de timmerlieden / aannemers Willem Luitjens Korvinus en Roelof Egberts Kuipers uit Gorredijk.
 
 
woonadressen familie Korvinus
periode adres bron
  Gorredijk  
  Joure  
1853 - 1856 Pypsterstikke woningregister 1849 - 1859 blad 15; huisnummer Balk 13a / 21
  Dedemsvaart  
  Gorredijk  
  Zwolle  
notariële acten
 
1837 Oldeberkoop, notaris G.G. Attema  Gemeente: Ooststellingwerf  Aanbesteding
Betreft het afbreken en weer opbouwen van de pastorie of predikantswoning te Oldeberkoop, bedrag fl. 3841
- N.H. Gemeente van Nije- en Oldeberkoop te Oldeberkoop, aanbesteder
- Willem Luitjens Korvinus, timmerman te Gorredijk, aannemer
- Roelof Egberts Kuipers, timmerman te Gorredijk, aannemer
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 108010 Repertoirenr.: 64 d.d. 15 december 1837
 
1844 Oosterwolde, notaris K. Tadema Gemeente: Ooststellingwerf  Aanbesteding
Betreft het verbouwen van de pastorie te Oosterwolde, aanneemsom fl. 2090 - de N. H. Gemeente Oosterwolde, aanbesteder
- Ernst Albert Dijk te Oosterwolde, in kwaliteit als kerkvoogd
- Jan Jannes van Weperen te Oosterwolde, in kwaliteit als kerkvoogd
- Geert Jans Wester te Oosterwolde, in kwaliteit als kerkvoogd
- Willem Luitzens Korvinus te Gorredijk, aannemer
- Engbert Suardus Posthuma te Gorredijk, aannemer
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 111007 Repertoirenr.: 552 d.d. 21 maart 1844
 
1874 Marrum, notaris K.S. Heep Gemeente: Ferwerderadeel Provisionele en finale toewijzing
- Klaas Ritskes van Tuinen te Vrouwenparochie, verkoper
Betreft de koop van een huizinge en erf te Hallum, koopsom fl. 2356
- Willem Luitjens Korvinus te Gorredijk, koper
Betreft de koop van 1/5 deel in vastigheden te Hallum, koopsom fl. 778,-
- Albert Ritskes van Tuinen te Hallum, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 101068  Repertoirenr.: 188 en 190 d.d. 12 december 1874
 
1883 Ferwerd, notaris H.Alma Gemeente: Ferwerderadeel  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Hallum, koopsom fl. 951
- Willem Luitjens Korvinus te Zwolle, verkoper
- Kerkvoogden der N.H. Gemeente te Hallum, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 39008  Repertoirenr.: 909 en 919 d.d. 13 december 1883
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 januari 2015 laatste wijziging: 11-11-2020