persoonlijke gegevens van Sjoerd Klazes Ko(o)enstra
Sjoerd Klazes Koorenstra, geboren op 29 augustus 1777 te Balk, gedoopt op 31 augustus 1777 te Balk (Hervormd) als zoon van Klaas Hiddes, timmermna te Balk en Geeske Willems. Overleden op 2 april 1847 op nummer 81 te Balk, 70 jaar oud. Omroeper te Balk
aangifte overlijden op 2 april 1847 blad 6, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 68 jaar wonende te Balk
Sipke Gerlofs timmerman 26 jaar wonende te Balk
1. ) Op 9 juni 1805 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Janke Pieters Hengst, geboren op als dochter van Pieter Theekes Hengst en Sjoukje Sickes. Overleden op 13 mei 1814 op nummer 81 te Balk, 33 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 mei 1814 blad 15, getuigen:
Tjeerd Haitjes Haitjema visser jaar wonende te Balk, geburen
Jan Jans van Dijk werkman jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1, Sjoeuwke, geboren op 30 september 1806 te Balk, gedoopt op 12 oktober 1806 te Balk (Hervormd). De dopeling is overleden.
 
2. ) Op 30 maart 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Willems Postma (Visser), geboren circa 1794 te Workum als dochter van Willem Atses en Berber Sijbrens. Overleden op 8 december 1859 op nummer 111 te Balk, 65 jaar oud. Omroepster te Balk (1949, 1859)
aangifte overlijden op 8 december 1859 aktenummer 123, getuigen:
Jan Jacobs Jongstra werkman 59 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentje Bekema kuipersknecht 53 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geboren op 31 mei 1822 op nummer 81 te Balk. Overleden 29 januari 1829, Gaasterland, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 mei 1822 aktenummer 54 door Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper te Balk getuigen:
Nanne Martens van der Goot werkman 38 jaar wonende op nummer 81 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 30 jaar wonende op nummer 120 te Balk
2. Berber, geboren op 14 december 1824 op nummer 81 te Balk. Overleden op 31 juli 1868 te Balk, 43 jaar oud. Op 10 april 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerlof Jans Posthuma geboren te Balk.
aangifte geboorte op 14 december 1824 aktenummer 93 door Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper te Balk getuigen:
Sjirk Jansz Haga brievenbode 86 jaar wonende op nummer 81 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg onzen agent van politie 33 jaar wonende op nummer 154 te Balk

 

 
 
Sjoerd Klazes Koorenstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 92 - huisnummer Balk 81
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Sjoerd Klazes Koorenstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sjoerd Klazes Koorenstra 1777-1847  
     
woonadressen familie Koorenstra
periode adres bron
1805 Gaaikemastraat 5 speciekohieren Gaasterland / Balk; blad 52 / volgnummer 65, 2e post
1812 Gaaikemastraat 5

taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 81

1814 - 1839 Gaaikemastraat 5  
1840 Gaaikemastraat 5 volkstelling 1840; huisnummer Balk 81
1849 - 1852 Gaaikemastraat 5 woningregister 1849 - 1859 blad 112; huisnummer Balk 81 / 92
18?? - 1859 Raadhuisstraat 57  
     
eigendommen van Sjoerd Klazes Koorenstra
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
225
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 157 Sjoerd Klazes Koornstra, omroeper te Balk
 
 
diaconierekeningboek Hervormde Gemeente te Balk aktedatum: 13 mei 1814 betaald wegens begrafeniskosten:
9 / - / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) voor de doodkiste
- / 6 / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) 1/2 mengel jenever
1 / 13 / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) aan mij zelfs voor een laken en doek
- / 15 / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) voor het lijkrijden na Harig
- / 12 / 8 Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) voor hondert turven tot de begravenis

1 / 14 / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) aan Sijger Yges voor grafmaken en klok en baar qu(i)t(antie) nr. 12

- / 11 / - Citaat: (tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw) aan A. Jonker voor ombidden
- / - / - Citaat: tot de dode hand van Sjoerd Klaases zijn vrouw uit de kist gegeven een hemd, kussen, sloop, 2 mutsen
bron: Tresoar, archiefnummer 244-05, inventarisnummer 29, aktenummers 173, 180, 177, 178, 176, 155, 188, 175
 
Van 1521 - 1816 was de gulden onderverdeeld in 20 stuivers van 8 duiten. De notatie 4 / 2 / 8 betekent 4 gulden, 2 stuivers en 8 duiten.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-07-2021