persoonlijke gegevens van Ruurdt Eling Koopmans
Ruurdt Koopmans, geboren op 13 mei 1907 te Harich, als zoon van Eling Koopmans, veehouder te Harich, en Eibertje Akkerman. Overleden op 17 december 1972 te IJlst, 72 jaar oud.
fouragehandelaar te Balk, veehouder te Koudum
Op 24 mei 1933 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Martje Wiersma, geboren op 26 maart 1910 te Koudum, als dochter van Hinne Wiersma, veehouder te Koudum (1910), te Sanfirden (1933), en Sietske Lootsma. Overleden op 24 januari 1997 te Balk, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sietske, geboren op 3 maart 1935 te Sneek
2. Eibertje, geboren op 16 september 1938 te Balk
3. Wiepkje, geboren 1943 te Koudum
4. Cornelisje Roelofje, geboren 1946 te Koudum
5. Eling, geboren 1952 te Koudum
 
 
 
Ruurdt Koopmans was van 1934 - circa 1942 depôthouder van de CAF aan de Lytse Side 10 in Balk. Jan Jurjens Reinstra (1914-1999), sinds 1935 depôthouder te Koudum, werd in 1943 filiaalhouder van Balk en Koudum. Hij heeft ervoor gezorgd dat Ruurdt Koopmans op de boerderij van Jouke Smink aan de Boppedyk te Koudum kwam. En dat Jouke Smink depôthouder in Balk werd.
 
bron: Balkster Courant van 10 augustus 1935
 
bron: Balkster Courant van 17 november 1945
 
foto 280-045 beschikbaar gesteld door Klaas Dijkstra uit Rijs
De beschrijving hieronder is te vinden op de website www.historisch.koudum.nl
Gehurkt Pieter Tj. Folkerstma (l) en Anne Demmer.
Helemaal links is Jan Jurjens Reinstra, directeur (later hoofddirecteur van de CAF). De vierde van links staand is zijn vader Jurjen Reinstra, daarnaast Ruurd Koopmans ( bij de rode pijl) en Lies Reinstra-Kok en daarnaast de vrouw van de directeur Lutske Boudewijn.
Het is moeilijk aan te geven maar verder staan er Wieger Kok (boven de C van excursie), Durk van der Meer, Jacob Schut, Hinne Wiersma, Sietse Ybema, Wiebe Veldhuis, Jouke Kampen, Gerrit Nauta en helemaal rechts de toenmalige directeur van de CAF Jan Boudewijn.
Achteraan helemaal links Durk Jaarsma, Sietze Haitsma, Hindrik Wiersma, Sierd Tj. Folkertsma en verder Jelle Kroondijk, Jan Feenstra. Helemaal rechts Gerrit Lolkes Folkertsma en naast hem Jan Galema.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ruurdt Koopmans 1907-1972  
     
woonadressen familie Koopmans
periode adres bron
1933 - 1934 Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Wijckel 245
1934 - 1939 Meerweg 16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Balk 12
1939 - 19?? Meerweg 16  
  Koudum  
  IJlst  
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 september 2022 laatste wijziging: 27-09-2022