persoonlijke gegevens van Ate Kooistra, schoenhandelaar te Lippenhuizen en Balk
Ate Kooistra, geboren op 5 januari 1870 te Warga, als zoon van Jan Piebes Kooistra, arbeider te Warga, en Tjitske Ates van der Meer. Overleden op 23 juni 1936 te Balk, 66 jaar oud.
Op
Wijtske de Vries, geboren op 28 oktober 1873 Boornbergum, als dochter van Bauke de Vries, koemelker te Terwispel, en Janke Bos. Overleden op ? te

Uit dit huwelijk:

1. Janke, geboren op 28 mei 1904 te Lippenhuizen.
2. Jan, geboren op 7 mei 1917 te Lippenhuizen.
 
 
 
Ate Jans Kooistra
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 26 juni 1936
 
eigendommen van Ate Kooistra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
817
 
koopacte
4000,-
2 okt 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1135, folio 130, nummer 347

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2012 laatste wijziging: 11-10-2020