persoonlijke gegevens van Olphaert Frederik van Kolde
Olphaert Fredrik van K(C)olde, geboren op 7 september 1740, gedoopt op 11 september 1740 te Balk (Hervormd) als zoon van Dodonaes Pierius Heemstra van Kolde (1703-1778), secretaris van de  grietenij Gaasterland, en Yttie Lepii (1711-1799). Overleden op 12 augustus 1817 op nummer 56 op Meerzicht te Wijckel, 77 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 augustus 1817 pagina B 17, getuigen:
Rintje Hendriks van der Goot lid van de Grietenij Raad 50 jaar wonende te Wijckel op nummer 59
Sijmen Hamles Kok huisman 49 jaar wonende te Wijckel op nummer 57

Ongehuwd.

 
eigendommen van Olphaert Frederik van Kolde
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
123
00 13 40
huis en erf
A 5
Balk
A
286
00 01 57
huis en erf
A 5
Balk
A
285
00 04 00
huis en erf
A 5
Balk
A
287
00 03 40
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 153 erven Olphaert Fredrik van Kolde te Wijckel
notariële acten
 
1815 Sloten, notaris J. Ruardi Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een herberg en twee huizen te Balk, koopsom fl. 1902
- Olphert Fredrik van Kolde te Wijckel, verkoper; en anderen
- Gerryt Binnes Fellinga te Balk, koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 638 en 665 d.d. 13 december 1815
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1000
- Olphert Fredrik van Kolde te Wijckel, verkoper; en anderen
- Aldert Jonker te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 683 d.d. 7 mei 1816
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een schuur en wagenhuis etc te Balk, koopsom fl. 650
- Olphert Fredrik van Kolde te Wijckel, verkoper; en anderen
- Jelle Meinesz te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 684 d.d. 7 mei 1816
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 531
- Olphert Fredrik van Kolde te Wijckel, verkoper; en anderen
- Marijke Petrus Kramer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 685 d.d. 7 mei 1816
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 2721
- Olphert Fredrik van Kolde te Wijckel, verkoper; en anderen
- Gerryt B. Fellinga te Balk, koper; met zijn echtgenote
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 43 d.d. 13 december 1816
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juni 2011 laatste wijziging: 11-10-2020