persoonlijke gegevens van Jan Jeltes Kok hoedenmaker te Balk
Jan Kok, geboren op 19 januari 1869 te Wijckel als zoon van Jelte Jans Kok, landbouwer te Wijckel, en Rinske Annes Bergsma. Overleden op 21 januari 1954 te Balk, 85 jaar oud.
Op 11 maart 1909 getrouwd in de gemeente Workum met:
Jantje Kemker, geboren op 23 mei 1879 te Workum als dochter van Jan Kemker en Dirkje van der Meulen. Overleden op 25 december 1956 te Balk
Uit dit huwelijk:

1. Jelte, geboren op 27 juni 1912 te Balk. Overleden op 3 april 1998 te Sneek, 85 jaar oud. Op 19 mei 1959 getrouwd in de gemeente Kollumerland met Geertje van der Ploeg, 33 jaar oud, geboren te Westergeest als dochter van Pieter van der Ploeg en Ymkje Tuinstra.

 
 
 
familie Kok
foto 027-001 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Jelte Kok, Jan Kok en Jantje Kemker in circa 1925
De familie leefde sober maar wanneer er iets gekocht werd dan mocht het wel iets kosten. Zo werd er in 1929 een draadradio gekocht bij Sjoerd Haantjes voor een bedrag van f 483,10. De radiocentrale stond in de Dubbelstraat bij Age Groenhof de koperslager.
 
Jan Jeltes Kok en Willem Jaitjes Kuiper
foto 003-136 collectie Berend Bakker
Jan Jeltes Kok en Willem Jaitjes Kuiper in het "kreaze pak" ergens op de van Swinderstraat in Balk.
 
woonadressen familie Jan Jeltes Kok
periode adres bron
  Wijckel  
1910 - 1920 Raadhuisstraat 24 register van huisnummering 1910-1920 blad 23; huisnummer Balk 290 / 323
1921 - 1930 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1921 - 1929 blad 307; huisnummer 346
1931 - 1939 Raadhuisstraat 24 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 283; huisnummer 335
1939 - 1956 Raadhuisstraat 24  
     
eigendommen van Jan Jeltes Kok
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
153
 
koopacte
2600,-
30 oct 1900
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 108, nummer 78

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juni 2011 laatste wijziging: 11-11-2020