persoonlijke gegevens van Jan Koelstra
Jan Koelstra, geboren op 22 oktober 1885 te Molkwerum als zoon van Gijsbert Koelstra en Jitske Jans Vos. Overleden op 7 augustus 1964 te Surhuisterveen, 76 jaar oud. Bankwerker te Balk, hulpprediker te Balk, predikant te Twijzelerheide.
Op 6 maart 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepkje Kool, geboren op 15 maart 1887 te Oudega als dochter van Rein Berends Kool, schipper te Nijega, en Minke Robijns Feenstra. Overleden op 15 januari 1952 te Twijzelerheide, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Rein, geboren op 7 februari 1914 te Balk. Overleden op 31 januari 1973 te Leek, 58 jaar oud.
2. Rein, geboren op 9 maart 1915 te Balk. Overleden op 9 juni 1990 te Veenendaal, 75 jaar oud.
3. Jitske, geboren op 24 maart 1917 te Balk.
4. Minke, geboren op 25 september 1918 te Balk.
5. Anke, geboren op 1920 te Balk.
6. Siementje, geboren op 3 april 1923 te Twijzelerheide.
7. Hendrik, geboren op 23 oktober 1925 te Twijzelerheide.
8. Berend, geboren op 29 maart 1927 te Twijzelerheide.
9. Bertus, geboren op 19 april 1930 te Twijzelerheide.
 
 
 
 
bron: https://www.facebook.com/Koelstra-familie
Jan Koelstra en Wiepkje Kool
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1922
 
 
bron: https://www.facebook.com/Koelstra-familie
De kerk in Twijzelerheide.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 26 april 1950
 
 
bron: Heerenveense Koerier van 26 september 1950 >>>
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gijsbert Hendriks Koelstra 1841-1902 Jan Gijsberts Koelstra 1885-1964  
  Hendrik Gijsberts Koelstra 1872-1950  
 
periode adres bron
1913 - 1920 Lytse Side 8?  
1920 - 1920 Lytse Side 8 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer Balk 361 / 396
1921 - 1922 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 366; huisnummer Balk 419
1922 - 195? Twijzelerheide  
     
eigendommen van Jan Koelstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
831
 
koopacte
1700,-
10 dec 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1124, folio 119, nummer 383
notariële acten
 
1913 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Huwelijkstoestemming.
- Jan Koelstra te Balk, zoon  van Jitske Jans Vos, weduwe   van Gijsbert Koelstra, bruidegom; de moeder woonachtig te  Balk
- Wiepkje Kool te Balk, bruid; de moeder woonachtig te Balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 07090 Repertoirenr.: 015 d.d. 27 februari 1913
 
1922 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte.
- Jan Koelstra te Balk, verkoper
- Hendrik Koelstra te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 07103 Repertoirenr.: 043 d.d. 29 april 1922
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 juni 2016 laatste wijziging: 11-11-2020