persoonlijke gegevens van Gijsbert Koelstra
Gijsbert Koelstra, geboren op 23 oktober 1899 te Balk als zoon van Hendrik Gijsberts Koelstra, machinist / bankwerker te Balk, en Geeltje van Hout. Overleden op 16 oktober 1971 te Sneek, 72 jaar oud. Boekhouder te Balk,
Op 2 maart 1926 getrouwd in de gemeente Apeldoorn met:
Murkje de Haan, geboren op 1 april 1898 te Balk, als dochter van Tjitte de Haan, kleermaker te Balk, en Grietje Blom. Overleden op 7 februari 1971 te Leiden, 72 jaar oud.
 
 
 
  Gijsbert Koelstra
Gijsbert Koelstra en Murkje de Haan
bron: Nieuwe Apeldoornsche Courant van 23 februari 1926
 
 
Murkje de Haan
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1971
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1971 >>>
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Gijsberts Koelstra 1872-1950 Gijsbert Koelstra 1899-1971  
Tjitte de Haan    
  Jitske Koelstra 1904-1981  
wooonadressen familie Koelstra
periode adres bron
     
1925 - 1930 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 366; huisnummer Balk 419
1931 - 1939 Lytse Side 8 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 337; huisnummer Balk 405
1939 -    
eigendommen van Gijsbert Koelstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
831
 
koopacte
3500,-
17 dec 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1133, folio 128, nummer 218

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 mei 2018 laatste wijziging: 11-10-2020