Wybren Jacobs Klijnsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 114 / 175
Wybren Klijnsma, geboren op 22 augustus 1855 te Balk, als zoon van Jacob Fokkes Klijnsma en Peerkjen Wybrens Seldenthuis. Overleden op 15 februari 1927 te Balk, 71 jaar oud.
Arbeider te Ruigahuizen (1882), koopman te Ruigahuizen (1884,1889), winkelier te Balk (1910)
aangifte geboorte op 22 augustus 1855 blad 42 door Jacob Fokkes Klijnsma werkman te Balk, getuigen:
Wijbren Jans Seldenthuis kuiper 59 jaar wonende te Balk
Gerlof Hendriks Kramer werkman 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 februari 1927 aktenummer 27, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong koopman 56 jaar wonende te Balk
1. ) Op 22 mei 1881 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Trijntje Jongsma, geboren op 12 september 1854 te Ameide, als dochter van Jacob Jongsma en Annigje de Vries. Overleden op 12 december 1892 te Balk, 38 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 december 1892 aktenummer 99, getuigen:
Gosse Wijckelsma wegwerker 73 jaar wonende te Balk
Gerlof Postma wieldraaier 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Peerkjen, geboren op 29 augustus 1882 te Ruigahuizen. Overleden op ? te ? . Op 24 november 1910 getrouwd in de gemeente Watergraafsmeer met Reindert de Jong, werkman aan een gasfabriek, 23 jaar oud, geboren te Ouder Amstel als zoon van Ale de Jong, werkman aan een gasfabriek, en Cornelia Vogelvang.
aangifte geboorte op 30 augustus 1882 aktenummer 131, getuigen:
Evert Jacobs Hofstra arbeider 39 jaar wonende te Balk
Emilius Gisses Wijckelsma arbeider 31 jaar wonende te Ruigahuizen
2. Jacob, geboren op 7 mei 1884 te Ruigahuizen / Balk. Vanaf 11 juli 1901 boerenknecht op nummer 142 te Sloten.
aangifte geboorte op 7 mei 1884 aktenummer 51, getuigen:
Klaas Rozenberg koopman 42 jaar wonende te Balk
Jentje Bekema koopman 38 jaar wonende te Ruigahuizen
3. Annigje, geboren op 30 mei 1889 te Ruigahuizen. Overleden op 27 oktober 1956 te Deventer, 67 jaar oud. Op 18 februari 1911 getrouwd in de gemeente Sneek met Gerardus Siene Draaisma, pottenbakker te Groningen en Bolsward,  21 jaar oud, geboren te Kampen, als zoon van Gerardus Draaisma, pottenbakker te Sneek (1911) en Geertje Bredewold.
aangifte geboorte op 1 juni 1889 aktenummer 59, getuigen:
Folkert Homma vrachtrijder 51 jaar wonende te Wijckel
Jan Schram schipper 26 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 16 maart 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Lanting, geboren op 28 oktober 1864 in Hindeloopen, als dochter van Fedde Lanting en Douwtje Pelle. Overleden op 3 november 1934 te Workum, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Fokkes Klijnsma 1810-1859 Wybren Jacobs Klijnsma 1855-1927  
     
woonadressen familie Klijnsma
periode adres bron
1881 - 1890 Ruigahuizen bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 661; kad. gem. Balk sectie I nummer ?
1890 - 1892 Ruigahuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 216; huisnummer Ruigahuizen 4
1892 - 1900 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 212; huisnummer Balk 153
1900 - 1910 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 219; huisnummer Balk 153 / 235
1910 - 1917 van Swinderenstraat 58 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 98
1917 - 1920 Gaaikemastraat 34 huisnummerregister 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 170a
1921 - 1927 Gaaikemastraat 34 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 183; huisnummer Balk 201
1927 - 19?? Stavoren Schans 19
     
eigendommen van Wybren Jacobs Klijnsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
240
 
toewijzing
3075,-
1 feb 1910
       
Balk
H
930ged
 
toewijzing
1853,-
15 feb 1916
       
Balk
H
1187
 
koopacte
1003,-
7 apr 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 175
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 14 huizen met erf te Balk, koopsom fl. 4298
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, verkoper
- Sybolt van Hout te Zutphen, verkoper
- Cornelis Poppe de Jong te Lemmer, gehuwd met Jacoba van Hout, verkoper
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, gehuwd met Antje van Hout, verkoper
- Klaas Leeuwkes de Tromp te Bolsward, gehuwd met Geertje van Hout, verkoper
- Jurjen Wiegers Draayer te Nijemirdum, gehuwd met Froukje van Hout, verkoper
- Jan Willem Peter Charisius te Leeuwarden, gehuwd met Idskje van Hout, verkoper
- Jacob Dijkstra te Balk, koper
- Wybren Klijnsma te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Otte Schilstra te Balk, koper
- Harmen Boomsma te Balk, koper
- Jelle Jaaitjes Dijkstra te Wijckel, koper
- Hendrikus Haarsma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 95 en 103 d.d. 13 december 1909
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Wybren Klijnsma te Balk, debiteur
- Johannes Albada te Wijckel, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 87 d.d. 4 mei 1910
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, opstallen en weiland te Balk, koopsommen fl. 1853 en fl. 1003
- Pieter Bouwhuis te Balk, verkoper
- Wiebren Klijnsma te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7 d.d. 12 januari 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing en inhouding
- Wybren Klijnsma te Balk, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 154 en 158 d.d. 3 augustus 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van huis en erf te Balk, koopsom fl. 2100
- Wiebren Klijnsma te Balk, verkoper
- Freerk Hoekema te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 200 d.d. 1 december 1916
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Wybren Klijnsma te Balk, verkoper
- Johannes Jans Groenewoud te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 april 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 juli 2016 laatste wijziging: 20-01-2024