persoonlijke gegevens van Jan Jacobs Klijnsma
Jan Klijnsma, geboren op 31 maart 1911 te Ruigahuizen, als zoon van Jakob Fokkes Klijnsma, koopman te Ruigahuizen (1911), en Trijntje Berkenbosch.. Overleden op 25 november 1969 te Leeuwarden, 58 jaar oud.
slagersknecht te Heeg (192?-1929) , Balk (1929-1931), Heeg (1931) en Leeuwarden (1931-1934), slager te Leeuwarden (1934-1969).
Op 12 november 1934 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Anna Siegert, geboren op geboren op 12 mei 1910 te Schoonhoven, als dochter van Frederik Wilhelm Siegert, bakker te Leeuwarden (1934), en Antje Piebes Veening. Overleden op 10 maart 1995 te Leeuwarden, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Anna, Jakob, Frederik, Fokke
 
 
 
Jan Klijnsma Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1926
 
<<< Jan Klijnsma bij de Luts aan de Meerweg in Balk.
 
Jan Klijnsma
De nieuwe winkel op Tuinen 29 te Leewuarden
Foto's beschikbaar gesteld door Jaap Klijnsma uit Leeuwarden.
 

Jan Klijnsma (1911-1969) is geboren in Ruigahuizen als jongste zoon van Jakob Fokkes Klijnsma en Trijntje Berkenbosch. Jakob is vanaf 1927 fouragehandelaar te Balk. Het gezin woont in de Gaaikemastraat 34, nu de Vreeze. Jan gaat in 1925 als “jongfeint” aan het werk bij slager Jacob Brouwer te Hemelum en daarna bij Hessel Boschma aan de Harinxmastrjitte te Heeg. Van 1929-1931 is hij knecht bij slager Sietze Sonsma aan de Meerweg in Balk. Op de foto zien we hem staan bij de Luts voor de slagerij met op de achtergrond het Groene Kruis gebouw aan de Lytse Side.

Na zijn Balkster periode gaat hij weer aan het werk in Heeg. Maar niet voor lang. Op 23 oktober 1931 gaat hij aan de slag bij slager Veltman, Tuinen 2 te Leeuwarden.
In 1934 trouwt hij met het buurmeisje Anna Siegert, dochter van Frederik Wilhelm Siegert, bakker te Leeuwarden, en Antje Piebes Veening. De bakkerij staat op Tuinen 28 naast het gebouw van het Leger des Heils. De familie Siegert komt oorspronkelijk uit Duitsland en zijn jarenlang molenaar geweest op korenmolen ’t Lam te Woudsend.
Jan Klijnsma neemt in 1934 de slagerij over van zijn baas Hijlke Veltman op de hoek van de Tweebaksmarkt met de Tuinen. Hij huurt de slagerij voor fl 13,50 per week. In 1939 verplaatst hij de zaak naar “Overkant Tuinen”, adres Tuinen 29. Rechtsonder de foto van de etalage van de nieuwe slagerswinkel.
bron: Weromsjen yn Gaasterlân 449

 

Jan Klijnsma Anna Siegert Jan Klijnsma Anna Siegert
bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1934
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1934 >>>
 
De in Woudsend geboren Frederik Wilhelm Siegert vestigde zich vanuit Schoonhoven op 11 januari 1921 als bakker op de Tuinen in Leeuwarden. In 1924 begint hij op Tuinen 28 een bakkerij. Dat was naast het gebouw van het Leger de Heils.
De familie Siegert kwam uit Duitsland en waren molenaars op korenmolen 't Lam in Woudsend. Jan Klijnsma en Anna Siegert gaan wonen op Tuinen 2
 
Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1934
 
Jan Klijnsma  
Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 25 januari 1940
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1939
 
 
Jan Klijnsma Tuinen 29
foto beschikbaar gesteld door Jaap Klijnsma uit Leeuwarden.
 
Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1949
 
slagerij Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1957
 
Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 22 sepember 1964
 
Tuinen 29 Leeuwarden
bron: beeldbankHCL, Dienst Stadsontwikkeling, nummer:FDTUINENA149
Tuinen noordzijde 29 - 33 gemaakt in februari 1966 met links de slagerij van Jan Klijnsma
 
Jan Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1969
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jakob Fokkes Klijnsma 1875-1967 Jan Jakobs Klijnsma 1911-1969  
  Hendrik Jakobs Klijnsma 1901-1980  
woonadressen Jan Klijnsma
periode adres bron
1925 - 192? Hemelum bij slager Jacob Brouwer
192? - 1929 Heeg bij slager Hessel Boschma
1929 - 1930 Meerweg 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 28; huisnummer Balk 30
1931 - 1931 Meerweg 7 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 27; huisnummer Balk 32
1931 - 1931 Heeg bij slager Hessel Boschma?
1931 - 1934 Tuinen 2 persoonskaart gemeente Leeuwarden, bij slager Hijlke Veltman
woonadressen familie Klijnsma
periode adres bron
1934 - 1939 Tuinen 2 persoonskaart gemeente Leeuwarden, Jan Klijnsma
1939 - 19?? Tuinen 29  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 juli 2019 laatste wijziging: 7-11-2019