persoonlijke gegevens van Jakob Fokkes Klijnsma
Jakob Fokkes Klijnsma, geboren op 1 oktober 1875 te Balk, als zoon van Fokke Jakobs Klijnsma, koopman te Ruigahuizen, en An Petrus Schots. Overleden op 20 februari 1967 te Balk, 91 jaar jaar oud.
koopman te Ruigahuizen, foeragehandelaar te Balk
aangifte geboorte op 2 oktober 1875 aktenummer 130, getuigen:
Douwe Jans Lam kramer 42 jaar wonende te Balk
Harmen Thees Hoogeterp koopman 61 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Berkenbosch, geboren op 3 juli 1877 te Nijemirdum, als dochter van Hendrik Klazes Berkenbosch, arbeider te Nijemirdum, en Jantje Fredriks van der Schuit. Overleden op 19 november 1962 te Sneek, 85 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Fokke, geboren op 23 december 1899 te Ruigahuizen. Overleden op 10 november 1983 te Koudum, 83 jaar oud. Op 24 mei 1924 getrouwd in gemeente Gaasterland met Janke de Wilde, 22 jaar oud geboren te Wijckel als dochter van Hendrik de Wilde en Gettje de Jong.
aangifte geboorte op 25 december 1899 aktenummer 155, getuigen:
Antke Doorenspleet machinist 36 jaar wonende te Balk
Pieter van der Hof veehouder 32 jaar wonende te Ruigahuizne
2. Hendrik, geboren op 9 juli 1901 te Ruigahuizen. Overleden op 27 mei 1980 te ?, 78 jaar oud. Op 8 mei 1930 getrouwd in gemeente Hemelumer Oldeferd met Grietje de Jong, 26 jaar oud geboren te Koudum als dochter van Jelle de Jong en Fopje de Jong.
aangifte geboorte op 10 juli 1901 aktenummer 65, getuigen:
Klaas van Hout klerk 23 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 42 jaar wonende te Balk
3. An, geboren op 13 april 1905 te Ruigahuizen. Overleden op 4 september 1987 te Wijckel, 82 jaar oud. Op 19 mei 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Siebren de Vlugt, 27 jaar oud geboren te Wijckel als zoon van Popke de Vlugt en Bregtje de Jong.
aangifte geboorte op 13 april 1905 aktenummer 53, getuigen:
Bokke van der Wal logementhouder 53 jaar wonende te Balk
Jouke Beuckens veehouder 47 jaar wonende te Harich
4. Jan, geboren op 31 maart 1911 te Ruigahuizen. Overleden op 25 november 1969 te Leeuwarden, 58 jaar oud. Op 12 november 1934 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Anna Siegert, geboren op 12 mei 1910 te Schoonhoven, als dochter van Frederik Wilhelm Siegert, bakker te Leeuwarden, en Antje Piebes Veening.
aangifte geboorte op 1 april 1911 aktenummer 39, getuigen:
Halbe Doele timmerman 61 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto 194-001 beschikbaar gesteld door Jaap Klijnsma
Jacob Klijnsma en Trijntje Berkenbosch rond 1960
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Fokke Jacobs Klijnsma 1850-1935 Jacob Fokkes Klijnsma 1875-1967 Hendrik Jacobs Klijnsma 1901-1980
    Jan Jacobs Klijnsma 1911-1969
woonadressen familie Jacob Fokkes Klijnsma
periode adres bron
1899 - 1900 Lutswâl 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 237; huisnummer Ruigahuizen 20
1900 - 190? Lutswâl 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 238; huisnummer Ruigahuizen 20/27
190? - 1910 Ruigahuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 252; huisnummer Ruigahuizen 24c/33
1911 - 1920 Ruigahuizen bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 27; huisnummer Ruigahuizen 33
1921 - 1921 Ruigahuizen bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 233; huisnummer Ruigahuizen 35
1921 - 1927 Ruigahuizen bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 271; huisnummer Ruigahuizen 48
1927 - 1930 Gaaikemastraat 34 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 183; huisnummer Balk 201
1931 - 1939 Gaaikemastraat 34 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 172; huisnummer Balk 202
1939 - ???? Gaaikemastraat 34  
???? - ???? Meerweg 18  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 augustus 2011 laatste wijziging: 11-11-2020