persoonlijke gegevens van Fokke Jacobs Klijnsma
Fokke Jacobs Klijnsma, geboren op 8 maart 1850 te Echten, als zoon van Jacob Fokkes Klijnsma en Peerkjen Wiebrens Zeldenthuis. Overleden op 7 juni 1935 te Sneek (Antonius Ziekenhuis?), 85 jaar oud.
houtkoopman te Ruigahuizen (1890 - 1910) koopman in vee (1911-1920) houtkoopman te Ruigahuizen (1921-1935)
aangifte overlijden op 7 juni 1935 aktenummer 93, getuigen:
Francois Jean Baptiste Eugene Larmené portier 47 jaar wonende te Sneek
Op 4 oktober 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
An Petrus Schots, geboren op 10 december 1851 te Sondel, als dochter van Petrus Hylkes Schots en Gooitske Jans de Jong. Overleden op 17 maart 1932 te Ruighuizen, 80 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 maart 1932 aktenummer 18, getuigen:
Johannes Hofstra zonder beroep 67 jaar wonende te Ruigahuizen
Minze ten Woude koemelker 45 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Jakob, geboren 1 oktober 1875 te Balk. Overleden op 20 februari 1967 te Balk, 91 jaar oud. Op 20 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Berkenbosch, oud 21 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Hendrik Klazes Berkenbosch en Jantje Fredriks van der Schuit.
aangifte geboorte op 2 oktober 1875 aktenummer 130, getuigen:
Douwe Jans Lam kramer 42 jaar wonende te Balk
Harmen Thees Hoogeterp koopman 61 jaar wonende te Balk
2. Petrus, geboren op 8 juli 1877 te Ruigahuizen. Overleden op 29 juli 1877 te Ruigahuizen, 3 weken oud.
3. Petrus, geboren op 31 augustus 1878 te Ruigahuizen, koopman. Overleden op 24 februari 1954 te ?, 75 jaar oud. 1) Op 3 oktober 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Samplonius, oud 24 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Atze Willems Samplonius en Sybrig Sybrens Hoogland. 2) Op 30 april 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna van der Goot, oud 39 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Marten Martens van der Goot en Tjiets Jelles Sipma.
4. Rinske, geboren op 28 december 1879 te Ruigahuizen. Overleden op 2 september 1956 te ?, 76 jaar oud. Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rense Feenstra, oud 23 jaar, geboren te Dokkum als zoon van Jan Feenstra en Dieuwke Kootstra.
5. Gooitske, geboren op 25 oktober 1881 te Ruigahuizen. Overleden op 13 maart 1968 te Opende, 86 jaar oud. Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Benjamin Stegenga, oud 27 jaar, geboren te Nijemirdum als zoon van Johannes Herres Stegenga en Hylkje Willems de Wilde.
6. Wybren, geboren op 30 maart 1884 te Ruigahuizen. Overleden op ? te ?. Op 28 mei 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Stegenga, oud 23 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Johannes Herres Stegenga en Hylkje de Wilde.
7. Pierkje, geboren op 26 juli 1887 te Ruigahuizen. Overleden op 31 oktober 1889 te Ruigahuizen, 2 jaar oud.
8. Trijntje, geboren op 20 april 1889 te Ruigahuizen. Overleden op 24 september 1978 te Koudum, 89 jaar oud. Op 10 mei 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geele Kuperus, oud 29 jaar, geboren te Idskenhuizen als zoon van Klaas Kuperus en Pietje Buis.
9. Pierkje, geboren op 21 oktober 1891 te Ruigahuizen. Overleden op 22 juli 1980 te ?, 88 jaar oud. Op 8 juni 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Hoekstra, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Feike Dooytze Hoekstra en Hendrika Wilhelmina van der Meulen.
 
 
 
Fokke Jacobs Klijnsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 april 1907
 
Fokke Jacobs Klijnsma  
 
Fokke Jacobs Klijnsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 september 1907
 
Fokke Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1907 bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 augustus 1922
 
Fokke Jacobs Klijnsma
bron: Leeuwarder Nieuwsblad 15 juni 1935
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Fokkes Klijnsma 1810 Fokke Jacobs Klijnsma 1850-1935 Jacob Fokkes Klijnsma 1875-1967
    Geele Klazes Kuperus 1888-1974
woonadressen familie Klijnsma
periode adres bron
1875 - 1877 Gaaikemastraat 7 woningregister 1869 - 1879 blad 42; kad. gem. Balk sectie A nr. 348, volgnr. 185 / 172
1877 - 1879 Ruigahuizen woningregister 1869 - 1879 blad 204; kad. gem. Balk sectie I nr. ????
1880 - 1890 Ruchhusterwei 5 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 656; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 357
1890 - 1900 Ruigahuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 217; huisnummer Ruigahuizen 5
1900 - 1910 Ruigahuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 217; huisnummer Ruigahuizen 5 / 7
1911 - 1920 Ruigahuizen bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 26; huisnummer Ruigahuizen 7
1921 - 1930 Ruigahuizen bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 202; huisnummer Ruigahuizen 3
1931 - 1932 Ruigahuizen bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 202; huisnummer Ruigahuizen 3
1931 - 1935 Ruigahuizen bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 234; huisnummer Ruigahuizen 35
     
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping  Betreft de verkoop van kaphout
- Jan Albert van Heloma te Arnhem, weduwnaar van Eduarda Gijsbertina Jacoba  Martin, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan Albert Tjaard van  Heloma
- Grietje van Heloma te Arnhem, verkoper
- Marcus van Heloma te Ede, verkoper
Betreft de koop van kaphout, opbrengst fl. 2377
- Fokke Klijnsma te Ruigahuizen, koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 150 d.d. 16 december 1890
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Publieke verkoping Betreft de verkoop van hakhout, opbrengst fl. 2749
- Anne Willemina Star Numan te Oudemirdum, gehuwd met Jeremias Posthumus  Meyjes, verkoper
- Jan Stoffels Boersma te Oudega (HEM), verkoper
- jonkheer Willem van Andringa de Kempenaer te Groningen, verkoper
- Johannes Franciscus van Dunne te Middelburg, verkoper
- Fokke Klijnsma te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 58 d.d. 13 december 1898
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online:15 juni 2009 laatste wijziging: 7-11-2019