Adolphus van Kleffens register hypotheken 69: 101 / 29
Adolphus van Kleffens, geboren op 21 augustus 1860 te Morra, als zoon van Sieds van Kleffens, landbouwer te Morra, en Ykjen van Giffen. Overleden op 30 september 1925 te Balk, 65 jaar oud.
zonder beroep te Stadskanaal (1884), gemeenteontvanger te Balk (1889-1925)
1. ) Op 29 september 1884 getrouwd in de gemeente Onstwedde met:
Geziena Dopper, geboren op 1 juni 1864 te Stadskanaal, als dochter van Lucas Dopper, logementhouder te Stadsknaal, en Grietje Swarts. Overleden op 30 oktober 1912 te Balk, 48 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 1 april 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met (in het woonhuis van Adolphus van Kleffens):
Froukje Berkenbosch, geboren op 5 juni 1886 te Nijemirdum, als dochter van Hendrik Berkenbosch en Jantje van der Schuit. Overleden op 31 augustus 1962, 76 jaar oud.
Dienstbode te Amsterdam (1900-1901), dienstbode te Oudemirdum bij bakker Twijnstra ( ? ), dienstbode te Hemelum (-1908), dienstbode? te Amsterdam in de PC Hooftstraat 52 bij Voorhoeve (1909-1913), dienstbode te Mirns en Bakhuizen (1913-1914), huishoudster te Balk (-1924) , huishoudster te Balk, bij burgemeester Gaaikema (1933-1934), huishoudster te Zeist bij oud-burgemeester Gaaikema, (1934-19??)
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Kleffens en Dopper
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 6 september 1894
 
Kleffens  
Kleffens
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 3 augustus 1889
 
Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1889 bron: het Nieuws van de Dag van 17 augustus 1889
 
Kleffens Westergoo
bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1889 bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1891
 
Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1891
 
Adolphus van Kleffens Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1892 bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1895
 
Adolphus van Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1899
 
Kleffens Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1903 bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1911
 
Gezina Dopper
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1912
 
Kleffens Kleffens
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 juli 1914 bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 september 1914
Mevrouw Murray Bakker is Jantje van Kleffens, een oudere zus van Adolphus, in 1877 getrouwd met Geuchjen Albertus Murray Bakker, arts te Rauwerd.
 
Kleffens
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 juni 1916
 
Adolphus van Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1924
Uit het verslag van de vergadering van volmachten van het waterschap "De zeven Grietenijen en de stad Sloten" gehouden op 12 november 1924 te Lemmer.
 
Adolphus van Kleffens
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1925
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Adolphus van Kleffens 1860-1925  
     
woonadressen familie van Kleffens
periode adres bron
1884 - 1889 Stadskanaal  
1890 - 1900 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 286; huisnummer Balk 195
1900 - 1910 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 281; huisnummer Balk 195 / 307
1911 - 1917 Raadhuisstraat 11 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 19; huisnummer Balk 307
1917 - 1920 Raadhuisstraat 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 19; huisnummer Balk 337a
1921 - 1930 Raadhuisstraat 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 320; huisnummer Balk 359
1930 - 1933 Raadhuisstraat 12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 293; huisnummer Balk 346
1933 - 1934 van Swinderenstraat 20 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 49; huisnummer Balk 57
1934 - 19?? Zeist Platolaan 58
eigendommen van Adolphus van Kleffens
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
144
 
koopbrief
2500,-
12 okt 1889
       
Balk
A
423
         
Balk
A
146
 
toewijzing
1752,-
19 jun 1904
       
Balk
A
975
 
toewijzing
5801,-
27 dec 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 29
notariële acten
 
1889 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf en tuin te Balk,koopsom fl. 2500
- Pieter Johannes Albertus de Bruine te Zwijndrecht,  verkoper
- Adolphus van Kleffens te Stadskanaal, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 66 d.d. 21 september 1889
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1752
- Frederik Otto Sleeswijk te Lemmer, verkoper
- Adolphus van Kleffens te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 204 en 210 d.d. 18 december 1903
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk
- Adolphus van Kleffens te Balk, verkoper
- Hinne Baukes Huitema te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 41 d.d. 20 april 1912
 
1924 Koudum, notaris T. Sluis Koopcontract
- Adolphus van Kleffens te Balk
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72118 Repertoirenr.: 861 d.d. 5 maart 1924
 
1925 Metslawier, notaris S. P. Groenier Huurcontract
- Froukje Berkenbosch te Balk, weduwe van Adolphus van Kleffens
- Maaike Jacobs Zijlstra te Leeuwarden, weduwe van Dirk  Douwes Dijkstra
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 104123 Repertoirenr.: 225 d.d. 30 oktober 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 juli 2008 laatste wijziging: 9-02-2020