Sybrandus Hendricus van Kessel register hypotheken 69: 11 / 98
Sybrandus van Kessel, geboren in 1799, gedoopt op 18 mei 1799 te Dokkum (Rooms Katholiek), als zoon van Henricus van Kessel en Martha Sibes. Overleden op 2 oktober 1857 op nummer 51 te Balk, 58 jaar oud.
Koperslagersknecht te Leeuwarden (1822, 1825) koperslager te Balk.
aangifte overlijden op 7 oktober 1857 blad 27, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 26 jaar wonende te Balk
mr. Willem Jan Hemsing advocaat 62 jaar wonende te Balk
Op 29 juli 1821 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Jantje Geerts van der Meer, geboren op 11 februari 1798 te Leeuwarden, gedoopt op 2 maart 1798 te Leeuwarden (Hervormd), als dochter van Geert van der Meer en Engeltje Dirks. Overleden op 9 december 1877 te Balk, 78 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 december 1877 aktenummer 82, getuigen:
Pieter van der Vliet logementhouder 47 jaar wonende te Balk
Jelle Schaafsma klokmaker 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Henderikus, geboren op 12 oktober 1822 te Leeuwarden. Overleden op 12 oktober 1824 te Leeuwarden, 2 jaar oud.
2. Engelina, geboren op 21 mei 1825 te Leeuwarden. Op 12 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Petrus Sjoerds Pelsma, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Sjoerd Durks Pelsma en Rigtje Jurjens Visser.
3. Martha, geboren op 28 januari 1829 op nummer 151 te Balk. Overleden op 14 februari 1829 op nummer 151 te Balk, 14 dagen oud.
aangifte geboorte op 29 januari 1829 aktenummer 9, getuigen:
Hendrik Alles van Wielen horlogemaker 54 jaar wonende te Balk op nummer 152
Jan Ottes de Jong koopman 36 jaar wonende te Balk op nummer 153
4. Hendricus, geboren op 16 februari 1830 op nummer 45 te Balk. Overleden op 15 april 1830 te Balk, 11 weken oud.
aangifte geboorte op 18 februari 1830 aktenummer 13, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 48 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 36 jaar wonende te Sloten
5. Hendricus, geboren op 16 april 1831 op nummer 45 te Balk. Overleden op 1 juli 1831 op nummer 45 te Balk, 11 weken oud.
aangifte geboorte op 18 april 1831 aktenummer 31, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 49 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 38 jaar wonende te Sloten
6. Jan, geboren op 11 juni 1832 op nummer 45 te Balk. Overleden op 21 juni 1832 op nummer 45 te Balk, 10 dagen oud.
aangifte geboorte op 13 juni 1832 aktenummer 43, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 49 jaar wonende te Balk
Poppe Tjerks van der Feer schipper 34 jaar wonende te Balk
7. Martha, geboren op 7 september 1833 op nummer 45 te Balk. Overleden op 27 februari 1855 op nummer 51 te Balk, 21 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 september 1833 blad 37, getuigen:
Jan Hendriks Doele kuiper 24 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk ter secretarie 21 jaar wonende te Balk
8. Jan, geboren op 15 februari 1837 op nummer 51 te Balk. Koperslager te Balk. Overleden op 3 december 1858 op nummer 59 te Balk, 21 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 februari 1837 blad 11, getuigen:
Pieter Johannes de Winter slager 50 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
9. Henderikus, geboren op 23 januari 1839 op nummer 51 te Balk. Overleden op 4 mei 1839 op nummer 51 te Balk, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 25 januari 1839 blad 7, getuigen:
Johannes J.B. van der Velde klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
10. Henderika Jacoba, geboren op 25 december 1840 op nummer 51 te Balk. Overleden op 19 juli 1853 op nummer 51 te Balk, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 december 1840 blad 52, getuigen:
mr Willem Jan Hemsing notaris 45 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma agent van politie 45 jaar wonende te Balk
 
 
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 7 december 1827
 
Sybrandus van Kessel
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 47 - huisnummer Balk 45
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Sibrandus van Kessel
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1854
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1857
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sybrandus van Kessel 1799-1857  
     
woonadressen familie van Kessel
periode adres bron
1822 - 1825 Leeuwarden  
1829 Dubbelstraat 4 Balk 151
1829 van Swinderenstraat 22 volkstelling 1829; blad 47, huisnummer Balk 45
1830 - 1834 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1834 - 1849 van Swinderenstraat 31 Balk 51
1849 - 1859 van Swinderenstraat 31 woningregister 1849 - 1859 blad 66; huisnummer 51 / 59
1859 - 1869    
1869 - 1877 van Swinderenstraat 50 woningregister 1869 - 1879 blad 48; kad. gem. Balk sectie A nr. 477, huisnr. 210
     
eigendommen van Sybrandus Hendrikus van Kessel.
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
331
       
f 700,-
26 juli 1843
14 mei 1859
geheel
             
f 400,-
6 nov 1849
14 mei 1859
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1016, folio 11, nummer 98
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 837
- Fredrik Hendriks Os, verwer en glazemaker te Balk,  verkoper
- Hendrik Hendriks Os, verwer en glazemaker te Balk,  verkoper
- Sybrandus van Kessel, koperslager te Balk, koper 
- Jan Poppes, koopman te Balk, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 8 en 10 d.d. 22 januari 1834
 
1835 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 700
- Sybrandus van Kessel, koperslager te Balk, gehuwd met  Jantje van der Meer, debiteur
- Poppe Idskes Poppes, rentenier te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 54 d.d. 25 mei 1835
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting  Betreft een kapitaal van fl. 400
- Sybrandus van Kessel, koperslager te Balk, gehuwd met  Jantje van der Meer, debiteur
- Marten Brants van der Goot, landeigenaar te Balk,  crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 50 d.d. 23 mei 1849
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- Cornelia Poppes te Balk, weduwe van Marten Brants van der  Goot
- Sybrandus van Kessel te Balk, gehuwd met Jantje van der  Meer
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 59 d.d. 12 mei 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-06-2020