persoonlijke gegevens van Jan Gerrits Karemaker
Jan Karemaker, geboren op 14 juli 1881 te Enkhuizen, als zoon van Gerrit Karemaker, en Maria Wilhelmina Loots. Overleden op 25 maart 1963 te Heerenveen, 81 jaar oud. Touwslager te Sneek (1911), touwslager te Balk (1920)
Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Elsje de Vries, geboren op 19 november 1883 te Harlingen, als dochter van Geert de Vries, besteller te Harlingen, en Grietje Kerkhof. Overleden op 19 februari 1956 te Heerenveen, 62 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 7 maart 1912 te Sneek. Was in 1929 dienstbode bij schilder Jouke Boersma in Balk.
2. Maria Wilhelmina, geboren op 2 augustus 1920 te Balk.
 
 
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat ingekomen stukken 1918 toegang 166-333
Het gezin Karemaker kon in 1918 geen woonruimte vinden in Balk vroeg in deze brief toestemming aan de gemeente om een woonark aan te leggen op de kade van de Luts. Het gezin woonde bij het gezin Bokke Miedema in aan de Wijckelerzijde, nu Raadhuisstraat 38.
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 mei 1936
 
 
 
bron: Friesche Koerier van 27 maart 1963 >>>
 
 
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 februari 1920 bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 maart 1920
 
Van deze overdracht nog geen koopacte kunnen vinden. (drukfoutje) J. Kazemaker = Jan Gerrits Karemaker / Karremaker. Samen met Wouter Johannes Steenbergen runde hij de kleine touwslagerij aan de Koenderssingel te Ruigahuizen. Yme Beekema is overleden in 1916 te Ruigahuizen. Nog niet kunnen vinden waar dit is geweest. De weduwe Boekema is ook onbekend in Gaasterland. Al met al nog een puzzel, maar wel het bewijs dat Wouter Steenbergen de touwslagerij aan de Coendersingel huurde voor een dik bedrag van f 156, - per jaar van een tot nu toe onbekende eigenaar
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 februari 1949
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Gerrits Karemaker 1881-1963  
     
woonadressen familie Kareman
periode adres bron
1911 - 1920 Sneek  
1918 - 1920 Raadhuisstraat 38  
1920 - 1920 van Swinderenstraat 45 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 81
1921 - 1922 van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 75; huisnummer Balk 81
1922 - 1929 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 171; huisnummer Balk 190
1929 - Nieuweschoot nr.8  
     
notariële acten
 
1912 Sneek, notaris Johannes Jan Heringa. Koopacte. Huis en erf, koopsom f. 1535,-
- Pieter Bos wonende te Sneek, verkoper
- Jan Karemaker wonende te Sneek, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 121051,aktenummer 00033, datum 22 maart 1912
 
1912 Sneek, notaris Johannes Jan Heringa. Obligatie.
- Jan Karemaker wonende te Sneek, schuldenaar
- Henderika Cornelia Margaretha Janssen wonende te Sneek, gehuwd met Auke Beckeringh Lankhorst, schuldeiser
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 121051,aktenummer 00037, datum 1 april 1912
 
1917 Sneek, notaris Johannes Jan Heringa. Koopacte.
- Jan Karemaker wonende te Sneek, verkoper
- Tsjamme de Groot wonende te Sneek, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 121057,aktenummer 00209, datum 1 december 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 april 2017 laatste wijziging: 11-11-2020