persoonlijke gegevens van Wouter Jonkman
Wouter Jonkman, geboren op 6 april 1817 te Wolvega, als zoon van Geeske Steffens Jonkman, dienstmeid op Meerzicht te Wijckel (1840-1866), en onbekende vader. Overleden op 24 maart 1861 te Wolvega, 43 jaar oud.
Op 27 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Roelofke Piers Mulder, geboren op 28 november 1817 op nummer 104 te Balk, als dochter van Pier Krijns Mulder, schoenmaker te Balk, en Klara Jans Jansma. Overleden op 30 augustus 1859 te Nijelamer, 41 jaar oud.
1. Levenloos kind, geboren op 8 december 1850 op nummer 104 te Balk. Van onbekende vader.
aangifte overlijden op 11 december 1850 blad 20, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper werkman 45 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele werkman 42 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Pier, geboren op 28 juni 1852 te Balk. Werkman te Amsterdam. Opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam van 25 juli 1870 tot 13 augustus 1870.
aangifte geboorte op 29 juni 1852 blad 40 door Wouter Jonkman, werkman te Balk, getuigen:
Wisse van der Meulen grutter 54 jaar wonende te Balk
Jan Geerts Wolda timmerknecht 28 jaar wonende te Balk
2. Hendrik, geboren op 14 april 1854 te Balk. In 1866 woonachtig op de Mottenberg letter S nummer 360 en daar overleden of in het ziekenhuis. Overleden op 30 juni 1866 te Groningen, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 april 1854 blad 23 door Wouter Jonkman, werkman te Balk, getuigen:
Wybe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Kuiper werkman 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 juni 1866 aktenummer 698, getuigen
Hendrikus Jonxis controleur van het Provinciaal Stads en Academisch ziekenhuis 58 jaar wonende te Groningen
Albertus Jacobus Valkema klerk 54 jaar wonende te Groningen
Wat is er gebeurd met deze jongen? Gebruikt in de anatomische les op het RUG?
- Allereerst het beroep van de aangever Hendrikus Jonxis. In 1835 was hij prosector en controleur Nosocomium Academicum. In 1838 prosector. In 1843 prosector en chirughijn. In 1866 controleur. Alles te Groningen.
Een prosector (letterlijk: voorsnijder) is een ontleder van menselijke en dierlijke lichamen. Aan de universiteit is het de persoon die onder toezicht van een hoogleraar anatomische bewerkingen verricht.
 
- Het adres. Volgens mij niet het rijkste deel van de stad Groningen.
De Mottenberg was een buurtje, gelegen ter hoogte van de Ganzevoortsingel/Museumstraat. Afgebroken 1902. Een motte is een aarden heuvel, waarop eventueel een verdedigingswerk. De Mottenberg lag bij de Marwixpijpen, de waterpoort bij de kruising van de Drentse A met de verdedigingsgracht.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_straten_in_Groningen_(stad)#Vervallen_straatnamen
Hendrik Jonkman Mottenberg Groningen Mottenberg Groningen

Hendrik Willem Mesdag: ‘De Mottenberg. Voormalige Zuiderscheepshelling’ (1875) Copyright: Groninger Museum

Laatste drie woningen achter het Groninger Museum, begin Zuiderdiep ca 1901 bron: https://nl.pinterest.com/

De Mottenberg was het buurtje waar het Oude Groninger Museum in 1894 werd gebouwd. Het bevroren water op het schilderij is de A; we kijken naar de oever bij de Zuiderkuipen waar een scheepshelling lag.

In 1875 wist de stad niet waar het met de lijders aan pokken, roodvonk, tyfus en mazelen naar toe moest. De nieuwe Besmettelijke Ziektewet vereiste dat ze moesten worden geïsoleerd van de rest van de bevolking. Daartoe werden er enkele barakken gebouwd op de plek waar nu het museum staat. Het hele buurtje rond de Museumstraat en de Ganzevoortsingel, van Zuiderkuipen tot waar de Drentse A de verdedigingsgracht kruist, heette De Mottenberg vanwege de stank en de vervuiling, de mottigheid. In 1902 werd De Mottenberg afgebroken. Je kon toch moeilijk een museum bezoeken als je eerst door zo’n buurtje moest.

De complete uitleg van het schilderij is te lezen op: http://www.visualia.nl/2012/04/859-de-mottenberg/
 
3. Geeske, geboren op 25 januari 1857 te Balk. Overleden op 23 september 1857 te Nijelamer, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 januari 1857 blad 5 door Wouter Jonkman, arbeider te Balk, getuigen:
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 58 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee sjouwerman 52 jaar wonende te Balk
 
Er blijven nog genoeg vragen over:
Wat is er met Geeske en Pier gebeurd? Zijn zij ook in Groningen terecht gekomen? In een weeshuis?
Waarom is Hendrik naar Groningen gegaan? Hoe is hij daar terechtggekomen? Enz.
 
 
 
1840 Arrondissementsrechtbank Sneek, rol strafzaken 172
- Wouter Jonkman 23 jaar oud, geboren te Wolvega , wonende te Wijckel, gedaagde

- Sytze Barts Sytsema 24 jaar oud, geboren te Balk , wonende te Balk, gedaagde

- Dirk Westhof (kledermakersknecht) 24 jaar oud, geboren te Groningen , wonende te Balk, gedaagde

- Symen Fokkes de Boer (koopman) 21 jaar oud, geboren te Balk , wonende te Balk, gedaagde

bron: Tresoar, archiefnummer 18-03, inventarisnummer 38, aktenummer 172, dd 6 augustus 1840
Beschuldigd de twee eersten van mishandeling door het toebrengen van slagen aan Marijke Hendriks Wignand en allen gezamenlijk aan vernieling der afsluiting van de huizinge van genoemde Marijke Hendriks Wignand en het plegen van verdere baldadigheden en nachtge???, alles gepleegd te Balk in de nacht van de 5 en 6 juli 1840.
Bij vonnis van 6 augustus 1840 gecondemeerd de beide eersten ieder tot eene gevangenis van acht dagen en van de beide laatsten ieder tot eene gevangenis van drie dagen en voldaan in de kosten
 
Marijke Hendriks Wignand ( * 12 juni 1812 te Balk) woonde in 1840 met haar zusters Antje en Aaltje op Balk 95a = Westein het armste deel van Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Geeske Jonkman 1790-1883 Wouter Jonkman 1817-1861  
     
woonadressen Wouter en vanaf 1851 familie Jonkman
periode adres bron
  Wolvega  
1840 Wijckel  
185? - 185? Raadhuisstraat 72 woningregister 1849 - 1859 blad 197; huisnummer Balk 104 / 146
185? - 185? van Swinderenstraat 41 woningregister 1849 - 1859 blad 73; huisnummer Balk 56 / 64
    Wouter van blad 73, Roelofke van blad 197
1851 - 185? van Swinderenstraat 45 woningregister 1849 -1859 blad 79; huisnummer Balk 60 / 69
185? - 185? van Swinderenstraat 15 woningregister 1849 -1859 blad 50; huisnummer Balk 40 / 47
185? - 185? van Swinderenstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 57; huisnummer Balk 45 / 53
1854 - 1854? Gaaikemastraat 5 woningregister 1849 - 1859 blad 111; huisnummer Balk 81 / 92
185? - 1857 Gaaikemastraat 8 woningregister 1849 - 1859 blad 130; huisnummer Balk 88 / 104
1857 - 1861 Nijelamer  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 februari 2019 laatste wijziging: 16-08-2019