Hendrik Symens Jongstra register hypotheken 69: 130 / 445
Hendrik Jongstra, geboren op 22 maart 1878 te Hemelum als zoon van Symen Hendriks Jongstra, koopman te Hemelum (1904), en Grietje Jurjens Wispelwey.
arbeider te Mirns en Bakhuizen (1906), werkman te Balk
Op 26 november 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maaike de Graaf, geboren op 28 februari 1881 te Oudemirdum als dochter van Jakob Lammerts de Graaf, arbeider te Balk (1904) en Mieke Jans Breemer. Overleden op 21 januari 1946 te Sneek, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Symen, geboren op 31 maart 1905 te Hemelum.
2. Mieke, geboren op 31 maart 1905 te Hemelum.
3. Jacob, geboren op 15 juni 1906 te Mirns en Bakhuizen.
4. Jurjen, geboren op 23 september 1907 te Mirns en Bakhuizen.
5. Rinske, geboren op 14 oktober 1908 te Zwerte (Westfalen, Duitsland).
6. Renskje, geboren op 24 december 1918 te Lehrbach (Duitsland). Op 21 april 1938 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Holtrop kantoorbediende te Woudsend, 20 jaar oud, geboren te Nieuweschoot als zoon van Marcus Holtrop, melkventer te Woudsend, en Tjaltje Bakker
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Symens Jongstra 1878-1955  
     
woonadressen familie Jongstra
periode adres bron
1906 - 1908 Bakhuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; Mirns en Bakhuizen 38 / 60
1908 - 1912 Zwerte Duitsland
1912 - 19?? Raadhuisstraat 19 bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J, blad 254; Balk 298 / 329
191? - 19?? Lehrbach Duitsland
19?? - 1926 Heerlen  
1926 - 1927 Gaaikemastraat 35-38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 184; huisnummer Balk 202
1927 - 1928 van Swinderenstraat 32 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 62; huisnummer Balk 67
1928 - 1930 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 163; huisnummer Balk 177
1931 - 1934 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 154; huisnummer Balk 178
1934 - 1936 Westein 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 228; huisnummer Balk 270
1936 - 1938 Pypsterstikke 5-11 (1) bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 19; huisnummer Balk 22
1938 - 1939 Nijemirdum bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 33; huisnummer Nijemirdum 33
1939 - Sneek Amaliastraat 66
eigendommen van Hendrik Jongstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
855
 
koopacte
725,-
10 dec 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1135, folio 130, nummer 445
notariële acten
 
1928 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- Sibbele Pietersma (winkelier) wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Jongstra (werkman) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7113 Aktenr. 892 Repertoirenr.: 7121 d.d. 21 november 1928
 
1933 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
-  Hendrik Jongstra (werkman) wonende te Balk, verkoper
-  Pietertje van der Woude wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7118 Aktenr. 1751 Repertoirenr.: 7121 d.d. 11 november 1933
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 10-11-2020