persoonlijke gegevens van Herke Dirks de Jonge
Herke Derks de Jonge, geboren op 19 februari 1865 te Lekkum, als zoon van Dirk Jacobs de Jonge, olieslagerkencht te Lekkum, en Geeske Tammes Slaaff. Overleden op 1 april 1935 te Oudega (W), 70 jaar oud.
Olieslagersknecht te Balk (1887), machinist te Balk (1890, 1891), te Dronrijp, te Oudega W (1912), (1925)
Op 29 mei 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idskjen Annes Bosma, geboren op 14 maart 1864 te Balk, als dochter van Anne Meines Bosma, arbeider te Balk, en Jantje Kornelis Kuperus. Overleden op 8 april 1933 te Oudega (Wym), 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 12 december 1887 te Balk. Op 8 juni 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gooitzen Hofstra, 26 jaar oud, geboren te Terwispel als zoon van Wiebe Hofstra en Sytske Zwanenburg.
2. Trijntje, geboren op 18 januari 1890 te Balk. Overleden op 15 januari 1961 te Sneek, 71 jaar oud. Op 23 oktober 1909 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Sjoerd Feenstra 25 jaar oud, geboren te Oudega als zoon van Tjeerd Feenstra en Sibbeltje de Vries.
3. Dirk, geboren op 12 maart 1891 te Balk. Op 3 juli 1920 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Hiltje Bons 23 jaar oud, geboren te Leeuwarden als dochter van Bonne Bons en Dieuke van der Meulen.
4. Anne, geboren op 13 november 1894 te Dronrijp. Stoker te Oudega
5. Meine, geboren op 12 november 1896 te Dronrijp. Overleden op 6 jun 1923 te Bolsward, 26 jaar oud. Op 21 oktober 1922 getrouwd in de gemeente Bolsward met Jacobje Molenaar 26 jaar oud, geboren te Bolsward als dochter van Pieter Molenaar en Wytske de Jong.
6. Dirkje, geboren op 17 augustus 1899 te Oudega. Overleden op 12 november 1943 te Sneek, 44 jaar oud, Op 23 mei 1925 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Sytze Verbeek 29 jaar oud, geboren te Oudega als zoon van Tjitte Verbeek en Pietje Kaspersma.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Dirk Jacobs de Jonge 1828-1892 Herke Dirks de Jonge 1865-1935  
  Tamme Dirks de Jonge 1852-1888  
woonadressen familie Herke de Jonge
periode adres bron
1887 - 1890 Lytse Side 13 woningregister 1880 - 1890 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95
1890 - 1891 Meerweg 18 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 7; huisnummer Balk 8
1891 - 1892 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 337; huisnummer Balk 238a
1892 - 189? Dronrijp  
189? - 1935 Oudega (Wym)  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 januari 2019 laatste wijziging: 14-10-2019