persoonlijke gegevens van Johannes Pieters de Jong
Johannes Pieters de Jong, geboren op 12 februari 1871 te Harich, als zoon van Pieter Johannes de Jong en Eelkje Martens de Blauw. Overleden op 28 mei 1953 te ?, 82 jaar oud.
schippersknecht te Terhorne (1893), schippersknecht te Balk (1899), arbeider te Balk, groentenhandelaar te Balk (1921), brandstoffenhandelaar te Balk (1931
aangifte geboorte op 13 februari 1871 akte 016, arbeider, getuigen:
Kasper Hendriks Bets schipper 42 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 46 jaar wonende te Balk
1. ) Op 23 december 1892 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Sytske Harmens Bergsma, geboren op 12 september 1874 te Terhorne als dochter van Harmen Johannes Bergsma, schipper te Terhorne, en Jantje Atzes van der Schouw. Het huwelijk is ontbonden op 23 december 1898. Woont te Akkrum in 1919.
1. Jantje, geboren op 15 juni 1893 te Terhorne. Overleden op 13 maart 1963 te Dokkum, 69 jaar oud. Op 10 september 1919 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Pieke Piekema, gemeentereiniger te Leeuwarden, 36 jaar oud, geboren te Tzum als zoon van Jan Piekema, timmermna te Leeuwarden, en Akke Houtsma.
 
2. ) Op 1 april 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Beeuw Jans Kuperus, geboren op 12 oktober 1877 te Balk, als dochter van Jan Kornelis Kuperus en Uilkjen Pieters Bosma. Overleden op 17 april 1943 te ?, 65 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 oktober 1877 akte 151, arbeider, getuigen:
Bauke Douwes de Vries zwartverver 61 jaar wonende te Balk
Jan Harmens Wortman kramer 57 jaar wonende te Balk

Uit dit huwelijk:

2. Eelkje, geboren op 26 juni 1899 te Balk. Overleden op 28 november 1964 te Balk, 65 jaar oud. Op 25 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacobus de Vries, oud 22 jaar, geboren te Oudega, als zoon van Cornelis de Vries en Akke Louwsma.
aangifte geboorte op 26 juni 1899 aktenummer 080, schippersknecht, getuigen:
Gerrit van der Hoff stuurman 42 jaar wonende te Balk
Rein Haringsma schippersknecht 31 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 29 juli 1900 te Balk. Overleden op 15 november 1903 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 juli 1900 aktenummer 092, arbeider, getuigen:
Johannes van der Wal arbeider 38 jaar wonende te Balk
Siebe Haringsma arbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 november 1903 aktenummer 083, getuigen:
Meindert Bosma koperslagersknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Winter koopman 49 jaar wonende te Balk
4. Uilkje, geboren op 29 juli 1900 te Balk. Overleden op 4 november 1967 te ?, 67 jaar oud. Op 30 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Groenewold, oud 21 jaar, geboren te Balk als zoon van Roelf Groenewold en Aalk Visser.
aangifte geboorte op 29 juli 1900 aktenummer 093, arbeider, getuigen:
Johannes van der Wal arbeider 38 jaar wonende te Balk
Siebe Haringsma arbeider 30 jaar wonende te Balk
5. Baukje, geboren op 9 augustus 1902 te Balk. Overleden op 19 maart 1971 te Sneek, 69 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 9 augustus 1902 aktenummer 093, schippersknecht, getuigen:
Gerrit Samplonius schippersknecht 55 jaar wonende te Balk
Sjoerd Rijpsma werkman 55 jaar wonende te Balk
6. Jan, geboren op 29 februari 1904 te Balk. Overleden op 16 februari 1985 te Balk, 84 jaar oud. Op 10 mei 1928 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Saapke Dobma, oud 18 jaar, geboren te ? als dochter van Wiebe Dobma en Aukje Brouwer.
7. Pieter, geboren op 12 maart 1906 te Balk. Overleden op 10 oktober 1988 te Balk, 82 jaar oud. Op 14 november 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Engeltje Jellema.
8. Kornelis, geboren op 11 januari 1909 te Balk. Overleden op 27 januari 1909 te Balk, 2 weken oud.
aangifte overlijden op 28 januari 1909 aktenummer 012, getuigen:
Andries Sikkes arbeider 49 jaar wonende te Balk
Petrus de Vreze arbeider 41 jaar wonende te Balk
       
 
 
Johannes de Jong en Beeuw Kuperus Johannes de Jong en Beeuw Kuperus
foto 077-114 beschikbaar gesteld door de familie de Vries uit Balk foto 033-060 beschikbaar gesteld door Hannie Riemersma - de Jong
Johannes de Jong en Beeuw Kuperus Johannes de Jong en Beeuw Kuperus in de deuropening van hun woning aan het Westeinde. Nu hun overlijden bleef de ongetrouwde dochter Baukje hier wonen tot de sloop van het het Westeinde in 1971.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Pieters de Jong 1871-1953 Jacobus de Vries 1899-1990
    Johannes Groenewold 1900-1964
    Jan Johannes de Jong 1904-1985
    Pieter Johannes de Jong 1906-1988
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
     
1890 - 1892 Westein 31-41 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 137; huisnummer Balk 118b
    naar Wymbritseradeel
    Terhorne
1894 - 1899 Westein 31-41 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 137; huisnummer Balk 118b
1899 - 1900 Westein 10-13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Balk 138b
1900 - 1905? Westein 10-13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Balk 138b
1905? - 1910 Westein 10-13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 186; huisnummer Balk 138c / 197
1911 - 1912 Westein 10-13 bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 212, huisnummer Balk 197
1913 - 1920 Westein 10-13 bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 212, huisnummer Balk 196 / 233
1921 - 1921 Westein 10-13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 233; huisnummer Balk 263
1921 - 1930 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 245; huisnummer Balk 275
1931 - 1939 Westein 1,2,3 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 233; huisnummer Balk 275

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 december 2009 laatste wijziging: 21-06-2020