Jan Ottes de Jong register hypotheken 69: 12 / 107
Jan Ottes de Jong, geboren op 15 januari 1793 te Bakhuizen, gedoopt op 3 februari 1793 te Hemelum, Mirns en Bakhuizen (Hervormd), als zoon van Otte Jans de Jong en Hylk Willems Jongsma. Overleden op 18 november 1847 op nummer 153 te Balk, 54 jaar oud.
schipper te Balk (1818, 1819), koopman te Balk (1820, 1824,1828, 1830), schipper en koopman te Balk (1833, 1847)
aangifte overlijden op 19 november 1847 blad 21 / 1-11 getuigen:
Hendrik Ales van Wielen uurwerkmaker 73 jaar wonende te Balk
Theodorus Neits ketelboeter 65 jaar wonende te Balk
Op 8 juni 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tiette Michiels Tromp, geboren op 31 oktober 1795 te Ypecolsga, gedoopt op 15 november 1795 te Ypecolsga, als dochter van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jentjes. Overleden op 20 mei 1876 te Balk, 80 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 mei 1876 aktenummer 48, getuigen:
Frederik Schaafsma zadelmaker 41 jaar wonende te Balk
Gerrit Samplonius schippersknecht 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hylckje, geboren op 3 maart 1818 op nummer 121 te Balk. Op 26 augustus 1843 getrouwd in de gemeente Tietjerksreradeel met Tjipke Ulbes Noordenbos.
aangifte geboorte op 4 maart 1818 aktenummer 19, getuigen:
Kornelis Poppes boterkoper 24 jaar wonende te Balk op nummer 120
Jan Meinderts koopman 38 jaar wonende te Balk op nummer 122
2. Otte, geboren op 17 augustus 1819 op nummer 151 te Balk. Overleden op 17 augustus 1819 te Balk
aangifte geboorte op 18 augustus 1819 aktenummer 48, getuigen:
Willem Ottes de Jong meester broodbakker 25 jaar wonende te Balk op nummer 151
Harmen Baukes Poppes graankoper 23 jaar wonende te Balk op nummer 152
aangifte overlijden op 18 augustus 1819 blad 18, getuigen:
Willem Ottes de Jong meester broodbakker 25 jaar wonende te Balk
Harmen Baukes Poppes graankoper 23 jaar wonende te Balk
3. Michiel, geboren op 12 september 1820 op nummer 153 te Balk. Overleden op 23 april 1895 te Balk, 74 jaar oud. Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Sloten met Kornelia Jans de Jong.
aangifte geboorte op 12 september 1820 aktenummer 72, getuigen:
Age Michiels Tromp sontkoper 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Harmen Baukes Poppes graankoper 24 jaar wonende te Balk op nummer 152
4. Gerbrig, geboren op 23 februari 1824 op nummer 153 te Balk. Overleden op 16 maart 1824, Gaasterland, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 24 februari 1824 aktenummer 10, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Willem Ottes de Jong broodbakker 28 jaar wonende te Balk op nummer 151
5. Gerbrig, geboren op 11 maart 1828 op nummer 153 te Balk. Overleden op 24 maart 1839, Gaasterland, 11 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 maart 1828 aktenummer 19, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 169
Sijbrandus van Kessel koperslager 28 jaar wonende te Balk op nummer 151
6. Otte, geboren op 5 oktober 1830 op nummer 153 te Balk. Overleden op 22 oktober 1859 te Sloten, 29 jaar oud. Op 2 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinske Barres Bleyenga.
aangifte geboorte op 6 oktober 1830 aktenummer 78, getuigen:
Hendrik Ales van Wielen uurwerkmaker 56 jaar wonende te Balk
Koop Harmens Dam logementhouder 31 jaar wonende te Balk
7. Wytske, geboren op 14 november 1833 op nummer 153 te Balk.
aangifte geboorte op 14 november 1833 blad 49 / 1-3 , getuigen:
Harmen Obes Bosma agent van politie 36 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 21 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jan Ottes Jong
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 216 - huisnummer Balk 153
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Ottes de Jong
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Otte Jans de Jong 1767-1850 Jan Ottes de Jong 1793-1847  
  Willem Ottes de Jong 1795-1875  
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1817 - 1818 Raadhuisstraat 38 Balk 121
1819 - 1820 Dubbelstraat 4 Balk 151
1820 - 1839 Dubbelstraat 8 Balk 153
1829 Dubbelstraat 8 volkstelling 1829 blad 216; huisnummer Balk 153
1830 - 1839 Dubbelstraat 8  
1840 Dubbelstraat 8 volkstelling 1840; huisnummer Balk 153
1841 - 1847 Dubbelstraat 8  
1852 - 1859 Dubbelstraat 6 woningregister 1849 - 1859 blad 294; huisnummer Balk 152 / 208
1859 - 1869 Dubbelstraat 6 woningregister 1859 - 1869 blad 98; kad. gem. Balk sectie A 130, huisnr. Balk 208
1869 - 1876 Dubbelstraat 6 woningregister 1869 - 1879 blad 10; kad. gem. Balk sectie A 130, volgnummer 12?
     
eigendommen van Jan Ottes de Jong
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
129
00 02 10
huis en erf
A 5
Balk
A
131
00 02 60
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 125 Jan Ottes de Jong koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
129
00 02 10
scheiding
 
16 aug 1851
f 2000,-
28 aug 1843
   
Balk
A
130
00 01 12
publ. verkoop
1213,-
4 aug 1848
       
Balk
A
131
       
f 900,-
15 aug 1843
   
1/5 Woudsend
A
603
               
1/5 Woudsend
A
607
       
f 300,-
9 juli 1847
   
1/5 Woudsend
A
608
               
1/5 Woudsend
A
610-630
               
Balk
A
143
 
publ verkoop
2503,-
30 mrt 1858
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 107
notariële acten
 
1819 Balk, notaris Marinus Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 600,-
- Idskjen Bontes te Balk, gehuwd met Hendrik Kaspers  Pothof, verkoper
- Jan Ottes de Jong, koopman en schipper te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 203 d.d. 10 maart 1819
 
1820 Balk, notaris Marinus Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500,-
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk, schuldeiser
- Jan Ottes de Jong, koopman te Balk, schuldeiser
- Sjoerd Klazes Koornstra, omroeper te Balk, schuldenaar
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 255 d.d. 15 november 1820
 
1827 Balk, notaris Willem Jan Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Bakhuizen, Kolderwolde, koopsom fl. 605,-
- Durk Lykles Schaper, landbouwer te Hemelum, verkoper
- jonkvrouwe Constantia Johann Rengers, rentenier te Rijs,  koper
- Durk Kempe, landbouwer te Oudega, koper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
- Jolle Meinesz, boer te Nijega, koper
- Gerrit Jans Klijnstra, boer te Nijega, koper
- Johannes Martinus van der Velde, heel- en vroedmeester te  Balk, koper
- Jan Ottes de Jong, schipper te Balk, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 75 en 1 d.d. 27 december 1827
 
1843 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Cessie Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Pieter Ottes de Jong, koopman te Woudsend, cedent
- Jan Ottes de Jong, koopman te Balk, cessionaris
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 19 d.d. 24 april 1843
 
1848 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en vier graven te Balk en Harich, koopsom fl. 1213,-
- Klaas Gerbens Boersma, schipper te Balk, verkoper
- Marten Zwanenburg, huisschilder te Balk, verkoper
- Lolke Lolkes Postma, schoenmaker te Koudum, verkoper
- Johan Felix Munniks, werkman te Koudum, verkoper
- Tiete Machiels Tromp, winkelier te Balk, weduwe van Jan  Ottes de Jong, koper, tevens als moeder van en voogd over  Otte de Jong
- Michiel Jans de Jong, koopman te Balk, koper
- Hielkje Jans de Jong te Oudkerk, gehuwd met Tjepke Ulbes  Noordenbos, koper
- Johannes Annes Schaafsma, logementhouder te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 51 en 56 d.d. 6 mei 1848
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een kofscheepje, koopsom fl. 600
- Otte Jans de Jong te Bakhuizen, verkoper
- Tiete Machiels Tromp te Balk, weduwe van Jan Ottes de  Jong, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 62 d.d. 10 mei 1854
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verhuring Betreft de verhuur van een kofscheepje, jaarlijkse huursom fl. 24,-
- Tiete Machiels Tromp te Balk, weduwe van Jan Ottes de  Jong, verhuurder
- Otte Jans de Jong te Bakhuizen, huurder
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 63 d.d. 10 mei 1854
 
1855 Balk, notaris Gerryt Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een kofschip, koopsom fl. 2400
- Tiete Michiels Tromp te Balk, weduwe van Jan Ottes de  Jong, verkoper
- Michiel Jans de Jong te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 85 d.d. 24 november 1855
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma  Testament
- Tiette Michiels Tromp te Balk, weduwe van Jan Ottes de  Jong; ook wel genoemd Tjitske Michiels Tromp
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 23 d.d. 18 maart 1869
 
1876 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma  Inventaris en boedelscheiding
- Tiette Michiels Tromp, in leven gehuwd met Jan Ottes de  Jong, erflater
- Hylkjen Jans de Jong te Oudkerk, weduwe van Tjipke Ulbes Noordenbos
- Michiel Jans de Jong te Balk
- Berend de Groot te Amsterdam, gehuwd met Tjitske de Jong
- Jantje Piers Haagsma te Hommerts, weduwe van Jan Ottes de Jong als moeder van en voogd over Rinske Jans de Jong
- Jan Piers Haagsma te Hommerts als toeziend voogd
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 113 d.d. 7 september 1876
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-03-2020