Jacob Symens de Jong register hypotheken 69: 107 / 248
Baukje Osinga register hypotheken 69: 125 / 252
Jacob Symens de Jong, geboren op 6 december 1854 te Balk, als zoon van Symen de Jong, winkelier te Balk, en Elisabeth Jacobs Mulder. Overleden op 9 juli 1922 te Balk, 67 jaar oud.
koopman, manufacturier te Balk
aangifte geboorte op 8 december 1854 aktenummer 62, winkelier te Balk, getuigen
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
Jan Hendrik Doele kuipersknecht 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 juli 1922 aktenummer 37, manufacturier te Balk, getuigen
Halbe Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Jacob Vermooten timmerman 33 jaar wonende te Balk
Op 21 december 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukje Osinga, geboren op 16 januari 1872 te Wier, als dochter van Klaas Willems Osinga en Maaike Klazes Vellema. Overleden op 6 juni 1926 te Balk, 54 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Siemen, geboren op 23 juni 1898 te Balk. Overleden op 4 juli 1972 te Balk. Op 11 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Workum met Hotske Douma, oud 21 jaar, geboren te Kuinre als dochter van Pier Douma en Jeske Fledderus.
aangifte geboorte op 24 juni 1898 aktenummer 73, koopman te Balk, getuigen
Johannes Lukas zadelmakersknecht 42 jaar wonende te Balk
Tjitte de Haan kleermaker 23 jaar wonende te Balk
2. Maaike, geboren op 19 mei 1905. Overleden op 21 september 1968. Op 12 april 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob de Boer, manufacturier te Koudum (1927), 21 jaar oud, geboren te Koudum als zoon van Marten de Boer, manufacturier te Koudum (1927) en Mettje van der Veer.
 
 
 
Jacob Symens de Jong Baukje Osinga
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1922 bron: Leeuwarder Courant van 7 juni 1926
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Symens de Jong 1854-1922 Siemen Jacobs de Jong 1898-1972
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
1900 - 1910 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 45; huisnummer Balk 45 / 51
1911 - 1920 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 206; huisnummer Balk 51
1921 - 1922 van Swinderenstraat 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 44; huisnummer Balk 49
1922 - 1926 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 47, huisnummer Balk 52
eigendommen van Jacob Symens de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
273
 
scheiding
1500,-
19 apr 1899
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 248
eigendommen van Baukje Osinga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
480
 
koopacte
5000,-
7 oct 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1130, folio 125, nummer 252
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 mei 2009 laatste wijziging: 9-10-2020