Hendrik Jeltes de Jong register hypotheken 69 : 84 / 34
Hendrik Jeltes de Jong, geboren op 17 december 1838, Gaasterland, als zoon van Jelte Rienks de Jong en Hettje Hendriks van der Goot. Overleden op 7 december 1899 te IJlst, 60 jaar oud.
winkelier te Balk
Op 24 mei 1879 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Wilhelmina Gerarda Knap, geboren op 29 april 1845 te Fijnaart en Heijningen, als dochter van Jan Jacob Knap en Catharina Christina van Reenen. Overleden op 3 december 1921 te IJlst, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Christina, geboren op 31 maart 1880 te Balk. Overleden op 4 april 1880 te Balk, 4 dagen oud.
Hendrik Jeltes de Jong Hendrik Jeltes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1880 bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1880
 
 
 
Hendrik Jeltes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1922
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hednrik Jeltes de Jong 1838-1899  
     
woonadressen familie de Jong
periode adres bron
     
     
     
eigendommen van Hendrik Jeltes de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
461
 
koopacte
1500,-
14 dec 1875
       
Balk
A
587
 
koopacte
3000,-
13 okt 1882
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1089, folio 84, nummer 34
notariële acten
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Arend Miedema te Sneek, gehuwd met Joachimina Jellina  Catharina Sjoerdina van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Michiel Wiegers Visser te Lemmer, gehuwd met Maria  Margaretha van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, koper en crediteur
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 103 d.d. 4 oktober 1882
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2885
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, verkoper
- Jan Rinzes Hoekstra te Balk, koper
bron: Tresoar:Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 114 d.d. 14 november 1882
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping. Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 54
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, verkoper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 136 d.d. 31 oktober 1890 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 21-06-2020