persoonlijke gegevens van Gerrit Jans Jansma
Gerrit Jans Jansma, geboren op 10 maart 1787 te Balk, gedoopt op 25 maartyt 1787 te Balk (Hervormd), als zoon van Jan Gerrits en Hendrikje Hendriks Wispelwey. Overleden op 11 oktober 1849 op nummer 91 te Balk, 62 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 12 oktober 1849 blad 33 / 2-17, getuigen:
Hartman Kaspar Bets werkman 49 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee werkman 45 jaar wonende te Balk
Op 14 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukje Thijsses Thijsma, geboren op 7 juli 1794 te Koudum, gedoopt op 20 juli 1794 te Koudum (Hervormd), als dochter van Thijs Sjoerds en Lijsbert Beernts. Overleden op 22 april 1859 op nummer 106 te Balk, 62 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 april 1859 aktenummer 39, getuigen:
Anne Eizes Rozenberg ? 44 jaar wonende te Balk
Anne Meines Bosma ? 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 12 oktober 1815 op nummer 104 te Balk.
aangifte geboorte op 12 oktober 1815 aktenummer 52, getuigen:
Wander Annes Tuinier koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 106
Nanne Martens van der Goot koopman 31 jaar wonende te Balk
2. Lijsbert, geboren op 20 april 1818 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 21 april 1818 aktenummer 33, getuigen:
Jan Alberts Aleva uurwerkmakersknecht 54 jaar wonende te Balk op nummer 91
Hendrik Stoffels Doorenspleet werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 90
3. Thijs, geboren op 21 maart 1821 op nummer 90 te Balk.
aangifte geboorte op 21 maart 1821 aktenummer 29, getuigen:
Jan Alberts Aleva uurwerkmakersknecht 57 jaar wonende te Balk op nummer 91
Hendrik Stoffels Doorenspleet werkman 48 jaar wonende te Balk op nummer 90
4. Hendrikje, geboren op 14 september 1822 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 15 september 1822 aktenummer 75, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jansz Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
5. Jakob, geboren op 3 augustus 1824 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 4 augustus 1824 aktenummer 58, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 104
Sjirk Jansz Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
6. Jakob, geboren op 22 september 1827 op nummer 88 te Balk.
aangifte geboorte op 24 september 1827 aktenummer 37, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 169
Sjirk Jansz Haga brievenbode 49 jaar wonende te Balk op nummer 86
7. Aaltje, geboren op 16 februari 1832 op nummer 88 te Balk.
aangifte geboorte op 16 februari 1832 aktenummer 13, getuigen:
Hendrik Jelles van der Schuit timmermansknecht 58 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans van der Goot schipper 38 jaar wonende te Balk
8. Jacobjen, geboren op 19 september 1833 op nummer 88 te Balk.
aangifte geboorte op 20 september 1833 blad 40, getuigen:
Ieke Siebes Bandstra schoenmakersknecht 22 jaar wonende te Balk
Hendrik Annes Folmer werkman 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 104 - huisnummer Balk 88
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Joeke Jans Sterkenburg namens Gerrit Jans Jansma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Jans Jansma 1838-1875  
     
woonadressen familie Jansma
periode adres bron
1815 Raadhuisstraat 72 Balk 104
1818 Westein 31-41 Balk 91
1821 Westein 43 Balk 90
1822 / 1824 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1827 Gaaikemastraat 8 Balk 88
1829 Gaaikemastraat 8 volkstelling 1829, blad 104
1832 / 1833 Gaaikemastraat 8 Balk 88
1840 Gaaikemastraat 8 volkstelling 1840, huisnummer Balk 88a
1849 Westein 31-41  
1849 - 185? Westein 31-41 woningregister 1849 - 1859 blad 152; huisnummer Balk 91 / 121
1859 Raadhuisstraat Balk 106
notariële acten
 
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 12-10-2021