Teunis Jan Jansen Schoonhoven
Teunis Jan Jansen Schoonhoven, geboren circa 1807 te Utrecht, gedoopt op 6 september 1807 te Utrecht (Janskerk) als zoon van Evert Jansen Schoonhoven en Reijntje van Harsselaar. Overleden op 26 februari 1896 te Woerden, 88 jaar oud,
Hervormd predikant te Gramsbergen, Schraard, Balk en Woerden
Op 23 december 1830 getrouwd in de gemeente Utrecht met:
Hendrica van Tussenbroek, geboren circa 1799 te Utrecht, als dochter van Gerrit van Tussenbroek en Geertrije van de Vijsel. Overleden op 2 augustus 1878 te Woerden, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Rijntjen, geboren op 26 september 1831 te Gramsbergen.
Jansen Schoonhoven
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 4 oktober 1831
2. Geertruida, geboren op 16 juli 1933 te Gramsbergen. Overleden op 30 april 1835 te Gramsbergen, 1 jaar oud.
Jansen Schoonhoven
bron: Utrechtsche Courant van 19 juli 1833
3. Everdina Geertruida, geboren op 29 juni 1835 te Gramsbergen. Overleden op 17 augustus 1853 te Balk, 18 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 augustus 1853 blad 14, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 58 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 45 jaar wonende te Balk
Jansen Schoonhoven
bron: Utrechtsche Courant van 6 juli 1835
Everdina Geertruida Jansen Schoonhoven
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1853
4. Evert, geboren op 10 augustus 1837 te Gramsbergen. Overleden op 22 januari 1889 te Kamerik, 51 jaar oud.
Jansen Schoonhoven
bron: Utrechtsche Courant van 14 augustus 1837
1. ) Op 16 februari 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjitske Ages Tromp, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Age Michiels Tromp en Jeannetta Willemina van Broekhuizen.
2. ) Op 1 augustus 1867 getrouwd in de gemeente Woerden met Pietertje van Leeuwen, 35 jaar oud, geboren te Woerden als dochter van Leendert van Leeuwen en Aagje Kersbergen.
5. Diderica, geboren op 2 december 1839 te Gramsbergen. Overleden op 16 oktober 1929 te Zeist, 89 jaar oud. Op 17 maart 1864 getrouwd in de gemeente Woerden met Johan van Walsem, 23 jaar oud, geboren te Hoorn als zoon van Frans Martin G. van Walsem en Elisabeth Catharina van Stralen.
Jansen Schoonhoven
bron: Utrechtsche Courant van 6 december 1839
6. Gerardus, geboren op 3 januari 1843 te Gramsbergen. Overleden op 28 maart 1844 te Gramsbergen, 1 jaar oud.
Jansen Schoonhoven
bron: Utrechtsche en Provinciale Courant van 9 januari 1843
Jansen Schoonhoven
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 4 april 1844
 
 
 
Jansen Schoonhoven
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 25 december 1830
 
Jansen Schoonhoven
bron: Provinciale Zwolsche en Overijsselsche Courant van 14 april 1846
 
Jansen Schoonhoven
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 juli 1849
 
Jansen schoonhoven
bron: De Nederlander; nieuwe Utrechtche Courant van 18 oktober 1851
Na het vertrek van ds. Ruijs kreeg burgemeester van Swinderen het weer druk. Alleen voor Balk mocht hij de keus voor een predikant bepalen. Voor de andere dorpen waren dat de floreenplichtigen die een stem konden uitbrengen omtrent beroep, vaststelling begroting, benoeming van een kerkvoogd. Dat lag in Balk anders daar de kerk geen goederen bezat en er dus ook geen boerderijen met stemrecht waren.
In 1851 nam Teunis Jan Jansen Schoonhoven van Skraard het uitgebrachte beroep aan. Zijn eerste gemeente was Gramsbergen waar hij op 11 januari 1831 werd bevestigd. Hier werden hun vier kinderen geboren. In 1849 verruilde hij deze gemeente voor die van Skraard en op 16 november 1851 werd hij in Balk bevestigd. Op 17 augustus 1853 werd de pastorie in rouw gedompeld, doordat dochter Everdina Geertruida op 18-jarige leeftijd overleed.
Jansen Schoonhoven
bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1957
Na zes jaar, op 29 november 1857 nam "onzen veel geliefden leeraar" afscheid van de gemeente en vertrok naar Woerden. Teunis Jan Jansen moest zijn vrouw en veel van hun kinderen naar hun laatste rustplaats brengen. Op 11 januari 1896 herdacht hij het heuglijke feit dat hij 65 jaar predikant was.
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis januari 2009
 
Jansen Schoonhoven
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26 augustus 1857
Jansen schoonhoven
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 september 1857
 
  Jansen Schoonhoven
Jansen Schoonhoven
bron: Haagsche Courant van 28 februari 1896
 
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 28 februari 1896 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Teunis Jan Jansen Schoonhoven 1807-1896 Evert Jansen Schoonhoven 1837-1889
     
woonadressen familie Jansen Schoonhoven
periode adres bron
1831 - 1849 Gramsbergen www.dominees.nl
1849 - 1851 Schraard www.dominees.nl
1851 - 1857 van Swinderenstraat 4 woningregister 1849 - 1859; blad 38; huisnummer Balk 30 / 36
1857 - 1896 Woerden www.dominees.nl
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 mei 2019 laatste wijziging: 9-10-2020