Doede Jaarsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 122 / 579
Doede Jaarsma, geboren op 8 februari 1898 te Oudehaske.
Zoon van Germen Jaarsma, veehouder te Oudehaske (1898), en Ybeltje Winia.
Overleden op 9 maart 1968 te Leeuwarden, 70 jaar oud.
Beroep: vrachtrijder te Wijckel, militaire politie te Balk (1920), chauffeur te Leeuwarden (1922), soldaat/korporaal politietroepen te Leeuwarden (1923-1926),
aangifte geboorte op 9 februari 1898 aktenummer 22, getuigen:
Vert Vermeer slager 39 jaar wonende te Joure
Jan Zuidema zadelmaker 31 jaar wonende te Joure
aangifte overlijden op 11 maart 1968 aktenummer 139, getuigen:
Siebe Berend van Dijck uitvaartverzorger 49 jaar wonende te Leeuwarden
Op 4 oktober 1917 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Makke Waterlander, geboren op 16 november 1898 te Oudehaske, als dochter van Ynze Waterlander en Vennigje Lenos. Overleden op 29 juli 1984 te ? , 85 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Germen, geboren op 24 maart 1918 te Oudehaske.
2. Vennigje, geboren op 10 september 1920 te Balk.
 
woonadressen familie Jaarsma
periode adres bron
  Oudehaske  
  Oosterzee  
1919 - 191? Wijckel bevolkingsregister 1911-1920 H-J blad 167 huisnummer Wijckel 174
191? - 1920 Raadhuisstraat bevolkingsregister 1911-1920 H-J blad 167 huisnummer Balk 247
1920 - 1921 Raadhuisstraat register van huisnummering 1920-1930 blad 24 huisnummer Balk 276
  Huizum  
  Sneek  
1922 - 1922 Leeuwarden kostgangers register Leeuwarden 1904 - 1922 blad 519, bij D. Statema
  Follega  
  Stiens  
1923 - 1926 Jacob van Aakenstraat 17 bevolkingsregister Leeuwarden 1922 - 1939 gezinskaart
  Zaandam  
     
eigendommen van Doede Jaarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
1000,-
8 april 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 579
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 januari 2013 laatste wijziging: 4-02-2024