persoonlijke gegevens van Johannes Jakles Hulshoff
Johannes Jakles Hulshoff, geboren op 1803 te Stavoren, gedoopt op 16 juni 1803 te Bakhuizen (Rooms Katholiek), als zoon van Jakle Johannes, mastmakersknecht te Stavoren, en Geertje Lieuwes. Overleden op 4 april 1860 op nummer 63 te Harich, 56 jaar oud.
Scheepstimmerknecht te Balk (1828), scheepstimmerman te Harich (1830, 1834, 1837, 1860), schuitemaker te Harich (1832), scheep- en schuitemaker Harich (1840)
aangifte overlijden op 5 april 1860 aktenummer 34, getuigen:
Lieuwe Klazes Visser landbouwer 55 jaar wonende te Harich
Wybe Tietema klerk 51 jaar wonende te Balk
Op 7 juni 1828 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Wytske Lieuwes Overmeer, geboren op ? te Heeg, als dochter van Lieuwe Jans Overmeer en Afke Meinderts Palsma. Overleden op 1 oktober 1874 te Varik, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Aafke, geboren op 30 januari 1830 op nummer 47 te Harich.
aangifte geboorte op 30 januari 1830 aktenummer 7, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser   wonende te Harich
Hendrik Jans van der Goot schipper   wonende te Balk
2. Jakle, geboren op 15 april 1832 op nummer 47 te Harich. Overleden op 26 februari 1884 te Harich, 51 jaar oud. Op 7 mei 1859 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Janke Sjoerds van den Berg, oud 25 jaar, geboren te Heeg als docher van Sjoerd Wiebes van den Berg en Elisabeth Adriaans Bijvoets
aangifte geboorte op 16 april 1832 aktenummer 23, getuigen:
Johannes Sjerps Samplonius huisman 57 jaar wonende te Harich
Betze Baukes Betzema schippersknecht 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 februari 1884 aktenummer 12, getuigen
Klaas Hielkema zonder beroep 67 jaar wonende te Balk
Hielke Hielkema landbouwer 40 jaar wonende te Harich
3. Geertje, geboren op 8 september 1834 op nummer 47 te Harich. Overleden op 31 mei 1835 op nummer 47 te Harich, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 9 september 1834 blad 43, getuigen:
Hinne Haitjes Visser huisman 24 jaar wonende te Harich
Lieuwe Klazes Visser huisman 29 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 1 juni 1835, blad 9, getuigen:
Hinne Aukes Visser visser 30 jaar wonende te Balk
Hinne Haitjes Visser huisman 24 jaar wonende te Harich
4. Lieuwe, geboren op 18 februari 1837 op nummer 47 te Harich. Overleden op 17 juni 1840 in het vaarwater De Luts te Harich, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 februari 1837 blad 12, getuigen:
Hinne Haitjes Visser huisman 26 jaar wonende te Harich
Lieuwe Klazes Visser huisman 32 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 18 juni 1840, blad 11, getuigen:
Lieuwe Klazes Visser huisman 35 jaar wonende te Harich
Auke Douwes van Randen molenmaker en timmerman 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 579 - huisnummer Harich 47
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Johannes Jakles Hulshoff
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Johannes Jakles Hulshoff.
 
bron 380-010: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Jakles Hulshoff 1803-1860 Jakle Johannes Hulshoff 1832-1884
     
woonadressen familie Hulshoff
periode adres bron
     
1830 - 1837 Meerweg 27  
1840 Meerweg 27 volkstelling 1840; huisnummer Harich 47
1849 - 1859 Meerweg 27 woningregister 1849 - 1859 blad 486; huisnummer Harich 47 / 63
1859 - 1869 Meerweg 27 woningregister 1859-1869 blad 27; kad. gem. Balk sectie H 314, huisnr. Harich 63
1869 - 1872 Meerweg 27 woningregister 1869 - 1879 blad 192; kad. gem. Balk sectie H 315, huisnr. Harich 950
1872 - 1874 Varik  
eigendommen van Wytske Lieuwes Overmeer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk H 314         1300,- 25 sep 1860    
Balk H 315            
Balk H 316            
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1057, folio 52, nummer 73
notariële acten
 
1852 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Gemeente: Hemelumer Oldeferd Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk en Harich, koopsom fl. 12.520
- Anne Meinesz te Heerenveen, verkoper
- Hendrik Meinesz te Amsterdam, verkoper
- Johannes Jakles Hulshof te Harich, koper
- Jelle Minnes van der Hoek te Elahuizen, koper
- Jan Jentjes Tromp te Ypecolsga, koper
- Jan Poppes, koopman te Balk, koper
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72032 Repertoirenr.: 94 en 99 d.d. 10 november 1852
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1300
- Wytske Lieuwes Overmeer te Harich, weduwe van Johannes Hulshof, debiteur
- Jakkele Johannes Hulshof te Harich, debiteur
- Aafke Johannes Hulshof te Harich, debiteur
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 147 d.d. 19 september 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 april 2016 laatste wijziging: 7-06-2022