persoonlijke gegevens van Jakle Johannes Hulshof
Jakle Johannes Hulshoff, geboren op 15 april 1832 op nummer 47 te Harich, als zoon van Johannes Jakles Hulshoff, scheepstimmerman te Harich, en Wytske Lieuwes Overmeer. Overleden op 26 februari 1884 te Harich, 51 jaar oud. Scheepstimmerman te Harich (1884)
aangifte geboorte op 16 april 1832 aktenummer 23, getuigen:
Johannes Sjerps Samplonius huisman 57 jaar wonende te Harich
Betze Baukes Betzema schippersknecht 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 februari 1884 aktenummer 12, getuigen
Klaas Hielkema zonder beroep 67 jaar wonende te Balk
Hielke Hielkema landbouwer 40 jaar wonende te Harich
Op 7 mei 1859 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Janke Sjoerds van den Berg, geboren op 21 augustus 1833 te Heeg, als dochter van Sjoerd Wiebes van den Berg, timmerknecht te Heeg, en Elisabeth Adriaans Bijvoets. Overleden op 8 mei 1910 te Enkhuizen, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
Op 27 november 1890 trouwt Janke Sjoerds van den Berg in de gemeente Enkhuizen met:
Theodorus Schutte, geboren circa 1836 te Medemblik, als zoon van Hendrik Schutte en Johanna van Wetten. Winkelbediende te Enkhuizen, (1890). Overleden op 12 februari 1911 te Enkhuizen, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jakle Johannes Hulshoff Jakle Johannes Hulshoff
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1884 bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1884
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Jakles Hulshoff 1803-1860 Jakle Johannes Hulshoff 1832-1884  
     
woonadressen familie Hulshoff
periode adres bron
1859 - 1869 Meerweg 27 woningregister 1859-1869 blad 27; kad. gem. Balk sectie H 314, huisnr. Harich 63
1869 - 1879 Meerweg 27 woningregister 1869 - 1879 blad 192; kad. gem. Balk sectie H 314, huisnr. Harich 948
1880 - 1890 Meerweg 27 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 618; kad. gem. Balk sectie H 876
1890 - 1911 Enkhuizen  
     
eigendommen van Jakle Johannes Hulshoff
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk H 314         1300,- 25 sep 1860    
Balk H 315            
Balk H 316            
Balk A 264   koopbrief 2300,- 22 dec 1865        
Balk H 314   koopbrief 1000,- 25 nov 1874        
Balk H 315   1000,- 29 mei 1866 25 apr 1868 geheel
Balk H 316   150,-
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1057, folio 52, nummer 74
notariële acten
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1300
- Wytske Lieuwes Overmeer te Harich, weduwe van Johannes Hulshof, debiteur
- Jakkele Johannes Hulshof te Harich, debiteur
- Aafke Johannes Hulshof te Harich, debiteur
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 147 d.d. 19 september 1860
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 230
- Johannes Jeepsz Tuinman te Balk, debiteur
- Jakkele Johannes Hulshoff te Harich, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 74 d.d. 28 mei 1863
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk, koopsom fl. 2300
- Cornelis Jan van Broekhuizen te Balk, verkoper
- Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen te Balk, verkoper
- Joachima Jellina Catharina Sjoerdina van Broekhuizen te Balk, verkoper
- Jakob Johannes Hulshoff te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 103 d.d. 10 november 1865
 
1866 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Jakkele Johannes Hulshof te Harich, debiteur
- Rein Joukes Bouma te Oudemirdum, crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7039 Repertoirenr.: 43 d.d. 18 mei 1866
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk, koopsom fl. 3500
- Jakkele Johannes Hulshoff te Balk, verkoper
- Rein Gaukes Kuiken te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 32 d.d. 16 april 1868
 
1874 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 3321,-
- Tinco Andringa de Carpentier te Den Helder, verkoper
- Jacoba Jeannetta Diderika Martina de Carpentier te Balk, weduwe van Jan de Rochefort, verkoper
- Durk Stoffels de Vries te Nijega, Hemelumer Oldeferd, koper
- Marten Hylkes Postma te Wijckel, koper
- Gerrit Yntes Kingma te Bakhuizen, koper
- Harmen Fokkes Postma te Wijckel, koper
- Atze Willems Samplonius te Wijckel, koper
- Frans Berends Strak te Oudemirdum, koper
- Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk, koper
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, koper
- Jakkele Johannes Hulshoff, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 107, 115 en 117 d.d. 28 oktober 1874
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 april 2016 laatste wijziging: 7-11-2020