persoonlijke gegevens van Klaas Huizinga, muziekonderwijzer te Sneek
Klaas Huizinga, geboren op 9 maart 1861 te Ee, als zoon van Johannes Klazes Huizinga en Tietje Jans Keestra. Overleden op 22 oktober 1932 te Oranjewoud, 71 jaar oud.
Op 4 april 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinske Schram, geboren op 2 oktober 1870 te Balk, als dochter van Foppe Eelkes Schram en Trijntje Harmens Poppes. Overleden op ? 1944 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Klaas Johannes Huizinga
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1932
 
eigendommen van Klaas Huizinga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
817
 
koopacte
5000,-
26 apr 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1124, folio 119, nummer 12
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 juni 2009 laatste wijziging: 7-10-2020