persoonlijke gegevens van Pieter Reins Huisman, koopman te Balk
Pieter Reins Huisman, geboren op 16 juli 1796 te Sondel, gedoopt op 31 juli 1796 te Sondel (Hervormd) als zoon van Rein Pieters en Jeltje Jans. Overleden op 28 december 1864 te Balk, 68 jaar oud.
Op 8 november 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Margarieta Hendrijette (Grietje) Jelles Hornstra, geboren op 19 maart 1803 te Balk, gedoopt op 3 april 1803 te Balk (Hervormd), als dochter van Jelle Klazes Hornstra en Maria Elizabeth Stroband. Overleden op 17 mei 1874 te Balk, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen?
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 137 - huisnummer Balk ??
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pieter Reins Huisman
 
Pieter Reins Huisman
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1857
 
Grietje Jelles Hornstra
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1874
 
eigendommen van Pieter Reins Huisman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een huis, schuur en stalling te Balk              
Balk
A
237
00 03 70
     
f 1000,-
14 dec 1841
   
Een stuk grond te Harich              
Balk
H
603(770)
03 92 30
     
f 1000,-
13 jan 1860
   
Oprichting van een contract van de Stenserpolder  
16 juni 1848
       
             
f 500,-
21 mei 1864
   
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1012, folio 7, nummer 108
notariële acten
 
1834 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en schuur etc te Balk, koopsom fl. 1000
- Klaas Hiddes Korenstra te Sloten, verkoper
- Pieter Reins Huisman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 336 d.d. 24 maart 1834
 
1841 Sloten, notaris O. J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Klaas Hiddes Korenstra, timmerman te Sloten
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk
- Jelte Klazes Tromp, huisman te Harich
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 39 d.d. 3 december 1841
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Pieter Reins Huisman te Balk, gehuwd met Grietje Jelles  Hornstra, debiteur
- Jelte Klazes Tromp te Harich, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 137 d.d. 29 december 1859
 
1864 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Pieter Reins Huisman te Balk, gehuwd met Grietje Jelles   Hornstra, schuldenaar
- Jelte Klazes Tromp te Harich, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97051 Repertoirenr.: 40 d.d. 4 mei 1864
 
eigendommen van Greetje Jelles Hornstra echtgenote van Pieter Reins Huisman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
237
00 03 70
     
f 1000,-
13 jan 1860
   
Balk
H
603
03 92 30
     
f 500,-
21 mei 1864
   
             
f 500,-
6 mei 1865
   
             
f 600,-
5 dec 1865
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1055, folio 50, nummer 89
notariële acten
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500
- Grietje Jelles Hornstra te Balk, weduwe van Pieter Reins  Huisman, debiteur
- Jelte Klazes Tromp, crediteur
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 40 d.d. 3 mei 1865
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 600
- Grietje Jelles Hornstra te Balk, weduwe van Pieter Reins Huisman, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Foppe Eelkes Schram te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 110 d.d. 29 november 1865
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 januari 2009 laatste wijziging: 6-01-2023