Kerst Hendriks Huisman inschrijving hypotheken 2 register 69: 115 / 225
Kerst Huisman, geboren op 18 juni 1869 te Balk als zoon van Hendrik Johannes Huisman, winkelier te Balk, en Antje Kerstes de Jong. Overleden op 20 maart 1941 te Balk, 71 jaar oud.
beroep: koetsier, huisknecht
aangifte geboorte op 19 juni 1869 aktenummer 82 door Hendrik Johannes Huisman arbeider te Balk, getuigen:
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerman 38 jaar wonende te Balk
Pieter Siebrens de Jong schippersknecht 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 maart 1941 aktenummer 28, getuigen:
Meine Bosma goud- en zilversmid 68 jaar wonende te Balk
Op 19 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Lyklema, geboren op 11 januari 1874 te Balk als dochter van Hisse Baukes Lyklema, schipper te Balk en Grietje Boakes de Boer. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1874 aktenummer 4 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Hendrik Baukes Lyklema schipper 35 jaar wonende te Balk
Pieter Kerstes de Jong schipper 38 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 29 mei 1901 te Balk.
aangifte overlijden op 29 mei 1901 aktenummer 44, getuigen:
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier 67 jaar wonende te Balk
Jacob Timmer hoofd eener school 43 jaar wonende te Balk
2. Antje, geboren op 23 mei 1903 te Balk. Overleden op 16 september 1961 te ?, 58 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Gatze Breeuwsma.
3. Hisse, geboren op 20 september 1904 te Balk. Overleden op 31 maart 1906 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte overlijden op 31 maart 1906 aktenummer 24, getuigen:
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier 72 jaar wonende te Balk
Poppe van der Feer winkelier 45 jaar wonende te Balk
4. Hisse, geboren op 8 februari 1907 te Balk. Overleden op 21 februari 1907 te Balk, 13 dagen oud.
aangifte overlijden op 22 februari 1907 aktenummer 25, getuigen:
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier 73 jaar wonende te Balk
Jacob de Jong manufacturier 52 jaar wonende te Balk
5. Hendrik, geboren op 8 februari 1907 te Balk Overleden op 1 maart 1907 te Balk, 3 weken oud.
aangifte overlijden op 2 maart 1907 aktenummer 32, getuigen:
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier 73 jaar wonende te Balk
Jacob de Jong manufacturier 52 jaar wonende te Balk
6. Grietje Lolkje, geboren op 5 februari 1909 te Balk. Overleden op 26 mei 1909 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte overlijden op 26 mei 1909 aktenummer 48, getuigen:
Bernard Hendrik ten Brink manufacturier 75 jaar wonende te Balk
Jacob de Jong manufacturier 54 jaar wonende te Balk
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Kerst Hendriks Huisman 1869-1941  
Hisse Baokes Lyklema 1844 -1911 broers / zusters  
     
woonadressen familie Huisman
periode huidig adres bron
1901 - 1910 van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 47; nummer 47 / 53
1910 - 1920 van Swinderenstraat 15 register van huisnummering 1910-1920 blad 4; nummer 53
1920 - 1929 van Swinderenstraat 15 register van huisnummering 1920-1930 blad 6; nummer 51
1929 - 1930 van Swinderenstraat 61 register van huisnummering 1920-1930 blad 10; nummer 101
1931 - 1939 van Swinderenstraat 61 register van huisnummering 1930-1938 blad 9; nummer 105
     

Kerst Huisman was in 1911 huisknecht bij Bernard Hendrik ten Brink, Theresia Angela ten Brink, Marianne Karoline ten Brink aan de Harichsterzijde nu van Swinderenstraat 14

eigendommen van Kerst Huisman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1241 ged.
 
1/2 toewijzing
1513,20
6 nov 1911
       
Balk
A
709
 
1/4 toewijzing
800,-
7 mrt 1912
       
       
redres
 
10 april 1912
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 225
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 mei 2011 laatste wijziging: 21-01-2024