persoonlijke gegevens van Thijs Johannes van Hout, timmerman te Dokkum, Workum
Thijs Johannes van Hout, geboren circa 1807 te Workum, als zoon van Johannes Klazes van Hout en Antje Thijsses Hazewindus. Overleden op 13 juni 1900 te Workum, 92 jaar oud.
1. ) Op 22 november 1838 getrouwd in de gemeente Dokkum met:
Sieberta Johanna van der Schaaf, geboren op ? te Dokkum, als dochter van Folkert van der Schaaf en Grietje Siebes Rekker. Overleden op 25 juli 1848 te Dokkum, 38 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 28 oktober 1839 te Dokkum. Overleden op 20 april 1927 te Balk, 87 jaar oud. Op 14 mei 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Zwaantje Hielkema, oud 21 jaar, geboren te Balk als dochter van Klaas Hielkes Hielkema en Geeltje Teeuwes de Jong.
2. Folkert, geboren op 6 december 1841 te Dokkum. Overleden op 8 januari 1845 te Dokkum, 3 jaar oud.
3. Tjeerd, geboren op 22 maart 1844 te Dokkum. Overleden op 9 februari 1852 te Workum, 7 jaar oud.
4. Folkert, geboren op 4 oktober 1845 te Dokkum. Overleden op 7 januari 1873 te Workum, 27 jaar oud. Ongehuwd.
5. Siebe Freerk, geboren op 29 november 1847 te Dokkum. Bakkersknecht te Harlingen (1883). Overleden op ? te ?; voor 1915. Op 11 december 1880 getrouwd in de gemeente Tietjerksteradeel met Ida Tjerks van Houten, oud 25 jaar, geboren te Opeinde als dochter van Tjerk Jans van Houten en Sijke Johannes Brandsma.
Ida van Houten vetrok op 18 maart 1926 uit Amsterdam en ging bij haar zwager Johannes Thijsses van Hout inwonen aan de Raadhuisstraat te Balk. Ze overlijdt daar op 14 februari 1932.
 
<<< foto 315-105 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
<<< Het gezin Siebe Freerk van Hout, Ida Tjerks van Houten en zoon Thijs van Hout (1892 te Amsterdam).
 
 
 
 
Thijs van Hout (*1892 te Amsterdam), korporaalmonteur bij de koninklijke marine, en Catharina Borra (huwelijk op 13 juli 1915 te Amsterdam) >>>
foto 315-119 beschikbaar gesteld door de familie van Hout >>>
 
 
2. ) Op 31 oktober 1849 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met:
Allegonda Fokkens, geboren op ? te Berlikum, als dochter van Fokke Willems Fokkens en Akke Jans Beekmans. Overleden op 8 april 1871 te Workum, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
6. Fokco Willem, geboren op 20 juli 1850 te Workum. Overleden op 12 mei 1859 te Workum, 8 jaar oud.
7. Antje, geboren op 17 april 1853 te Workum. Overleden op 28 september 1878 te Workum, 25 jaar oud. Op 29 juli 1877 getrouwd in de gemeente Workum met Dominicus Robijns, oud 25 jaar, geboren te Workum als zoon van Jan Douwes Robijns en Antje Frederiks van Diepenbos.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1838
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1878
 
 
 
 
 
foto 315-100 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
Stadsbouwmeester te Dokkum. Deze foto is op 90-jarige leeftijd genomen. Hij ging op 80-jarige leeftijd per schaats van Workum naar Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Klazes van Hout 1774-18?? Thijs Johannes van Hout 1807-1900 Johannes Thijsses van Hout 1839 -1927
     
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
1838 - 18 Dokkum  
  Workum  
19?? - 1926 Amsterdam  
1926 - 1930 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 317; huisnummer Balk 356
1931 - 1932 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 290; huisnummer Balk 343
notariële acten
 
1835 Workum, notaris J.C. Mann  Boelgoed
Betreft de verkoop van een partij hout en ijzer en steen opbrengst fl. 92
- Thijs Johannes van Hout te Dokkum, verkoper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141025  Repertoirenr.: 14 d.d. 30 januari 1835
 
1854 Workum, notaris J.C. Mann  Boelgoed
Betreft de verkoop van meubelen en huisraad opbrengst fl. 102,-
- Thijs van Hout te Workum, verkoper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141042  Repertoirenr.: 113 d.d. 12 juli 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 juni 2016 laatste wijziging: 7-11-2020