persoonlijke gegevens van Klaas Johannes van Hout
Klaas van Hout, geboren op 23 maart 1858 te Balk, als zoon van Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk, en Jeltje Sybolts de Boer. Overleden op 7 februari 1926 te Sneek, oud 67 jaar.
Inspecteur bij eene Brandwaarborg Maatschappij wonende te Balk (1897)
inspecteur bij de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Woudsend, wonende te Sneek ( 1899, 1901, 1902, 1922), zonder beroep te Sneek (1926)
aangifte geboorte op 25 maart 1858 aktenummer B 19 door Johannes van Hout, timmerman te Balk, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 58 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga zilversmid 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 februari 1926 aktenummer 30, zonder beroep te Sneek, getuigen:
Jan de Boer aanspreker 51 jaar wonende te Sneek
Gerlof Auke Bontekoe zonder beroep 25 jaar wonende te Sneek
Op 14 mei 1897 getrouwd in de gemeente Smallingerland met:
Jantje Reindersma, geboren op 6 april 1857 te Ureterp als dochter van Oebele Willems Reindersma, boer te Ureterp (1857), en Antje Jans van der Lei. Overleden op 9 februari 1941 te Bloemendaal, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Ubelina Harmanna, geboren op 25 september 1899 te Sneek. Overleden op 16 april 1989 te Sneek, 89 jaar oud. Op 30 oktober 1922 getrouwd in de gemeente Sneek met Jacob Meihuizen, griffier van het kantongerecht te Emmen, 29 jaar oud, geboren te Burum als zoon van Wiebe Hendrik Meihuizen, arts te Burum (1922) en Sjoerdtje Binnerts.
Anna van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1899
2. Johanna Clasina, geboren op 21 juni 1901 te Sneek. Overleden op 24 december 1989 te Leeuwarden, 88 jaar oud.
Johanna van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1901
3. Jeltje Geertruida, geboren op 30 oktober 1902 te Sneek. Overleden op 6 februari 1978 te Aerdenhout, 75 jaar oud. Op 1 februari 1929 getrouwd in de gemeente Bloemendaal met Johan Karel Rudolf ten Broeke, chemiker te Bloemendaal, 24 jaar oud, geboren te Assen als zoon van Engbert ten Broeke, hoofd eener school te Haarlem (1929), en Lucia Bosboom.
Jeltje van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 1 november 1902
 
 
 
Klaas van Hout De Blesse
bron: Opregte Steenwijker courant van 6 juli 1891
 
Klaas van Hout Klaas van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 7 augustus 1895 bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1896
 
Klaas van Hout Hemelum
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1896
 
Klaas van Hout Jantje Reindersma
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1897
 
Klaas Johannes van Hout Klaas Johannes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1897 prentbriefkaart beschikbaargesteld door Alice Booij
In 1897 koopt Klaas Johannes van Hout dit pand van de erven Fokke Wilhelmy overleden op 1 december 1896 in het huis Wijk 8 nummer 3, vernummerd naar nummer 20, en later naar nummer 34
voor bronvermelding van dit onderzoek zie deze link
Waterpoortsgracht
prentbriefkaart beschikbaargesteld door Alice Booij
 
 
Klaas Johannes van Hout Klaas Johannes van Hout Old Burgerweeshuis
objectnummer FSM005000022_004 objectnummer FSM005000006_049
Klaas Johannes van Hout - 1896 Groepsportret van de regenten en regentessen van het Old Burger Weeshuis tijdens een uitstapje naar Bergen en Bergen aan Zee op 1 juli 1920
Uit het fotoalbum aan Wigle Ages Tromp ter gelegeheid van zijn 40-jarig jubileume als directeur van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, gevestigd te Woudsend, 27 augustus 1897, als blijk van waardering aangebden door de inspecteur van de Maatschappij, 1857-1897

mevrouw Sikkes, de heer P. Sikkes, mevrouw Vellenga, de heer S. Vellenga, T.C. Kiezenbrink, mevrouw Veldhuis, (5) Klaas Johannes van Hout, (8) Jantje van Hout-Reindersma, mevrouw Kiezenbrink, mevrouw Brenninkmeijer, Y.P. Veldhuis. F. Smit.

Op de foto staan nummers (slecht leesbaar) zonder verwijzing naar een naam. Waar staat het echtpaar van Hout?

foto's collectie Fries scheepvaartmuseum te Sneek
 
Klaas Johannes van Hout
foto gemaakt door Alice Booij
 
 
  Jantje Reindersma
Klaas van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1926
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1941 >>>
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Klazes van Hout 1828-1909 Klaas Johannes van Hout 1858-1926  
     
woonadressen Klaas van Hout
periode adres bron
1880 - 1890 Raadhuisstraat 6 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 161; kadastrale gemeente Balk sectie A 572
1890 - 1897 Raadhuisstraat 6 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 295; huisnummer Balk 200
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
1897 - 1929? Sneek  
192? - 1941 Aerdenhout  
notariële acten
 
1897 Balk, notaris Hendrik Fennema Provisionele en finale toewijzing. Een huis en erf te Sneek, koopsom fl 3533,-
- Petrus Adrianus Wilhelmy wonende te Leeuwarden, verkoper voor zich en in kwaliteit 
- Horatius Wilhelmy wonende te Groningen, verkoper
- Elisabeth Bokma wonende te Sneek, verkoper
- Helena Bokma wonende te Groningen, verkoper
- Klaas Johannes van Hout wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.:  120121, aktenr 00005 Repertoirenr.: 120130 d.d. 6 januari 1897
 
1902 Balk, notaris Hendrik Fennema Koopakte.
Een heerenhuis met tuin en woningen met erf te Sneek, koopsom fl 12.000,-,-
- Jan Pieters Tichelaar wonende te Makkum, verkoper voor zich in kwaliteit
- Jelmer Pieters Tichelaar wonende te Makkum, verkoper
- Jan van Gijtenbeek wonende te Wageningen, verkoper
- Rinske Tichelaar wonende te Makkum, verkoper
- Sape Talsma wonende te Utrecht, verkoper
- Pieter Jelmer Laurman wonende te Midden Beemster, verkoper
- Martinus Hugo Laurman wonende te Zunderdorp, verkoper
- Petronella Laurman wonende te Zunderdorp, verkoper
- Frans Anne Hobbe Laurman wonende te Berkhout, verkoper
- Klaas Johannes van Hout wonende te Sneek, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.:  120126, aktenr 00195 Repertoirenr.: 120130 d.d. 2 juni 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 september 2019 laatste wijziging: 6-10-2020