persoonlijke gegevens van Klaas Johannes van Hout, timmerman
Klaas Johannes van Hout, geboren op 8 maart 1803 te Workum, als zoon van Johannes Klazes van Hout, timmerman te Workum ( 1828), stadsbouwmeester te Dokkum (1840), en Antje Hazewindus. Overleden op 17 mei 1849 te Workum, 46 jaar oud.
Op 15 juni 1828 getrouwd in de gemeente Workum met:
1. ) Idske Jacobs Dijkstra, geboren op 31 mei 1809 te Balk, gedoopt op 4 juni 1809 te Balk (Hervormd), als dochter van Jacob Everts Dijkstra, winkelier te Balk, en Geertje Hanses van der Werf. Overleden op 20 mei 1836 te Workum, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 20 december 1828 te Workum. Overleden op 9 november 1909 te Balk, 80 jaar oud. Op 30 april 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Sybolts de Boer, oud 24 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Sybolt Minzes de Boer en Frouwk Freerks Wiersma.
2. Jacob, geboren op 2 april 1831 op nummer 52 te Balk. Onderwijzer te Sommelsdijk (1859), vertrokken naar Batavia (1860)
3. Geertje, geboren op 9 december 1833 te Workum. Dienstmeid bij haar broer Johannes in Balk. Overleden op 28 maart 1858 te Balk, 24 jaar oud.
Geertje Klazes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1858
2. ) Op 3 juni 1840 getrouwd in de gemeente Workum met:
Beeuw Beeuwes Visser, geboren op 8 oktober 1802 te Woudsend, als dochter van Beeuwe Wiegers Visser en Hinke Siebes. Overleden op 7 januari 1862 te Workum. Weduwe van Heerke Reinder Heerkens overleden te Paterswolde.
Uit dit huwelijk: geen kinderen.
 
 
 
Klaas Johannes van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1837
 
Johannes van Hout Jacob van Hout Geertje van Hout
Johannes Jacob Geertje
De 3 portretten zijn beschikbaar gesteld door de familie Brüsewitz.
Johannes Klazes van Hout (1828-1909) was de bedovergrootvader van de huidige generatie Brüsewitz.
Hun vader Carl Friedrich Brüsewitz was van 1943 – 1946 predikant in de Doopgezinde Kerk te Balk.
generatie 1: Johannes Klazes van Hout (1828-1909) timmerman te Balk
generatie 2: Klaas Johannes van Hout (1858-1926), inspecteur Woudsend verzekeringen te Sneek
generatie 3: Anna Ubelina Harmanna Meihuizen-van Hout ( 1899-1989);
generatie 4: Barbera Frey Brüsewitz- Meihuizen (1926-1989)
generatie 5: familie Brüsewitz
 
woonadressen familie van Hout
periode adres bron
1828 - 1831 Workum  
1831 van Swinderenstraat 32 geboorteakte zoon Jacob
1833 - 1849 Workum  
notariële acten
 
1822 Heerenveen, notaris S.P. van Goinga Akte van plaatsvervanging
- Klaas Johannes van Hout te Workum, loteling
- Harmen Hendriks ter Veer, verwersknecht te Bolsward, plaatsvervanger
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 57011 Repertoirenr.: 75 d.d. 11 april 1822
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Gemeente: Gaasterland  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1427
- Frederik Teekes Hogendorf, slager te Balk, verkoper, tevens als voogd over Hans Jacobs Dijkstra, kind van wijlen Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, gehuwd met Idskjen Jacobs Dijkstra, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 136 en 143 d.d. 24 december 1828
 
1849 Workum, notaris J.C. Mann Inventaris
- Klaas Johannes van Hout, erflater; overleden te Workum
Betreft meubelen en huisraad en timmergereedschap
- Thijs Johannes van Hout te Dokkum
- Beeuw Beeuws Visser te Workum, weduwe van Klaas Johannes van Hout
- Hans Jacobs Dijkstra te Balk
- Petrus Adrianus Schik Vietor te Workum
- Pieter Visser te Hindeloopen
- Alle Johannes Bokma te Workum
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141037  Repertoirenr.: 66 d.d. 25 juni 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 december 2014 laatste wijziging: 7-11-2020