Johannes Thijsses van Hout inschrijving hypotheken 2 register 69: 112/130
Johannes Thijsses van Hout, geboren op 28 oktober 1839 te Dokkum, als zoon van Thijs Johannes van Hout, timmerman te Dokkum / Workum, en Sieberta Johanna van der  Schaaf. Overleden op 20 april 1927 te Balk, 87 jaar oud.
timmerknecht te Harich (1872,1874,1875), winkelier te Balk (1877)
Op 14 mei 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Zwaantje Hielkema, geboren op 15 februari 1850 te Balk, als dochter van Klaas Hielkes Hielkema, werkamn te Balk, en Geeltje Teeuwes de Jong. Overleden op 26 juli 1933 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 februari 1850 aktenummer B 15, werkman te Balk, getuigen:
Theodorus Neyts ketelboeter 67 jaar wonende te Balk
rein Piers Haringsma koopman 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 juli 1933 aktenummer 38, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 60 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Geeltje, geboren op 6 april 1872 te Harich. Overleden op 4 juli 1915 te Balk, 43 jaar oud. Op 2 januari 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Koelstra, oud 23 jaar, geboren te Het Meer, als zoon van Gijsbert Koelstra en Jitske Jans Vos.
  aangifte geboorte op 8 april 1872 aktenummer 45, getuigen:
Jan Tjibbeles van Zee schuitmakersknecht 60 jaar wonende te Harich
Dominicus van der Werf schuitmakersknecht 39 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 5 juli 1915 aktenummer 53, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto 315-111 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
2. Johanna Syberta, geboren op 1 januari 1874 te Harich. Overleden op 5 februari 1907 te Balk, 33 jaar oud.
  aangifte geboorte op 2 januari 1874 aktenummer 1, getuigen:
Jan Tjibbeles van Zee schuitmakersknecht 62 jaar wonende te Harich
Dominicus van der Werf schuitmakersknecht 41 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 5 februari 1907 aktenummer 15, getuigen:
Lucas Bouwman timmerman 54 jaar wonende te Balk
Meine Visser werkman 44 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto 315-112 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
3. Thijs, geboren op 29 december 1875 te Harich. Overleden op 2 januari 1964 te Utrecht, 88 jaar oud. Op 12 juni 1903 getrouwd in de gemeente Sloten met Hinke Hoekstra, oud 24 jaar, geboren te Sloten, als dochter van Sybe Jans Hoekstra en Durkje Klazes Groeneveld.
  aangifte geboorte op 30 december 1875 aktenummer 179, getuigen:
Jan Tjibbeles van Zee scheepstimmerknecht 64 jaar wonende te Harich
Dominicus van der Werf scheepstimmerknecht 43 jaar wonende te Harich
 
 
 
 
 
 
foto 315-110 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
4. Klaas, geboren op 15 oktober 1877 te Balk. Overleden op 29 december 1959 te Joure. Op 17 oktober 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Haga, oud 23 jaar, geboren te Bellingwolde als dochter van Pieter Gosses Haga en Antje Lyklema.
  aangifte geboorte op 15 oktober 1877 aktenummer 152, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerknecht 43 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 42 jaar wonende te Harich
 
 
 
 
 
 
foto 315-114 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
5. Antje, geboren op 23 augustus 1880 te Balk. Overleden op 7 juni 1887 te Balk, 6 jaar oud.
6. Hielkje, geboren op 26 november 1882 te Balk. Overleden op 11 mei 1890 te Balk, 7 jaar oud.
7. Ida, geboren op 7 februari 1885 te Balk. Overleden op 25 mei 1887 te Balk, 2 jaar oud.
 
 
 
 
Johannes Thijsses van Hpout en Zwaantje Hijlkema
bron: Leeuwarder Courant 9 mei 1921
 
Johannes van Hout en Zwaantje Hylkema >>>
foto 315-103 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
 
 
Johannes Thijsses van Hout
bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1927
 
foto 315-106 beschikbaar gesteld door de familie van Hout  
 
 
 
Johannes Thijsses van Hout
foto gemaakt door Johan Groenewoud
In de laatste maanden van het jaar 2014 worden de binnen en de buitenzijde van de Doopsgezinde Kerk in Balk grondig gerestaureerd. Achter de kerkeraadbanken aan de noordzijde van de preekstoel worden de namen van twee ambachtslieden ontdekt die hebben gewerkt aan de kerk in 1890. Het zijn de aantekeningen van timmerman Johannes Thijsses van Hout en schilder Marten Simons Zwanenburg.
 
Johannes Thijsses van Hout
bron: Balkster Courant van 8 februari 1908
Johannes Thijsses van Hout uit Balk, Lucas Bouwman uit Balk en waarschijnlijk Hette de Jong uit Wijckel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Thijs Johannes van Hout 1807-1900 Johannes Thijsses van Hout 1839 -1927 Thijs van Hout 1875-1964
    Klaas van Hout 1877-1959

woonadressen familie van Hout

periode adres bron
     
1871 - 1877 Meerweg 27 woningregister 1869 - 1879 blad 192; kad. gem. Balk sectie H; volgnr. Harich 948
1879 - 1890 Meerweg 15 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 101
1890 - 1900 Meerweg 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 10; huisnummer Balk 11
1900 - 1908 Meerweg 15 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 12; huisnummer Balk 11 / 13
1908 - 1910 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 368; huisnummer 192 / 302
1911 - 1920 Raadhuisstraat 14 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 302 / 333
1921 - 1930 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 316; huisnummer Balk 355
1931 - 1933 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 344
eigendommen van Johannes Thijsses van Hout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
837
 
toewijzing
2800,-
20 dec 1906
       
Balk
F
1237ged
 
1/2 toewijzing
1895,-
11 nov 1910
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 130
notariële acten
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en publieke verkoping
- Lucas Bouman te Balk, koper
- Johannes Tijsses van Hout te Balk, koper
- Tjibbe Joukes Sloterdijk te Balk, koper
- Eelkje Anna Tromp te Balk, weduwe van Poppe Sikkes  Poppes, koper
- Durk Tjebbes Hepkema te Dijken, koper
- Robijn Kerstes de Jong te Koudum, koper
- Gerben Gerrits van der Wal te Leeuwarden, koper
- Sietse Adolf Swart te Oosterbeek, koper
- Feite Hofman te Oudega (HEM), koper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, koper
- Johannes Albada te Wijckel, koper
- Jacob Breimer te Wijckel, koper
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 151 en 158 d.d. 24 oktober 1906
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een logement, stalling en erf te  Bakhuizen, koopsom fl. 425
- Fa. H. Donker te Bolsward, verkoper
- Johannes Thijsses van Hout te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 137 en 142 d.d. 7 oktober 1910
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, stalling en erf te  Bakhuizen, koopsom fl. 1800
- Johannes Thijsses van Hout te Balk, verkoper
- Hendrik Stoffelsma te Balk, verkoper
- Wiebe Bleeker te Woudsend, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 143 d.d. 29 oktober 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2016 laatste wijziging: 17-01-2024