persoonlijke gegevens van Jacob Klazes van Hout, onderwijzer
Jacob Klazes van Hout, geboren op 2 april 1831 op nummer 52 te Balk, als zoon van Klaas Johannes van Hout en Idske Jacobs Dijkstra. Overleden op 11 mei 1871 te Benkoelen, 40 jaar oud. (bron: www.roosjeroos.nl en brief d.d. 5 augustus 1871 )
aangifte geboorte op 5 april 1831 aktenummer 25, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 33 jaar wonende te Balk
Klaas Baukes Betzema kuipersknecht 41 jaar wonende te Balk
Op 17 februari 1862 getrouwd in Makassar (Nederlands Indië) met: (bron: www.roosjeroos.nl)
Annette Emelie Snell, geboren op 1843 te Makassar, als dochter van Andries Jacob Snell en Helena Elisabeth Deefhout. Overleden november 1930 te Batavia, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Jacob, geboren op 23 maart 1863 te Probolingo. (bron: brief d.d. april 1863) Overleden op 28 juli 1870 te Benkoelen, 7 jaar oud. (bron: www.roosjeroos.nl en brief d.d. 5 augustus 1871)
2. Nicolaas, geboren op ? te ?. Overleden op 1 december 1870 te Benkoelen. (bron: www.roosjeroos.nl en brief d.d. 5 augustus 1871)
3. Geertruida (Geertje), geboren op ? te ?. Overleden op 17 mei 1877 te Makassar.??? (bron: www.roosjeroos.nl)
4. Betsy

5. Johannes (Johan), geboren in 1865 te Batavia. Onderofficier in de KNIL. Overleden in 1910 te Amboine. Op ? getrouwd met Josina Wilhelmina Marcus ( * 1870 te Amboina / overleden op 25 september 1920 te Amboina), twee kinderen: Johannes Jacobus van Hout ( * 1886), Karel Elias van Hout (* 28 oktober 1891 te Amboine, Molukken).

 
 
 
Jacob Klazes van Hout
portret 300-002
Dit portret van Jacob Klazes van Hout komt uit een serie van drie portretten. De andere twee portretten zijn van broer Johannes Klazes van Hout en zuster Geertje Klazes van Hout. De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de familie Brüsewitz.
 
de reis naar Batavia
 
Jacob van Hout besluit om onderwijzer te worden in Batavia in Nederland Indië het huidige Indonesië.
Johannes van Hout, broer van Jacob en timmerman te Balk, sloot op 10 december 1859 een verzekering af voor de reis van Jacob van Hout van Amsterdam naar Batavia met de Margaretha Simonetta met kapitein / gezagvoerder F.J. Hoffmann.
 
Jacob Klazes van Hout
bron: 300-007 papieren beschikbaar gesteld door de familie Brüsewitz
klik op de afbeelding voor de volledige akte
 
Margaretha Simonetta Margaretha Simonetta
bron: Rotterdamsche Courant van 16 december 1859
 
bron: Rotterdamsche Courant van 3 februari 1860 >>>

Een verslag over de schade en de reparatie daarvan is te vinden in het Stadsarchief Amsterdam. 647: Archief van de Kooplieden, Scheepsreders en Assuradeurs Boissevain & Cco. 2.2.2.4 schadestukken, 338 Schip: Kapitein: Reis: Jaren: Margaretha Simonetta F.J. Hoffman A'dam-Batavia 1860.

 
Margaretha Simonetta
bron: Rotterdamsche Courant van 3 februari 1860
 
Margaretha Simonetta
bron: Nieuwe Amsterdamsch Handelsch en Effectenblad van 3 februari 1860
 
Mar
bron: Rotterdamsche Courant van 1 mei 1860
klik op de afbeelding voor locatie in de Atlantische Oceaan net onder de evenaar
 
straat van Soenda
bron: Java Bode van 19 mei 1860
straat Soenda
bron: wikipedia
klik op de afbeelding voor de complete kaart
De Straat (van) Soenda (Indonesisch en Soendanees: Selat Sunda) is een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra. De straat vormt een verbinding tussen de Javazee en de Indische Oceaan.
In het midden van de Straat van Soenda ligt het vulkanische eiland Krakatau; meer naar het noordoosten, op het smallere gedeelte van de straat ligt het eiland Sangiang. Sangiang werd in het koloniale tijdperk ook wel 'Dwars in den Weg' genoemd. De zuidpunt van Sumatra werd Varkenshoek genoemd.
Jan Huygen van Linschoten propageerde in 1595 niet door de Straat van Malakka varen, maar door de Soenda Straat om de Portugezen te ontlopen. Dat inzicht had winstgevende gevolgen in de beginjaren van de VOC.
bron: wikipedia
 
Margaretha Simonetta
bron: Java Bode van 9 juni 1860
 
aankomst in Batavia
bron: Rotterdamsche Courant van 11 juli 1860
 
onderwijzer in Nederlandsch Indië
 

Weltevreden was een door Europeanen bewoonde voorstad van Batavia (de huidige Indonesische hoofdstad Jakarta) in de Nederlandse koloniale tijd, gelegen op ongeveer 12 kilometer ten zuidoosten van het stadscentrum. De naam is ontleend aan een landgoed met dezelfde naam van Petrus Albertus van der Parra, een gouverneur-generaal uit de 18e eeuw.

De eerste herenhuizen verrezen hier halverwege de 18e eeuw. Het voor de gezondheid van de Europeanen klimatologisch gezien gunstiger gelegen woongebied dan de oude stad Batavia kwam ook in trek bij de Nederlandse gouverneurs-generaal. Jacob Mossel liet er een buitenverblijf bouwen dat ook in trek was bij zijn opvolgers. Later werd dit huis uitgebouwd en verrezen andere statige panden, zoals Paleis Rijswijk en Paleis Koningsplein.

In 1809 liet gouverneur-generaal Herman Willem Daendels het Paleis van Daendels (Het Groote Huis) bouwen, hetgeen het nieuwe centrum werd van de Nederlandse koloniale macht. De kantoren van de regering werden er naartoe verplaatst en tot de Japanse bezetting was het Departement van Financiën er gevestigd. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd dit departement voortgezet als het Ministerie van Financiën van Indonesië.

Het middelpunt van de voorstad vormden het Waterlooplein (het huidige Lapangan Benteng) en het Koningsplein (het vroegere 'Buffelveld' en het huidige Medan Merdeka; "Vrijheidsplein"). In Weltevreden werd in 1821 het theater Schouwburg Weltevreden opgericht, dat in 1987 werd gerenoveerd en momenteel wordt gebruikt als het cultuurcentrum Gedung Kesenian Jakarta.

bron: wikipedia
 
Makassar (Makasar) is de hoofdstad van de provincie Zuid-Celebes (Sulawesi Selatan) op het eiland Celebes. Ook was het de naam van een gouvernement van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), en daarna, onder Nederlands overheidsbewind, van een afdeling, in het zuidoosten van Celebes. De stad kreeg in 1971, in de tijd van president Soeharto, de naam Ujung Pandang, maar werd onder president Bacharuddin Jusuf Habibie in 1999 weer Makassar. Met ruim 1 miljoen inwoners is Makassar een van de grootste steden van Indonesië. De stad kent een aanzienlijke gemeenschap van Chinese Indonesiërs. Zij hebben hier vele winkels en tempels gebouwd.
bron: wikipedia
 
benoeming Makassar
bron: De Oostpost van 8 juli 1861
 
benoeming Probolingo
bron: Samaransch advertentieblad 14 februari 1862
Probolinggo is een gemeente aan de noordkant van oostelijk deel van het eiland Java te Indonesië en ligt ongeveer 100 kilometer ten oosten van de provinciehoofdstad Soerabaja.
bron: wikipedia
Jacob van Hout
bron: Bataviaasch Handelsblad van 16 juli 1864
 
benoeming Probolingo
bron: Bataviaasch Handelsblad van 7 december 1864
Batavia
 
Jacob van Hout
knipsel 300-005 beschikbaar gesteld door de familie Brüsewitz
klik op de afbeelding voor het complete knipsel
 
benoeming Meester Cornelis
bron: Rotterdamsche Courant van 29 juli 1866
Meester Cornelis is de vroegere naam van Jatinegara (ook wel, Batinegara, Djatinegara, of Mester), een stadsdeel van Jakarta.
Het stadsdeel ontleende zijn naam aan een calvinistische Bandanese schoolmeester, prediker en landbezitter uit het derde kwart van de 17e eeuw, Meester Cornelis van Senen. In 1656 werd Van Senen eigenaar van een stuk grond met een oppervlakte van ongeveer vijf vierkante kilometer aan de rivier de Ciliwung, zo’n twaalf kilometer ten zuidoosten van het Kasteel Batavia. De grond was bestemd voor de houtkap. In 1661 stierf Meester Cornelis, maar zijn naam bleef verbonden aan dit grondgebied, dat nog bijna drie eeuwen "Meester Cornelis" zou heten.
bron: wikipedia
 
benoeming Batavia
bron: Java-bode van 27 december 1869
Batavia
 
benoeming Benkoelen
bron: Bataviaasch Handelsblad van 19 oktober 1870
Bengkulu (in de koloniale tijd ook Bengkoelen, Benkoelen of Benkulen genoemd) is een stadsgemeente in (en tevens de hoofdstad van) de gelijknamige provincie op het Indonesische eiland Sumatra.
In 1641 veroverden de Nederlanders Malakka op de Portugezen en in 1682 vestigden de Engelsen zich in Bengkulu, in 1768 Penang (?) en in 1819 in Singapore. In 1824 ruilden de Engelsen Bengkulu voor het Nederlandse Malakka en zo waren de Britse ‘Straits Settlements’, het latere Maleisië langs de westkust van Malaya compleet. Nederland kreeg vrij spel om ook het Noorden van Sumatra te koloniseren wat de oorlogen tegen Atjeh met zich meebracht.
bron: wikipedia
 
verlof naar Europa
bron: Sumatra-Courant van 3 mei 1871
De envelope hieronder geeft aan dat Jacob van Hout niet direct gebruik heeft gemaakt van zijn tweejarig verlof naar Europa. Misschien wel helemaal niet. Het spoor loopt tot nu toe dood vanaf augustus 1871.
In de brief die hoort bij onderstaande enveloppe wordt veel duidelijk over het lot van Jacob van Hout. De brief is waarschijnlijk niet compleet omdat het onderschrift ontbreekt.
 
briefwisseling met Johannes van Hout
bron: envelope 300-004 beschikbaar gesteld door de familie Brüsewitz
klik op de afbeelding voor de achterzijde van de envelope
De brief is door onderwijzer Jacob van Hout op 9 augustus 1871 verzonden uit Batavia naar timmerman Johannes van Hout in Balk, aankomststempel Heerenveen 16 september 1871.
De briefwisseling tussen de broers Jacob en Johannes van Hout is deels bewaard gebleven. Het betreft de brieven die vanuit Nederlands Indië naar Balk zijn verstuurd. Deze brieven moeten nog geïnventariseerd, gescand en overgeschreven worden.
Voor het omzetten van de brieven in een Word tekstbestand zoek ik vrijwilligers. contact
 
woonadressen Jacob Klazes van Hout
periode adres bron
18?? - 1859 Sommelsdijk  
1859 - 1859 Raadhuisstraat 6 woningregister 1849 - 1859 blad 285; huisnummer 145 / 200
1859 - 1859 Raadhuisstraat 6 woningregister 1859 - 1869 blad 94; kad. gem. Balk sectie A nr. 137, huisnr. 200
1860 Batavia  
1860 Weltevreden brief
1861 Makassar brief
1864 Probolingo brief
1865 Batavia  
1866 Meester Cornelis brief
1869 Batavia  
1870 Benkoelen brief
1871 Batavia brief, 5 augustus 1871

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 december 2015 laatste wijziging: 7-11-2020